PÜ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 71 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Pülverizatör, Pürçeklenmek, Pürtüklenmek, Püsküllenmek, Püskürtülmek

11 Harfli Kelimeler

Pürçeklenme, Pürtüklenme, Pürüzlenmek, Pürüzsüzlük, Püskürtülme, Pütürlenmek, Pütürsüzlük

10 Harfli Kelimeler

Püritenlik, Pürüzlenme, Pürüzsüzce, Püskürtmek, Püskürtücü, Püsürüklük, Pütürlenme

9 Harfli Kelimeler

Püfkürmek, Pürçeksiz, Pürdikkat, Pürhiddet, Pürsıhhat, Pürüzalır, Püskülcük, Püskülsüz, Püskürgeç, Püskürmek, Püskürteç, Püskürtme, Püskürtüş

8 Harfli Kelimeler

Püfkürme, Püflemek, Pürçekli, Pürçüklü, Pürtelaş, Pürtüklü, Pürümbek, Pürüzsüz, Püsküllü, Püskürme, Püskürtü, Püskürük, Püsürsüz, Pütürsüz

7 Harfli Kelimeler

Püfleme, Püriten, Pürneşe, Pürüzlü, Püsürlü, Pütürlü

6 Harfli Kelimeler

Pürçek, Pürçük, Pürizm, Pürtük, Püskül, Püstül

5 Harfli Kelimeler

Püklü, Pünez, Püren, Pürik, Pürin, Pürüz, Püskü, Püslü, Püsür, Pütür

4 Harfli Kelimeler

Püre

3 Harfli Kelimeler

Püf, Pür

Bazı PÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


püklü : ekli püklü
pünez : raptiye
pür : dolu, çam, ardıç, saf
pürçek : zülüf, mısır püskülü, pürçük
pürçeklenmek : püsküllenmek
pürçüklü : havuç
pürdikkat : dikkatli
püre : ezme
pürhiddet : hiddetli
püritenlik : ahlâkî
pürneşe : neşeli
pürsıhhat : sıhhatli, sağlıklı
pürtük : çıkıntı, pütür
pürtüklü : pütürlü
pürümbek : etek
pürüz : engel, güçlük, pütür
pürüzalır : rayba
pürüzlü : karışık, çatlak ses, kılçıklı, kuzu mantarı, püsürlü, pütürlü, tırtık tırtık
pürüzsüz : düzgün, püsürsüz, sırlak, sırlan
püskü : eski püskü, partal
püskül : saçak
püskürme : yanardağın, duman, indifa
püskürtme : sıçramış, fırlamış
püskürtmek : fışkırtmak, sıkmak
püskürük : püskürük taş
püsür : tembel, kalpazan

Bazı PÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


pürdikkat :

TDK:
1. sıfat Çok dikkatli
2. zarf Dikkatli bir biçimde

püskürük :
TDK:
sıfat, jeoloji Yanardağın püskürmesiyle ortaya çıkan

PÜ ile başlayan İlçe isimleri

Pütürge (Malatya)
Pülümür (Tunceli)

Kelime Bulma Motoru