OLMA ile başlayan kelimeler

Başında OLMA harfleri bulunan 16 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Olmazlamak

9 Harfli Kelimeler

Olmayacak, Olmazlama

8 Harfli Kelimeler

Olmasına, Olmasını, Olmazlık

7 Harfli Kelimeler

Olmadık, Olmamış, Olmasın, Olmayan, Olmazlı, Olmazsa

6 Harfli Kelimeler

Olması

5 Harfli Kelimeler

Olmak, Olmaz

4 Harfli Kelimeler

Olma

Bazı OLMA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


olmak :

TDK:
1. nsz Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
"En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu." - S. F. Abasıyanık
2. Gerçekleşmek veya yapılmak
3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
"Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir." - T. Buğra
4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
"Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım." - S. F. Abasıyanık
5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek
6. Herhangi bir durumda bulunmak
7. Uygun düşmek, yerinde görülmek
"Böyle iş olmaz. Oraya gitmesek de olur."
8. Yetişmek, olgunlaşmak
"Ekinler oldu. Üzümler daha olmadı."
9. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek
"Çay oldu."
10. Bulunmak
"Kız da hemen olduğu yere oturdu." - M. Ş. Esendal
11. Geçmek, tamamlanmak
"İki yıl oldu. Nerede ise üç yıl olacak."
12. Sürdürmek, yürütmek
"İlişkilerimiz dostça olsun istiyorum."
13. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak
"Partili olmak."
14. Yaklaşmak, gelip çatmak
"Sabah oldu."
15. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek
"Pırlanta gerdanlığı da tektaş küpesi de zümrüt yüzüğü de kendinin olsun!" - S. M. Alus
16. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz
"Annesi oluyor. Yeğeni olur."
17. nsz Sarhoş olmak
"Sen adamakıllı olmuşsun."
18. -e Uymak, tam gelmek
"Bu şapka başıma oluyor."
19. -den Yitirmek, elinden kaçırmak
"Tembelliği yüzünden işinden oldu."
20. -den Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak
"Köyden, kasabadan olmayan, düveni, dirgeni nasıl bilebilir?"
21. -e Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek
"Aman, ona bir şey olmasın! Kimseye bir şey olmadı."
22. -e Yol açmak
"Bu davranışın ona çok zararı oldu."
23. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak
"Su, buz oldu."
24. yardımcı fiil Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur
"Artık bize gelmez oldu. Bu işi yapmış olacak."
25. yardımcı fiil Hastalığa yakalanmak, tutulmak
"Tifo olmak. Verem olmak."

olma :
TDK:
isim Olmak işi

olmaz :
TDK:
1. sıfat İmkânsız, gerçekleşemez, gayrimümkün
2. isim Yapılamayacak iş, tutum veya davranış
"Onun o gözü pekliği, onurla ölümü göze alışıdır ki Atatürk e olmazları oldurtmak gücünü vermiştir." - H. Taner

OLMA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Varsın Olmasın - Yazar: Umut Güner
Ada - Var Olmayan Bir Adadan Nasıl Kurtulursun? - Yazar: Lynne Matson
Tanrı Olmak İsteyen Otobüs Şöförü - Yazar: Etgar Keret
Mutlu Olmak İsteyen Adam - Yazar: Laurent Gounelle
Freud Olmak - Bir Psikanalistin Gelişimi - Yazar: Adam Phillips
Var Olmak - Yazar: Nurettin Topçu
Hiroşimalar Olmasın - Yazar: Oktay Akbal
Bayan Ming'in Hiç Olmayan On Çocuğu - Yazar: Eric Emmanuel...
Normal Olmak Varken Neden Mutlu Olasın - Yazar: Jeanette Winterson
Demek Yazar Olmak İstiyorsun - Yazar: Giuseppe Culicchia

OLMA ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KAF - 10, 11: Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir.
AHKAF - 10: De ki: Hiç düşündünüz mü; şayet bu, Allah katından ise ve siz onu inkâr etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız)? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
KASAS - 10: Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz, (vâdimize) inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı.

Kelime Bulma Motoru