RAF ile biten kelimeler

Sonunda RAF harfleri bulunan 57 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyograf

12 Harfli Kelimeler

Akselerograf, Nakibüleşraf, Radyotelgraf, Sinematograf

11 Harfli Kelimeler

Bibliyograf, Daktilograf, Fonotelgraf, Kardiyograf, Kromatograf, Leksikograf

10 Harfli Kelimeler

Anterograf, Şapirograf

9 Harfli Kelimeler

Anemograf, Çinkograf, Helyograf, Hidrograf, Kareograf, Kartograf, Koreograf, Kronograf, Oşinograf, Paleograf, Pantograf, Sismograf, Stenograf, Termograf

8 Harfli Kelimeler

Barograf, Bertaraf, Biyograf, Demograf, Etnograf, Fonograf, Fotoğraf, Koregraf, Nomograf, Paragraf, Takigraf, Takograf, Topoğraf

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, İnhiraf, İnsiraf, Moturaf, Otograf, Telgraf

6 Harfli Kelimeler

İtiraf, Masraf, Sarraf

5 Harfli Kelimeler

Agraf, Eşraf, Etraf, İsraf, Paraf, Taraf

4 Harfli Kelimeler

Araf

3 Harfli Kelimeler

Raf

Bazı RAF ile biten kelimelerin eş anlamlıları


agraf : kanca, kopça
akselerograf : ivmeyazar
anemograf : yelyazar
barograf : yükseltiyazar, yükseklikölçer
bertaraf : kaldırılmış, giderilmiş
bîtaraf : yansız, tarafsız
daktilograf : daktilo
demograf : nüfus bilimci
elektrokardiyograf : kardiyograf
eşraf : ileri gelenler
etnograf : budunbetimci, budun betimci
fonograf : gramofon, sesyazar, pikap
fotoğraf : görüntüyü, fotoğrafçılık, foto, akyaprak, albüm, belge, gösterici, kılık, moturaf, radyofoto, resim, suret, telefotografi
inhiraf : sapma
insiraf : bükün
israf : zaman, savurganlık, tutumsuzluk, müsriflik
kardiyograf : elektrokardiyograf
kareograf : koreograf
kartograf : haritacı
koregraf : koreograf
koreograf : koregraf, bale, dans, kareograf
kromatograf : katmanyazar, renkseyici
kronograf : süreyazar
leksikograf : sözlükçü

Bazı RAF ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


helyograf :

TDK:
1. isim Güneş ışınlarından yararlanan optik telgraf aleti
2. gök bilimi Güneşten yayılan ısı miktarını ölçmeye yarayan alet
3. meteoroloji Güneşin ışıldadığı saatlerin süresini tespit etmeye yarayan alet

itiraf :
TDK:
isim Başkaları tarafından bilinmesi sakıncalı görülen bir gerçeği saklamaktan vazgeçip açıklama, söyleme, bildirme
"Hatıralarım demek; söylemek istediklerim, itiraflarım demek, söyleyebildiklerim demektir." - F. R. Atay

kartograf :
TDK:
isim Haritacı

Kelime Bulma Motoru