RE ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında RE harfleri bulunan 7 harfli 50 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Reaktif, Reaktör, Realist, Realite, Realizm, Reçelci, Reddiye, Redifli, Refahlı, Refakat, Refetme, Refkeks, Refleks, Reftiye, Rehavet, Reislik, Rejisör, Rekabet, Rekaket, Rekolte, Relatif, Remende, Remilci, Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş, Reprint, Resesif, Resimci, Resimde, Resimli, Resimsi, Resital, Restore, Retorik, Revzene, Reyhani, Reyting, Rezalet, Rezanet, Rezerve, Rezilce

Bazı RE ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


reaktif : ayıraç, tepkin
reaktör : tepkir
realist : gerçekçi
realite : gerçek, gerçeklik
realizm : gerçekçilik
reddiye : çürütüm
redifli : müreddef
refahlı : müreffeh, rahat, huzurlu
refakat : arkadaşlık, eşlik
refkeks : tepke
refleks : tepke, yansı
rehavet : ağırlık, tembellik, gevşeklik
reislik : başkanlık
rejisör : yönetmen, metin, yorum, dekor
rekabet : yarışma, yarış, rakiplik
rekâket : kekemelik, pepemelik
relatif : bağıntılı, görece, ilgilik
remende : ürkek, ürkücü
rencber : ırgat
rencide : incinmiş
rençber : çiftçi, ırgat
rençper : işçi, tarla, bağ, bahçe, ırgat, çiftçi
rendeli : rendelenmiş
rendide : ufaltılmış, düzeltilmiş
rengini : demli, solgun

Bazı RE ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


reçelci :

TDK:
isim Reçel yapan veya satan kimse

rejisör :
TDK:
isim, sinema, tiyatro Yönetmen
"Kimi rejisörler ise çeşitli oyunlarının kahramanları hakkında kendisinden ayrıntılı bilgiler istiyorlardı." - N. Hikmet

retorik :
TDK:
1. isim, edebiyat Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
2. Söz sanatlarını inceleyen bilim dalı, belagat

RE ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Oğullar ve Rencide Ruhlar - Yazar: Alper Canıgüz
Retorik - Konuşma Sanatı - Söz Bilimi - Yazar: Fatih Tepebaşılı

Kelime Bulma Motoru