PL ile başlayan kelimeler

Başında PL harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Plazmalaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Plazmalaştırma

13 Harfli Kelimeler

Planlamacılık

12 Harfli Kelimeler

Plastikçilik, Plüviyometre

11 Harfli Kelimeler

Plajiyoklaz, Planetaryum, Planörcülük, Planyalamak, Platonculuk

10 Harfli Kelimeler

Plakacılık, Planimetre, Planlamacı, Planlanmak, Plantasyon, Planyalama, Plaselemek, Platinimsi, Pleistosen, Plutokrasi, Plüralizim, Plütokrasi

9 Harfli Kelimeler

Plakçılık, Plancılık, Planlamak, Planlanış, Planlanma, Plaseleme, Plastikçi, Platerina, Platonizm, Play-back, Plüralist, Plüralizm, Plütokrat, Plütonyum

8 Harfli Kelimeler

Plaçkacı, Plakasız, Plançete, Planerit, Planlama, Planörcü, Planyacı, Plastron, Platform, Platinsi, Platoncu, Platonik, Playback, Plebisit, Pliyosen

7 Harfli Kelimeler

Plakacı, Plakalı, Planını, Plansız, Plaster, Platika, Pleybek, Plonjon

6 Harfli Kelimeler

Plaçka, Plakçı, Plancı, Planet, Planlı, Platon, Plazma, Plevra, Plisiz, Plüton

5 Harfli Kelimeler

Plana, Plase, Plaza, Plili

4 Harfli Kelimeler

Plak

3 Harfli Kelimeler

Pli

Bazı PL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


plâçkacı : çapulcu
plâk : plâka, diskotek, müzik köşesi
plana : ipin ucunu kaçırmak
plânet : gezegen
planını : programlamk
plânlamak : kavlükarar etmek
plânlı : yürütülen, düzenlenen, ölçülü, hesaplı, örgün eğitim
platinimsi : platinsi
platon : aristokles, plato
plâtonculuk : plâtonizm
plâtonik : eflâtunî
plâtonizm : plâtonculuk
play-back : pleybek
playback : söylemsemek
pleistosen : buzul dönemi, buzul çağı
plevra : akciğer zarı
pleybek : play-back
pli : kumaş, kırma
plonjon : dalış, futbolda
plüralist : çoğulcu, çokçu
plüralizim : çokçuluk
plütokrasi : varsılerki, bey erki
plütokrat : varsılerkçi

Bazı PL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


plâkacılık :

TDK:
plakacılık

plâza :
TDK:
plaza

plüviyometre :
TDK:
isim Yağışölçer

Kelime Bulma Motoru