RME ile biten kelimeler

Sonunda RME harfleri bulunan 471 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirme, Kapitalistleştirme, Radyoaktifleştirme

17 Harfli Kelimeler

Karikatürleştirme

16 Harfli Kelimeler

Belirginleştirme, Biçimselleştirme, Bilimselleştirme, Bireyselleştirme, Dengesizleştirme, Elektriklendirme, Evrenselleştirme, İndirme-bindirme, Kireçsizleştirme, Kolektifleştirme, Minyatürleştirme, Rasyonelleştirme, Simetrikleştirme, Yüzeyselleştirme

15 Harfli Kelimeler

Cesaretlendirme, Edilgenleştirme, Etkisizleştirme, Gerekçelendirme, Hararetlendirme, Hareketlendirme, Homojenleştirme, Kangrenleştirme, Küreselleştirme, Merkezileştirme, Mineralleştirme, Ölümsüzleştirme, Paralelleştirme, Polimerleştirme, Rutubetlendirme, Sevimlileştirme, Sömürgeleştirme

14 Harfli Kelimeler

Askerileştirme, Bedbinleştirme, Bilinçlendirme, Çirkinleştirme, Devletleştirme, Dinginleştirme, Efsaneleştirme, Faşistleştirme, Formülleştirme, Gerçekleştirme, Gerginleştirme, Globalleştirme, Göçmenleştirme, Gülünçleştirme, Gümrüklendirme, Güncelleştirme, Heykelleştirme, Hiddetlendirme, Hikayeleştirme, Kademelendirme, Kadifeleştirme, Kanserleştirme, Keskinleştirme, Kıymetlendirme, Kıymetleştirme, Klorürlendirme, Klorürleştirme, Kuvvetlendirme, Kuvvetleştirme, Lezzetlendirme, Makineleştirme, Medenileştirme, Merkezleştirme, Modernleştirme, Müzminleştirme, Neticelendirme, Normalleştirme, Perçinleştirme, Sanayileştirme, Sembolleştirme, Seyrekleştirme, Sistemleştirme, Sosyalleştirme, Süblimleştirme, Şiddetlendirme, Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tembelleştirme, Termikleştirme, Töhmetlendirme, Türkçeleştirme, Ufunetlendirme, Vazifelendirme, Yersizleştirme, Yüzsüzleştirme

13 Harfli Kelimeler

Ahenkleştirme, Basitleştirme, Belgelendirme, Biçimlendirme, Bilgilendirme, Bireyleştirme, Bölümlendirme, Cazipleştirme, Çelikleştirme, Çeşitlendirme, Çetinleştirme, Çevikleştirme, Çiçeklendirme, Değerlendirme, Derinleştirme, Deyimleştirme, Dişilleştirme, Ebedileştirme, Ergenleştirme, Esmerleştirme, Esnekleştirme, Etkinleştirme, Evcilleştirme, Fakirleştirme, Genelleştirme, Gölgelendirme, Görevlendirme, Güneşlendirme, Güzelleştirme, Hafifleştirme, Heveslendirme, Hüzünlendirme, İdealleştirme, İfadelendirme, İlkelleştirme, İsteklendirme, İşkillendirme, İvedileştirme, Kavislendirme, Kederlendirme, Kemikleştirme, Kesinleştirme, Kömürleştirme, Kredilendirme, Melezleştirme, Millileştirme, Neftileştirme, Ölmezleştirme, Örgütlendirme, Örneklendirme, Özdeşleştirme, Özerkleştirme, Özgünleştirme, Özgürleştirme, Pasifleştirme, Pembeleştirme, Resimlendirme, Resmileştirme, Sabitleştirme, Sakinleştirme, Silikleştirme, Sinirlendirme, Sivilleştirme, Sivrileştirme, Sürüklendirme, Şekillendirme, Şereflendirme, Şümullendirme, Şüphelendirme, Tariflendirme, Tarihlendirme, Tekelleştirme, Temellendirme, Temelleştirme, Türküleştirme, Ücretlendirme, Vergilendirme, Yerelleştirme, Yetkilendirme, Yiğitlendirme, Yükümlendirme, Yüreklendirme

