PL ile başlayan kelimeler

Başında PL harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Plazmalaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Plazmalaştırma

13 Harfli Kelimeler

Planlamacılık

12 Harfli Kelimeler

Plastikçilik, Plüviyometre

11 Harfli Kelimeler

Plajiyoklaz, Planetaryum, Planörcülük, Planyalamak, Platonculuk

10 Harfli Kelimeler

Plakacılık, Planimetre, Planlamacı, Planlanmak, Plantasyon, Planyalama, Plaselemek, Platinimsi, Pleistosen, Plutokrasi, Plüralizim, Plütokrasi

9 Harfli Kelimeler

Plakçılık, Plancılık, Planlamak, Planlanış, Planlanma, Plaseleme, Plastikçi, Platerina, Platonizm, Play-back, Plüralist, Plüralizm, Plütokrat, Plütonyum

8 Harfli Kelimeler

Plaçkacı, Plakasız, Plançete, Planerit, Planlama, Planörcü, Planyacı, Plastron, Platform, Platinsi, Platoncu, Platonik, Playback, Plebisit, Pliyosen

7 Harfli Kelimeler

Plakacı, Plakalı, Planını, Plansız, Plaster, Platika, Pleybek, Plonjon

6 Harfli Kelimeler

Plaçka, Plakçı, Plancı, Planet, Planlı, Platon, Plazma, Plevra, Plisiz, Plüton

5 Harfli Kelimeler

Plana, Plase, Plaza, Plili

4 Harfli Kelimeler

Plak

3 Harfli Kelimeler

Pli

Bazı PL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


plâçka : çapul, vurgun
plâk : plâka, diskotek, müzik köşesi
plana : ipin ucunu kaçırmak
plânetaryum : yıldızlık, gök evi
planını : programlamk
plânlı : yürütülen, düzenlenen, ölçülü, hesaplı, örgün eğitim
plânsız : ölçüsüz, hesapsız
platinimsi : platinsi
platinsi : platinimsi
platon : aristokles, plato
plâtonculuk : plâtonizm
plâtonik : eflâtunî
plâtonizm : plâtonculuk
play-back : pleybek
pleybek : play-back
pli : kumaş, kırma
plüralist : çoğulcu, çokçu
plütokrasi : varsılerki, bey erki
plütokrat : varsılerkçi
plüviyometre : yağışölçer

Bazı PL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


plâjiyoklâz :

TDK:
plajiyoklaz

plâncılık :
TDK:
plancılık

plânlamacılık :
TDK:
planlamacılık

Kelime Bulma Motoru