PİŞ ile başlayan kelimeler

Başında PİŞ harfleri bulunan 42 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Pişirici-konserveci

12 Harfli Kelimeler

Pişmanlığını

11 Harfli Kelimeler

Pişmaniyeci

10 Harfli Kelimeler

Pişirilmek, Pişirimlik, Pişpirikçi

9 Harfli Kelimeler

Pişiriliş, Pişirilme, Pişirtmek, Pişkinlik, Pişmaniye, Pişmanlık

8 Harfli Kelimeler

Pişirgeç, Pişirici, Pişirmek, Pişirtme, Pişkince, Pişpirik

7 Harfli Kelimeler

Pişeğen, Pişekar, Pişiren, Pişirim, Pişiriş, Pişirme

6 Harfli Kelimeler

Pişanı, Pişbop, Pişdar, Pişkin, Pişman, Pişmek, Pişmiş, Piştov

5 Harfli Kelimeler

Pişar, Pişek, Pişik, Pişim, Pişme, Pişti, Pişva

4 Harfli Kelimeler

Pişi, Pişt

3 Harfli Kelimeler

Piş

Bazı PİŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


pişeğen :

TDK:
sıfat Kolay pişen
"Pişeğen fasulye. Pişeğen nohut."

pişirilmek :
TDK:
nsz Pişirme işine konu olmak

pişmek :
TDK:
1. nsz Ateşte, fırında, kaynar suda veya yağda ısı etkisiyle yenilebilir duruma gelmek
"Börek geç pişer."
2. Isıtma sonucu belirli bir kullanıma uygun duruma gelmek
"Tuğla, çanak çömlek özel ocaklarda pişer."
3. Meyve olgun duruma gelmek
"Yere düşenlerin beraberce yenmesine önce ses çıkarmadılar fakat yemişler pişip tatlılaşınca iş değişti." - R. H. Karay
4. Pişik oluşmak
"Çocuğun apış arası pişmiş."
5. Bir konuyu iyice öğrenmek
6. İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak, zorlukları göğüslemek
"Ama ticarette küçükten pişmek lazım." - S. F. Abasıyanık
7. Herhangi bir iş için konuşup hazırlanmak
8. Bunalacak kadar sıcaklık duymak

PİŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Az Pişmiş Kelle - Yazar: Rita Falk

PİŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 149: Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki: Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız!.
ŞUARA - 157: Buna rağmen onlar deveyi kestiler; ama pişman da oldular.
MÜ'MİNUN - 40: Allah şöyle buyurdu: Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!.

Kelime Bulma Motoru