PI ile başlayan kelimeler

Başında PI harfleri bulunan 62 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Pıhtılaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Pıhtılaştırma, Pısırıklaşmak

12 Harfli Kelimeler

Pırpırlanmak, Pısırıklaşma

11 Harfli Kelimeler

Pıhtılanmak, Pıhtılaşmak, Pırpırlamak, Pırpırlanma, Pışpışlamak, Pıtırdatmak

10 Harfli Kelimeler

Pıhtılanma, Pıhtılaşma, Pırıldakçı, Pırıldamak, Pırlantalı, Pırpırlama, Pısırıklık, Pışpışlama, Pıtırdamak, Pıtırdatma

9 Harfli Kelimeler

Pırasanın, Pırazvana, Pırıldama, Pırıltılı, Pırlangıç, Pırlanmak, Pırnallık, Pırtlamak, Pırtlamış, Pısırıkça, Pıtırdama

8 Harfli Kelimeler

Pırçıklı, Pırıldak, Pırlamak, Pırlanta, Pırpıtçı, Pırtlama, Pıttırma

7 Harfli Kelimeler

Pırıltı, Pırlama, Pırpırı, Pırtlak, Pısırık, Pıtırtı

6 Harfli Kelimeler

Pırasa, Pırlak, Pırnal, Pırpıt, Pırtık, Pısmak, Pıtrak

5 Harfli Kelimeler

Pıhtı, Pınar, Pırpı, Pırtı, Pısik, Pısma, Pıtık

4 Harfli Kelimeler

Pışt

3 Harfli Kelimeler

Pır, Pıt

Bazı PI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


pıhtılaşma : koagülasyon
pınar : kaynak, memba, çeşme, bulak, çaykara, eşme, kaynar
pırasanın : kaygana, otlu tava
pırazvana : kılıç
pırçıklı : havuç
pırıltı : ışıltı, berkan
pırıltılı : parlak, süslü, ışıltılı, itinalı, özentili, sedef
pırlanta : foyasız
pırpırı : pirpiri, uçarı, hovarda, çapkın
pırpıt : değersiz
pırtı : eşya
pısırık : tutuk, sünepe, eline vur ekmeğini ağzından al, sümsük, uyuz
pısırıklaşmak : sümsükleşmek, uyuzlaşmak
pısırıklık : püsürüklük, uyuzluk
pısik : kedi
pısma : pusma
pısmak : pusmak
pıtrak : sık, dikenli
pıttırma : çırpma

Bazı PI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


pıhtı :

TDK:
isim Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
"Topla parçalanmış, taşlarında kan pıhtıları duran bir siper önünde sırayla şehit mezarlarına kadar gelmişim." - H. E. Adıvar

pırlama :
TDK:
isim Pırlamak işi

pırnallık :
TDK:
isim Pırnal çalılığı
"Sık pırnallıklar, erguvan, defne, alıç kümeleri yer yer yolu boğuyor." - N. Cumalı

PI ile başlayan İlçe isimleri

Pınarbaşı / Kastamonu (Kastamonu)
Pınarbaşı / Kayseri (Kayseri)
Pınarhisar (Kırklareli)

PI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZARİYAT - 15, 16: Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Kuşkusuz onlar, bundan önce dünyada güzel davrananlardı.
ARAF - 160: Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde oniki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince, Musa'ya, «Asanı taşa vur!» diye vahyettik. Derhal ondan oniki pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık, onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. (Onlara dedik ki) «Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yeyin. » Ama onlar (emirlerimizi dinlememekle) bize değil kendilerine zulmediyorlardı.
MÜRSELAT - 41, 42: Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır.

Kelime Bulma Motoru