12 Harfli Kelimeler

Alevlendirme, Asrileştirme, Ateşlendirme, Cemilendirme, Çeteleştirme, Çiftleştirme, Denkleştirme, Dişileştirme, Dizeleştirme, Ehlileştirme, Esenleştirme, Eşitleştirme, Eterleştirme, Faizlendirme, Gençleştirme, İlgilendirme, Kavileştirme, Keçeleştirme, Kişileştirme, Köleleştirme, Kötüleştirme, Laikleştirme, Nazileştirme, Neşelendirme, Nitelendirme, Nötrleştirme, Ödevlendirme, Ödüllendirme, Öfkelendirme, Ölçülendirme, Özelleştirme, Payelendirme, Pirelendirme, Renklendirme, Sadeleştirme, Sahileştirme, Sertleştirme, Şiirleştirme, Türkleştirme, Ülküleştirme, Ümitlendirme, Yenileştirme

11 Harfli Kelimeler

Adileştirme, Birleştirme, Çimlendirme, Çölleştirme, Demlendirme, Depreştirme, Devleştirme, Dikleştirme, Dillendirme, Dinlendirme, Dürtüştürme, Genleştirme, Güçlendirme, Güçleştirme, Hapsettirme, Hiçleştirme, Hissettirme, Iyileştirme, Kaydettirme, Keşfettirme, Köklendirme, Kökleştirme, Körleştirme, Küflendirme, Kütleştirme, Lifleştirme, Mitleştirme, Naklettirme, Nemlendirme, Netleştirme, Pekleştirme, Serpiştirme, Seslendirme, Silkindirme, Sislendirme, Sözlendirme, Sürtüştürme, Süslendirme, Sütlendirme, Şenlendirme, Tellendirme, Tezleştirme, Tiksindirme, Tipleştirme, Titreştirme, Tüylendirme, Yerleştirme, Yönlendirme, Yüzleştirme

10 Harfli Kelimeler

Affettirme, Aksettirme, Azmettirme, Beğendirme, Bileştirme, Biriktirme, Bitiştirme, Bölüştürme, Çekiştirme, Çiziktirme, Çözündürme, Değiştirme, Deneştirme, Devindirme, Dönüştürme, Dövüştürme, Düşündürme, Eğlendirme, Ekleştirme, Eşleştirme, Evlendirme, Geciktirme, Geçindirme, Geçiştirme, Geliştirme, Gerektirme, Gönendirme, Görüştürme, Gözettirme, Gücendirme, Güreştirme, İçlendirme, İğrendirme, İmrendirme, Ölçüştürme, Özdeştirme, Özleştirme, Pekiştirme, Sevindirme, Sezindirme, Sövüştürme, Süründürme, Vazgeçirme, Veriştirme, Yetiştirme

9 Harfli Kelimeler

Betonarme, Börttürme, Eleştirme, Emiştirme, Eriştirme, Esindirme, İliştirme, İşittirme, İtiştirme, Koyuverme, Özendirme, Salıverme, Serptirme, Silktirme, Sürçtürme, Üleştirme

8 Harfli Kelimeler

Bezdirme, Biçtirme, Bildirme, Bindirme, Böldürme, Büktürme, Büzdürme, Çektirme, Çemkirme, Çimdirme, Çizdirme, Çöğdürme, Çöktürme, Çözdürme, Değdirme, Deldirme, Denşirme, Devşirme, Diktirme, Dindirme, Dizdirme, Döktürme, Döndürme, Dövdürme, Gerdirme, Gezdirme, Giydirme, Gönderme, Gördürme, Gösterme, Güldürme, Hoşgörme, Höykürme, Kestirme, Koyverme, Küstürme, Ölçtürme, Örttürme, Püfkürme, Püskürme, Seçtirme, Sektirme, Serdirme, Sevdirme, Sezdirme, Sildirme, Sindirme, Söğdürme, Söktürme, Söndürme, Sövdürme, Sümkürme, Sündürme, Sürdürme, Süzdürme, Tepserme, Töskürme, Tüttürme, Tüydürme, Verdirme, Yeldirme, Yüzdürme

