Rİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 57 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Riayetsizlik

11 Harfli Kelimeler

Rimellenmek

10 Harfli Kelimeler

Rimellemek, Rimellenme, Riyakarane, Riyaziyeci

9 Harfli Kelimeler

Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat

8 Harfli Kelimeler

Riayeten, Rikabdar, Rikkatli, Ritimsiz, Riyaziye

7 Harfli Kelimeler

Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit

6 Harfli Kelimeler

Riayet, Ricacı, Rikkat, Rintçe, Risale, Riskli, Ritmik, Ritmli, Rituel, Ritüel, Riyala, Riyazi, Riziko

5 Harfli Kelimeler

Rical, Ricat, Rijit, Rimel, Ringa, Ritim, Ritmi, Riyal

4 Harfli Kelimeler

Rica, Ricl, Rina, Ring, Rint, Risk, Ritm, Riya

Bazı Rİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


riayet : sayma, saygı, ağırlama, uyma
riayeten : sayarak, uyarak
riayetkâr : uyan
riayetsizlik : saygısızlık, uymazlık, dinlemezlik
rica : dileyiş, dileme, dilek, yalvarış
rical : büyükler, erkan, erkekler
ricat : vazgeçme, çekilme, geri çekilme, gerileme
rijit : sert
rikkat : incelik, naziklik, sevecenlik, acıma
rikkatli : nazik, kibar, ince, duygulu, sevecen
rimel : maskara
rindane : rintçe
ringa : hamsigiller
rint : sarhoş, kalender, aldırışsız, ehlidil, gönül eri
rintçe : rindane
risalet : peygamberlik
risk : riziko
ritim : dizem
ritimli : dizemli, ritmik
ritimsiz : dizemsiz
ritm : dizem, tartım
ritmi : marş
ritmik : dizemli

Bazı Rİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


rint :

TDK:
1. isim Gönül eri
"Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde." - Y. K. Beyatlı
2. Sarhoş, ayyaş kimse

risale :
TDK:
isim Kitapçık
"Son derece kötü kâğıda basılmış bir risale idi." - Y. K. Karaosmanoğlu

rivayet :
TDK:
1. isim Söylenti
"O, yanıma oturarak kara haberlerden, kötü rivayetlerden bahsetti." - F. R. Atay
2. Bir olay, bir haber veya sözü nakletme
"Bir rivayete göre, kaplanın dayısı olan kedinin keyiflenip miyavlaması işte bu zamandan kalmadır." - N. Hikmet

Rİ ile başlayan İlçe isimleri

Rize Merkez (Rize)

Rİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gerisi Hep Rivayet - Yazar: Tolga Binbay
Sen de Rivayet Etsen.. - Yazar: Yurdagül...
Tarsus'ta Kabri Bulunduğu Rivayet Edilen Lokman Hekim ve Hikmetli Sözleri - Yazar: Abdürrezzak Öz

Kelime Bulma Motoru