PÜ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 71 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Pülverizatör, Pürçeklenmek, Pürtüklenmek, Püsküllenmek, Püskürtülmek

11 Harfli Kelimeler

Pürçeklenme, Pürtüklenme, Pürüzlenmek, Pürüzsüzlük, Püskürtülme, Pütürlenmek, Pütürsüzlük

10 Harfli Kelimeler

Püritenlik, Pürüzlenme, Pürüzsüzce, Püskürtmek, Püskürtücü, Püsürüklük, Pütürlenme

9 Harfli Kelimeler

Püfkürmek, Pürçeksiz, Pürdikkat, Pürhiddet, Pürsıhhat, Pürüzalır, Püskülcük, Püskülsüz, Püskürgeç, Püskürmek, Püskürteç, Püskürtme, Püskürtüş

8 Harfli Kelimeler

Püfkürme, Püflemek, Pürçekli, Pürçüklü, Pürtelaş, Pürtüklü, Pürümbek, Pürüzsüz, Püsküllü, Püskürme, Püskürtü, Püskürük, Püsürsüz, Pütürsüz

7 Harfli Kelimeler

Püfleme, Püriten, Pürneşe, Pürüzlü, Püsürlü, Pütürlü

6 Harfli Kelimeler

Pürçek, Pürçük, Pürizm, Pürtük, Püskül, Püstül

5 Harfli Kelimeler

Püklü, Pünez, Püren, Pürik, Pürin, Pürüz, Püskü, Püslü, Püsür, Pütür

4 Harfli Kelimeler

Püre

3 Harfli Kelimeler

Püf, Pür

Bazı PÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


püklü : ekli püklü
pürçek : zülüf, mısır püskülü, pürçük
pürçeklenmek : püsküllenmek
pürçük : pürçek
pürçüklü : havuç
pürdikkat : dikkatli
püre : ezme
pürhiddet : hiddetli
püritenlik : ahlâkî
pürizm : dilbilgisine, özleştirmecilik
pürneşe : neşeli
pürtelâş : telâşlı
pürtük : çıkıntı, pütür
pürtüklü : pütürlü
pürüz : engel, güçlük, pütür
pürüzalır : rayba
pürüzlü : karışık, çatlak ses, kılçıklı, kuzu mantarı, püsürlü, pütürlü, tırtık tırtık
pürüzsüz : düzgün, püsürsüz, sırlak, sırlan
pürüzsüzce : fasîhane
püskü : eski püskü, partal
püskül : saçak
püskürme : yanardağın, duman, indifa
püskürteç : pülverizatör, püskürtme makinesi, sprey
püskürtme : sıçramış, fırlamış
püskürük : püskürük taş
püslü : süslü püslü
pütür : çıkıntı, pürüz, pürtük

Bazı PÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


püfleme :

TDK:
isim Püflemek işi

püritenlik :
TDK:
1. isim Püriten olma durumu
2. Ahlaki, siyasi vb. konularda katı taassup

püskürtü :
TDK:
isim, jeoloji Lav

PÜ ile başlayan İlçe isimleri

Pütürge (Malatya)
Pülümür (Tunceli)

Kelime Bulma Motoru