PR ile başlayan kelimeler

Başında PR harfleri bulunan 157 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Profesyonelleşmek

16 Harfli Kelimeler

Profesyonelleşme, Programlaştırmak, Providansiyalizm

15 Harfli Kelimeler

Presbiteryenlik, Programlaştırma, Propagandacılık, Providansializm

14 Harfli Kelimeler

Prefabrikasyon, Profesyonellik, Projelendirmek, Proleterleşmek

13 Harfli Kelimeler

Preperception, Programlanmak, Projelendiren, Proleterleşme

12 Harfli Kelimeler

Praseodmiyum, Pratikleşmek, Prekambriyen, Presbiteryen, Prevantoryum, Prezantasyon, Prodüktivite, Prodüktörlük, Programcılık, Programlamak, Programlanma, Propagandacı, Propagandist, Propogandacı, Propogandist, Protaktinyum, Protestanlık, Provizyonsuz

11 Harfli Kelimeler

Pragmacılık, Pratikleşme, Prediksiyon, Prehistorik, Prehistorya, Prezervatif, Primitivizm, Proaktinyum, Probabilizm, Problematik, Produksiyon, Prodüksiyon, Profesörlük, Profesyonel, Programlama, Programlamk, Projeksiyon, Promethiyum, Protezcilik, Protoplazma, Provokasyon

10 Harfli Kelimeler

Pragmatist, Pragmatizm, Prefabrike, Prenseslik, Presbitlik, Preslenmek, Prezantabl, Prezentabl, Primadonna, Problemsiz, Prodüsiyon, Programsız, Proletarya, Propaganda, Propoganda, Prosimiyen, Prospektüs, Prostelalı, Proteinsiz, Protokolcü, Provokatör

9 Harfli Kelimeler

Pragmatik, Prangasız, Praseodim, Pratiklik, Pratisyen, Prematüre, Presçilik, Presesyon, Preslemek, Preslenme, Prezidyum, Proactive, Problemli, Prodüktif, Prodüktör, Programcı, Programlı, Projektör, Prometyum, Promosyon, Proteinli, Protestan, Protonema, Provizyon

8 Harfli Kelimeler

Pragmacı, Prangalı, Pratikte, Prenslik, Preparat, Presleme, Prezante, Primitif, Profesör, Proleter, Promönat, Prosedir, Prosedür, Prostela, Protesto, Protezci, Protojin, Protokol, Prototip, Prömiyer, Prusyalı

7 Harfli Kelimeler

Pratika, Prenses, Prensip, Presbit, Prestij, Printer, Problem, Program, Projeci, Prostat, Protein, Provoke, Prozodi

6 Harfli Kelimeler

Pranga, Pratik, Prelüt, Presçi, Presto, Primat, Prizma, Profil, Prolog, Proses, Protez, Proton

5 Harfli Kelimeler

Prafa, Prens, Prese, Print, Prof., Proje, Prova, Pruva

4 Harfli Kelimeler

Pres, Prim, Priz

Bazı PR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


pragmacı : pragmatist
pragmatizm : yararcılık, pragmacılık
pratisyen : mesleğini
prehistorik : tarihöncesi
preparat : müstahzar
prestij : saygınlık, itibar
prevantoryum : önleyimevi
prezantasyon : tanıtma, tanıştırma
primitif : ilkel, iptidaî
printer : bilgiyazar, yazıcı
priz : faz kalemi
prizma : biçme, menşur, optik cam kesici
problematik : sorunsal, problemli, sorunlu
problemli : meselesi, problematik, sorunlu
problemsiz : meselesi, sorunsuz
prof. : profesör
profesyonel : hevesli, amatör
programlamk : planını
projelendiren : ağaç işleri endüstri mühendisi
prolog : ön deyiş
promönat : gezinti yeri
propoganda : yaymaca
prosedür : yol, yöntem, gidenek, prosedir
prostat : kestanecik
prömiyer : ilk gösteri
pruva : yay

Bazı PR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


prelüt :

TDK:
isim, müzik Ses ve çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan yazılı veya doğaçtan olan müzik parçası

preslenmek :
TDK:
nsz Presleme işi yapılmak

programcılık :
TDK:
isim Program yapma veya hazırlama işi

PR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Derin Üniversitede Bir Profesörlük Öyküsü - Yazar: Ahmet Özer
Bir Asırlık Kan Davası 1915-2015 Tehcir ve Propaganda - Yazar: Mehmet Mert Çam

Kelime Bulma Motoru