PI ile başlayan kelimeler

Başında PI harfleri bulunan 62 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Pıhtılaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Pıhtılaştırma, Pısırıklaşmak

12 Harfli Kelimeler

Pırpırlanmak, Pısırıklaşma

11 Harfli Kelimeler

Pıhtılanmak, Pıhtılaşmak, Pırpırlamak, Pırpırlanma, Pışpışlamak, Pıtırdatmak

10 Harfli Kelimeler

Pıhtılanma, Pıhtılaşma, Pırıldakçı, Pırıldamak, Pırlantalı, Pırpırlama, Pısırıklık, Pışpışlama, Pıtırdamak, Pıtırdatma

9 Harfli Kelimeler

Pırasanın, Pırazvana, Pırıldama, Pırıltılı, Pırlangıç, Pırlanmak, Pırnallık, Pırtlamak, Pırtlamış, Pısırıkça, Pıtırdama

8 Harfli Kelimeler

Pırçıklı, Pırıldak, Pırlamak, Pırlanta, Pırpıtçı, Pırtlama, Pıttırma

7 Harfli Kelimeler

Pırıltı, Pırlama, Pırpırı, Pırtlak, Pısırık, Pıtırtı

6 Harfli Kelimeler

Pırasa, Pırlak, Pırnal, Pırpıt, Pırtık, Pısmak, Pıtrak

5 Harfli Kelimeler

Pıhtı, Pınar, Pırpı, Pırtı, Pısik, Pısma, Pıtık

4 Harfli Kelimeler

Pışt

3 Harfli Kelimeler

Pır, Pıt

Bazı PI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


pırasa : zambakgillerden, fıransa, köylü çorbası, zambakgiller
pırasanın : kaygana, otlu tava
pırazvana : kılıç
pırçıklı : havuç
pırıldamak : ışıldamak
pırıltı : ışıltı, berkan
pırıltılı : parlak, süslü, ışıltılı, itinalı, özentili, sedef
pırlak : doğan
pırlanta : foyasız
pırpırı : pirpiri, uçarı, hovarda, çapkın
pırpıt : değersiz
pırtı : eşya
pırtık : yırtık pırtık
pırtlak : pırtlamış, patlak
pırtlamış : pırtlak
pısırık : tutuk, sünepe, eline vur ekmeğini ağzından al, sümsük, uyuz
pısırıklaşmak : sümsükleşmek, uyuzlaşmak
pısırıklık : püsürüklük, uyuzluk
pısik : kedi
pıtık : vulva
pıtrak : sık, dikenli
pıttırma : çırpma

Bazı PI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


pır :

TDK:
pir

pışt :
TDK:
pist

pıtırdatmak :
TDK:
-i Pıtırtı çıkarmasına yol açmak

PI ile başlayan İlçe isimleri

Pınarbaşı / Kastamonu (Kastamonu)
Pınarbaşı / Kayseri (Kayseri)
Pınarhisar (Kırklareli)

PI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Pırlanta Peri - Yazar: Naşide Göktürk
Çöplükteki Pırlanta - Yazar: Nigar Öztürk

Kelime Bulma Motoru