OYMA ile başlayan kelimeler

Başında OYMA harfleri bulunan 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Oymacılık, Oymakbaşı

6 Harfli Kelimeler

Oymacı, Oymağı, Oymalı

5 Harfli Kelimeler

Oymak

4 Harfli Kelimeler

Oyma

Bazı OYMA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oyma :

TDK:
1. isim Oymak işi
2. Bir nesnenin yüzeyini özel araçlarla oyarak veya delerek türlü biçimler verme
3. Ağaç yongası
"Gürgen dibine vardım / Oyma alırım oyma" - Halk türküsü
4. Oyularak yapılan süsleme
"Boyalı ve kabarık oymaları birer çiçek demetini hatırlatan bir yalı vardı." - A. Ş. Hisar
5. sıfat Oyularak yapılmış
"Balkon kapısı önünde, ağaç gövdesinden oyma bir saksılık." - A. Ağaoğlu

oymak :
TDK:
1. isim Aşiret
2. İzcilikte küçük birlik
"Oymak beyi."

oymakbaşı :
TDK:
1. isim Oymakların lideri, önde geleni
2. İzcilikte küçük birliklerin başı

Kelime Bulma Motoru