PUR ile biten kelimeler

Sonunda PUR harfleri bulunan 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Salaşpur

5 Harfli Kelimeler

Aspur, Çopur, Lopur, Topur, Vapur

Bazı PUR ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


çopur :

TDK:
sıfat Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse), işkembe suratlı
"Etrafıma bakıyor, bu kadar insan içinde çopur yüzü, yanık dudağı..." - R. N. Güntekin

lopur :
TDK:
löpür

salaşpur :
TDK:
isim Seyrek dokunmuş, astarlık ince bez
"Yalnız belinden fazla olarak murdar bir salaşpur sarkıyor." - R. H. Karay

Kelime Bulma Motoru