7 Harfli Kelimeler

Becerme, Belerme, Belirme, Bitirme, Böğürme, Çevirme, Dedirme, Deforme, Değirme, Delirme, Devirme, Düşürme, Eğdirme, Ektirme, Elverme, Emdirme, Empirme, Emzirme, Erdirme, Estirme, Eştirme, Ettirme, Ezdirme, Geberme, Geçirme, Geğirme, Getirme, Giderme, Göçerme, Göçürme, Gölerme, Götürme, Göverme, İndirme, İttirme, İvdirme, Köpürme, Öksürme, Ölçerme, Öldürme, Öngörme, Öptürme, Ördürme, Öttürme, Pişirme, Seğirme, Semirme, Söğürme, Sömürme, Süpürme, Şişirme, Tükürme, Ürperme, Üsterme, Yedirme, Yeşerme, Yetirme, Yitirme, Yüzerme

6 Harfli Kelimeler

Eğirme, Eserme, Esirme, Everme, Evirme, İçerme, İçirme, Öğürme, Önerme, Ötürme, Üfürme, Üşürme

5 Harfli Kelimeler

Derme, Dürme, Germe, Girme, Görme, Görme, Gurme, Serme, Sürme, Terme, Verme, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Erme, Örme

Bazı RME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


çevirme : tedvir, kuzu, kuşatma, ihata, tercüme, atıf, çeviri, harekât, ifrağ, irca, muhasara, müdâvele, sarma, tahvil, taklip,-bi
derinleştirme : tamik
dillendirme : intak
dürme : lâhana, dürüm
geciktirme : tehir, tavik, zühul
geçiştirme : idareimaslahat
modernleştirme : çağcıllaştırma, çağdaşlaştırma
önerme : teklif, kaziye, cümlecik, çelişme
özendirme : işi, teşvik, promosyon
seğirme : seğreme, seğrime
söndürme : itfa
sövdürme : söğdürme
sündürme : sapan, atgıç
süpürme : temizlik görevlisi
verme : eda, ita, tesviye, tevdi, verim
yedirme : yağ
yüzerme : yüze, adsorpsiyon

Bazı RME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bireyselleştirme :

TDK:
1. isim, felsefe Bireysel duruma getirme
2. Ancak ortaklaşa ve genel olarak var olan şeyi bireylere uygulama ve yayma
3. İnsanların doğal, toplumsal ve tarihsel gelişmesinden kendine özgü olan şeylerin, özelliklerin, bireysel olanın çekilip çıkarılması

çektirme :
TDK:
1. isim Çektirmek işi
"Mebus adayları gibi bunları da fotoğraf çektirmeye gider gibi kılık kıyafetlerinden tanımak güç değildi." - R. N. Güntekin
2. denizcilik Çektiri
3. denizcilik Yaklaşık 30-50 grostonluk yelkenli veya yük taşıyan motorlu büyük kayık
"Bir saat sonra Bora Reis in çektirmesi yedeğinde harap düşman kadırgası olduğu hâlde kararan ufuklara doğru ilerliyorlardı." - N. Hikmet
4. Sökülebilir elbise, yemek ve salon dolaplarının tablalarını birbirine tutturmak için metal veya plastikten yapılmış bağlantı parçası
5. Arabaların göbek bilyelerini çıkarmak için kullanılan araç
6. Arabaların değişik bölümlerinde hareketi ve dönüşü sağlamaya yarayan rulmanların yuvalarından çıkarılması işinde kullanılan alet

çirkinleştirme :
TDK:
isim Çirkinleştirmek işi
"Annem de yakarak, kıvırcıklaştırarak kızları çirkinleştirmeyi becerirdi." - A. Kutlu

RME ile biten İlçe isimleri

Terme (Samsun)

Kelime Bulma Motoru