RİT ile biten kelimeler

Sonunda RİT harfleri bulunan 45 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Gayrivarit

9 Harfli Kelimeler

Kaliborit

8 Harfli Kelimeler

Anhidrit, Gayzerit, İstavrit, Meteorit, Muttarit, Münferit, Ozokerit, Planerit, Porfirit, Sanskrit, Sinagrit

7 Harfli Kelimeler

Anterit, Arterit, Askarit, Diyorit, Flüorit, Gastrit, Izmarit, İzmarit, Laterit, Liparit, Siderit, Sinarit

6 Harfli Kelimeler

Artrit, Hibrit, Kibrit, Müfrit, Nefrit, Tecrit, Tefrit, Utarit

5 Harfli Kelimeler

Barit, Cirit, Ferit, İfrit, Kürit, Mürit, Pirit, Sorit, Şerit, Tirit, Varit, Verit

Bazı RİT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


anhidrit :

TDK:
isim, jeoloji Genellikle kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat

istavrit :
TDK:
isim, hayvan bilimi Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)

izmarit :
TDK:
1. isim, hayvan bilimi İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir tür küçük balık (Maena smraris)
"Denizin dibinde oltanın ucu, etrafında izmaritler oynaşıyor." - A. Ümit
2. İçilmiş sigara artığı
"Kiminiz de kat çıkacak diye, izmarit toplar gibi boyuna gazete kuponu toplarsınız." - Ç. Altan

RİT ile biten İlçe isimleri

Çağlayancerit (Kahramanmaraş)

RİT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kibrit Çöpleri - Yazar: Murathan Mungan
Kayıp Mürit - Yazar: Julia Navarro
Kibrit Kutusundaki Sarıkamış - Sibirya Günlükleri (1915-1918) - Yazar: M. Fuad Tokad
Kadın Kibrit Çöpüdür Dünyanın - Yazar: Meryem Fehime Oruç

Kelime Bulma Motoru