PR ile başlayan kelimeler

Başında PR harfleri bulunan 157 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Profesyonelleşmek

16 Harfli Kelimeler

Profesyonelleşme, Programlaştırmak, Providansiyalizm

15 Harfli Kelimeler

Presbiteryenlik, Programlaştırma, Propagandacılık, Providansializm

14 Harfli Kelimeler

Prefabrikasyon, Profesyonellik, Projelendirmek, Proleterleşmek

13 Harfli Kelimeler

Preperception, Programlanmak, Projelendiren, Proleterleşme

12 Harfli Kelimeler

Praseodmiyum, Pratikleşmek, Prekambriyen, Presbiteryen, Prevantoryum, Prezantasyon, Prodüktivite, Prodüktörlük, Programcılık, Programlamak, Programlanma, Propagandacı, Propagandist, Propogandacı, Propogandist, Protaktinyum, Protestanlık, Provizyonsuz

11 Harfli Kelimeler

Pragmacılık, Pratikleşme, Prediksiyon, Prehistorik, Prehistorya, Prezervatif, Primitivizm, Proaktinyum, Probabilizm, Problematik, Produksiyon, Prodüksiyon, Profesörlük, Profesyonel, Programlama, Programlamk, Projeksiyon, Promethiyum, Protezcilik, Protoplazma, Provokasyon

10 Harfli Kelimeler

Pragmatist, Pragmatizm, Prefabrike, Prenseslik, Presbitlik, Preslenmek, Prezantabl, Prezentabl, Primadonna, Problemsiz, Prodüsiyon, Programsız, Proletarya, Propaganda, Propoganda, Prosimiyen, Prospektüs, Prostelalı, Proteinsiz, Protokolcü, Provokatör

9 Harfli Kelimeler

Pragmatik, Prangasız, Praseodim, Pratiklik, Pratisyen, Prematüre, Presçilik, Presesyon, Preslemek, Preslenme, Prezidyum, Proactive, Problemli, Prodüktif, Prodüktör, Programcı, Programlı, Projektör, Prometyum, Promosyon, Proteinli, Protestan, Protonema, Provizyon

8 Harfli Kelimeler

Pragmacı, Prangalı, Pratikte, Prenslik, Preparat, Presleme, Prezante, Primitif, Profesör, Proleter, Promönat, Prosedir, Prosedür, Prostela, Protesto, Protezci, Protojin, Protokol, Prototip, Prömiyer, Prusyalı

7 Harfli Kelimeler

Pratika, Prenses, Prensip, Presbit, Prestij, Printer, Problem, Program, Projeci, Prostat, Protein, Provoke, Prozodi

6 Harfli Kelimeler

Pranga, Pratik, Prelüt, Presçi, Presto, Primat, Prizma, Profil, Prolog, Proses, Protez, Proton

5 Harfli Kelimeler

Prafa, Prens, Prese, Print, Prof., Proje, Prova, Pruva

4 Harfli Kelimeler

Pres, Prim, Priz

Bazı PR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


pragmacı : pragmatist
pragmacılık : yararcılık, pragmatizm
pragmatizm : yararcılık, pragmacılık
praseodmiyum : pr
prediksiyon : ön deyi
prefabrikasyon : önyapım
prehistorik : tarihöncesi
prekambriyen : kambriyen öncesi
prens : begen, begençe, beğer, şat, şehzade, taç giymek, tigin
presesyon : devinme olayı
prestij : saygınlık, itibar
prevantoryum : önleyimevi
prezantabl : sunulabilir
prezervatif : kaput, koruyucu, kondom
print : baskı
problematik : sorunsal, problemli, sorunlu
problemli : meselesi, problematik, sorunlu
problemsiz : meselesi, sorunsuz
produksiyon : yapım
prodüktif : verimli
program : izlence, çizeylem
projeksiyon : irtisam, mürtesem, gösterim, iz düşümü
projelendiren : ağaç işleri endüstri mühendisi
prolog : ön deyiş
propaganda : yaymaca, ügit
propagandist : tanıtıcı
propogandacı : propogandist
prosedir : prosedür
proses : süreç

Bazı PR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


printer :

TDK:
bakınız yazıcı

projeksiyon :
TDK:
1. isim, fizik Bir film veya belgenin ışık kaynağından çıkan ışınlarla ekran veya perde üzerinde görüntüsünün oluşturulma işi, iz düşümü
2. Bu yolla oluşturulan görüntü, iz düşümü
3. sinema, TV (***) Gösterim

proleterleşme :
TDK:
isim Proleterleşmek durumu

Kelime Bulma Motoru