RM ile biten kelimeler

Sonunda RM harfleri bulunan 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Kloroform

8 Harfli Kelimeler

Ektoderm, Endoderm, Hipoderm, Mezoderm, Platform

7 Harfli Kelimeler

Epiderm, İzoterm

6 Harfli Kelimeler

Reform

5 Harfli Kelimeler

Sperm

4 Harfli Kelimeler

Form, Germ, Norm

Bazı RM ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ektoderm :

TDK:
isim, anatomi Dış deri

endoderm :
TDK:
isim, anatomi, bitki bilimi İç deri

epiderm :
TDK:
isim, anatomi, bitki bilimi Üst deri

RM ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Human Form - Gerçek - Yazar: A'lev
Human Form - Güven - Yazar: Aslı Levent
Human Form - Gerçek - Yazar: A'lev

Kelime Bulma Motoru