PR ile başlayan kelimeler

Başında PR harfleri bulunan 157 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Profesyonelleşmek

16 Harfli Kelimeler

Profesyonelleşme, Programlaştırmak, Providansiyalizm

15 Harfli Kelimeler

Presbiteryenlik, Programlaştırma, Propagandacılık, Providansializm

14 Harfli Kelimeler

Prefabrikasyon, Profesyonellik, Projelendirmek, Proleterleşmek

13 Harfli Kelimeler

Preperception, Programlanmak, Projelendiren, Proleterleşme

12 Harfli Kelimeler

Praseodmiyum, Pratikleşmek, Prekambriyen, Presbiteryen, Prevantoryum, Prezantasyon, Prodüktivite, Prodüktörlük, Programcılık, Programlamak, Programlanma, Propagandacı, Propagandist, Propogandacı, Propogandist, Protaktinyum, Protestanlık, Provizyonsuz

11 Harfli Kelimeler

Pragmacılık, Pratikleşme, Prediksiyon, Prehistorik, Prehistorya, Prezervatif, Primitivizm, Proaktinyum, Probabilizm, Problematik, Produksiyon, Prodüksiyon, Profesörlük, Profesyonel, Programlama, Programlamk, Projeksiyon, Promethiyum, Protezcilik, Protoplazma, Provokasyon

10 Harfli Kelimeler

Pragmatist, Pragmatizm, Prefabrike, Prenseslik, Presbitlik, Preslenmek, Prezantabl, Prezentabl, Primadonna, Problemsiz, Prodüsiyon, Programsız, Proletarya, Propaganda, Propoganda, Prosimiyen, Prospektüs, Prostelalı, Proteinsiz, Protokolcü, Provokatör

9 Harfli Kelimeler

Pragmatik, Prangasız, Praseodim, Pratiklik, Pratisyen, Prematüre, Presçilik, Presesyon, Preslemek, Preslenme, Prezidyum, Proactive, Problemli, Prodüktif, Prodüktör, Programcı, Programlı, Projektör, Prometyum, Promosyon, Proteinli, Protestan, Protonema, Provizyon

8 Harfli Kelimeler

Pragmacı, Prangalı, Pratikte, Prenslik, Preparat, Presleme, Prezante, Primitif, Profesör, Proleter, Promönat, Prosedir, Prosedür, Prostela, Protesto, Protezci, Protojin, Protokol, Prototip, Prömiyer, Prusyalı

7 Harfli Kelimeler

Pratika, Prenses, Prensip, Presbit, Prestij, Printer, Problem, Program, Projeci, Prostat, Protein, Provoke, Prozodi

6 Harfli Kelimeler

Pranga, Pratik, Prelüt, Presçi, Presto, Primat, Prizma, Profil, Prolog, Proses, Protez, Proton

5 Harfli Kelimeler

Prafa, Prens, Prese, Print, Prof., Proje, Prova, Pruva

4 Harfli Kelimeler

Pres, Prim, Priz

Bazı PR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


prefabrike : kurma, takma
prehistorik : tarihöncesi
prehistorya : diptarih, tarih öncesi
prens : begen, begençe, beğer, şat, şehzade, taç giymek, tigin
prese : sıkıştırılmış
presesyon : devinme olayı
prestij : saygınlık, itibar
prevantoryum : önleyimevi
prezantabl : sunulabilir
prezentabl : sunulabilir
primat : maymun, primatlar, marmoset, lemur, tarsiyer
probabilizm : olasıcılık
problemli : meselesi, problematik, sorunlu
prodüktör : yapımcı, üretici
profesör : üstbilgin, müderris, prof.
profesyonel : hevesli, amatör
programlama : çizeylemleme
prolog : ön deyiş
propaganda : yaymaca, ügit
proses : süreç
prostat : kestanecik
prostelâ : önlük
protestanlık : anglikan, lüterci
protesto : yersiz, yarsiz, grev, gıcırtı, ihtarname
providansiyalizm : kayracılık

Bazı PR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


prenses :

TDK:
1. isim Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
"Yengem, ağzındaki lokmayla beraber, prensesten hiç de iyi haberler almadığını geveliyor." - Y. Z. Ortaç
2. Hükümdar karısı

profesyonel :
TDK:
1. sıfat Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), amatör karşıtı
"Profesyonel boksörden, antrenman bahanesiyle senin karşında dayak yemek işime gelmiyor, kızım!" - N. Hikmet
2. Ustalaşmış, uzmanlaşmış

program :
TDK:
1. isim İzlence
"Ne yapacaksa yapmadan kurar hatta programını yanındakilere de söylerdi." - Ö. Seyfettin
2. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge
3. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt
4. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü
5. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri
6. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi
7. eğitim bilimi Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek

PR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Prangalı Düşler - Yazar: Sami Başkaya
Lermontov Profil - Yazar: Kayhan Yükseler

Kelime Bulma Motoru