PL ile başlayan kelimeler

Başında PL harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Plazmalaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Plazmalaştırma

13 Harfli Kelimeler

Planlamacılık

12 Harfli Kelimeler

Plastikçilik, Plüviyometre

11 Harfli Kelimeler

Plajiyoklaz, Planetaryum, Planörcülük, Planyalamak, Platonculuk

10 Harfli Kelimeler

Plakacılık, Planimetre, Planlamacı, Planlanmak, Plantasyon, Planyalama, Plaselemek, Platinimsi, Pleistosen, Plutokrasi, Plüralizim, Plütokrasi

9 Harfli Kelimeler

Plakçılık, Plancılık, Planlamak, Planlanış, Planlanma, Plaseleme, Plastikçi, Platerina, Platonizm, Play-back, Plüralist, Plüralizm, Plütokrat, Plütonyum

8 Harfli Kelimeler

Plaçkacı, Plakasız, Plançete, Planerit, Planlama, Planörcü, Planyacı, Plastron, Platform, Platinsi, Platoncu, Platonik, Playback, Plebisit, Pliyosen

7 Harfli Kelimeler

Plakacı, Plakalı, Planını, Plansız, Plaster, Platika, Pleybek, Plonjon

6 Harfli Kelimeler

Plaçka, Plakçı, Plancı, Planet, Planlı, Platon, Plazma, Plevra, Plisiz, Plüton

5 Harfli Kelimeler

Plana, Plase, Plaza, Plili

4 Harfli Kelimeler

Plak

3 Harfli Kelimeler

Pli

Bazı PL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


plâçkacı : çapulcu
plâk : plâka, diskotek, müzik köşesi
plânet : gezegen
plânetaryum : yıldızlık, gök evi
planimetre : yüzeyölçer
plânlı : yürütülen, düzenlenen, ölçülü, hesaplı, örgün eğitim
platinimsi : platinsi
platinsi : platinimsi
platon : aristokles, plato
plâtonculuk : plâtonizm
plâtonik : eflâtunî
plâtonizm : plâtonculuk
plevra : akciğer zarı
pleybek : play-back
pli : kumaş, kırma
plonjon : dalış, futbolda
plutokrasi : bey erki, varsıl erki, zengin erki
plüralist : çoğulcu, çokçu
plüralizim : çokçuluk
plütokrasi : varsılerki, bey erki
plütokrat : varsılerkçi
plütonyum : aktinit

Bazı PL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


plâçkacı :

TDK:
plaçkacı

plâjiyoklâz :
TDK:
plajiyoklaz

plânçete :
TDK:
plançete

Kelime Bulma Motoru