PEKİ ile başlayan kelimeler

Başında PEKİ harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Pekiştirilmek, Pekiştirilmiş

12 Harfli Kelimeler

Pekiştirmeli

11 Harfli Kelimeler

Pekiştirmek

10 Harfli Kelimeler

Pekiştirme

8 Harfli Kelimeler

Pekişmek, Pekitmek

7 Harfli Kelimeler

Pekişme, Pekitme

6 Harfli Kelimeler

Pekiyi

4 Harfli Kelimeler

Peki

Bazı PEKİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


peki :

TDK:
1. edat Evet
"Peki ama benim ne olduğumu henüz muayene etmediniz." - R. H. Karay
2. Pekâlâ

pekişme :
TDK:
isim Pekişmek işi

pekişmek :
TDK:
1. nsz Sertleşmek, katılaşmak
2. Sıkışmak, tıkanmak
3. Güçlenmek, artmak, çoğalmak, kuvvetlenmek

PEKİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Peki Konuşalım! - Yazar: Melis Çelebi
Hayatın Ne Kadarı Rastlantı? Peki Ya Aşk'ın... - Yazar: Özlem Salman

PEKİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜZZEMMİL - 17: Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?.
FURKAN - 40: (Resûlüm!) Andolsun (bu Mekkeli putperestler), belâ ve felâket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye uğramışlardır. Peki onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar.
RUM - 40: Allah, (o yüce varlıktır) ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır; sonra O, hayatınızı sona erdirecek, daha sonra da sizi (tekrar) diriltecektir. Peki sizin (Allah'a eş tuttuğunuz) ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir.

Kelime Bulma Motoru