PUT ile başlayan kelimeler

Başında PUT harfleri bulunan 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Putlaştırmak, Putperestlik

11 Harfli Kelimeler

Putlaştırma

9 Harfli Kelimeler

Putatapar, Putlaşmak, Putperest

8 Harfli Kelimeler

Putlaşma, Putrelli

6 Harfli Kelimeler

Putrel

3 Harfli Kelimeler

Put

Bazı PUT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


putlaşma :

TDK:
isim Putlaşmak işi

putperest :
TDK:
sıfat Puta tapan
"Bu mabet de bir putperest mabedi değilse bile herhâlde ilk kiliselerden biriymiş." - Y. K. Beyatlı

putrel :
TDK:
isim Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş, bağlama
"Demir putreli bir bal mumu gibi bir vuruşta eritiveriyordu." - S. F. Abasıyanık

PUT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Put Yapımevleri - Yazar: Nuri Pakdil

PUT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 221: İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kadından, imanlı bir câriye kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) cehenneme çağırır. Allah ise, izni (ve yardımı) ile cennete ve mağfirete çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye âyetlerini insanlara açıklar.

Kelime Bulma Motoru