RME ile biten kelimeler

Sonunda RME harfleri bulunan 471 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirme, Kapitalistleştirme, Radyoaktifleştirme

17 Harfli Kelimeler

Karikatürleştirme

16 Harfli Kelimeler

Belirginleştirme, Biçimselleştirme, Bilimselleştirme, Bireyselleştirme, Dengesizleştirme, Elektriklendirme, Evrenselleştirme, İndirme-bindirme, Kireçsizleştirme, Kolektifleştirme, Minyatürleştirme, Rasyonelleştirme, Simetrikleştirme, Yüzeyselleştirme

15 Harfli Kelimeler

Cesaretlendirme, Edilgenleştirme, Etkisizleştirme, Gerekçelendirme, Hararetlendirme, Hareketlendirme, Homojenleştirme, Kangrenleştirme, Küreselleştirme, Merkezileştirme, Mineralleştirme, Ölümsüzleştirme, Paralelleştirme, Polimerleştirme, Rutubetlendirme, Sevimlileştirme, Sömürgeleştirme

14 Harfli Kelimeler

Askerileştirme, Bedbinleştirme, Bilinçlendirme, Çirkinleştirme, Devletleştirme, Dinginleştirme, Efsaneleştirme, Faşistleştirme, Formülleştirme, Gerçekleştirme, Gerginleştirme, Globalleştirme, Göçmenleştirme, Gülünçleştirme, Gümrüklendirme, Güncelleştirme, Heykelleştirme, Hiddetlendirme, Hikayeleştirme, Kademelendirme, Kadifeleştirme, Kanserleştirme, Keskinleştirme, Kıymetlendirme, Kıymetleştirme, Klorürlendirme, Klorürleştirme, Kuvvetlendirme, Kuvvetleştirme, Lezzetlendirme, Makineleştirme, Medenileştirme, Merkezleştirme, Modernleştirme, Müzminleştirme, Neticelendirme, Normalleştirme, Perçinleştirme, Sanayileştirme, Sembolleştirme, Seyrekleştirme, Sistemleştirme, Sosyalleştirme, Süblimleştirme, Şiddetlendirme, Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tembelleştirme, Termikleştirme, Töhmetlendirme, Türkçeleştirme, Ufunetlendirme, Vazifelendirme, Yersizleştirme, Yüzsüzleştirme

13 Harfli Kelimeler

Ahenkleştirme, Basitleştirme, Belgelendirme, Biçimlendirme, Bilgilendirme, Bireyleştirme, Bölümlendirme, Cazipleştirme, Çelikleştirme, Çeşitlendirme, Çetinleştirme, Çevikleştirme, Çiçeklendirme, Değerlendirme, Derinleştirme, Deyimleştirme, Dişilleştirme, Ebedileştirme, Ergenleştirme, Esmerleştirme, Esnekleştirme, Etkinleştirme, Evcilleştirme, Fakirleştirme, Genelleştirme, Gölgelendirme, Görevlendirme, Güneşlendirme, Güzelleştirme, Hafifleştirme, Heveslendirme, Hüzünlendirme, İdealleştirme, İfadelendirme, İlkelleştirme, İsteklendirme, İşkillendirme, İvedileştirme, Kavislendirme, Kederlendirme, Kemikleştirme, Kesinleştirme, Kömürleştirme, Kredilendirme, Melezleştirme, Millileştirme, Neftileştirme, Ölmezleştirme, Örgütlendirme, Örneklendirme, Özdeşleştirme, Özerkleştirme, Özgünleştirme, Özgürleştirme, Pasifleştirme, Pembeleştirme, Resimlendirme, Resmileştirme, Sabitleştirme, Sakinleştirme, Silikleştirme, Sinirlendirme, Sivilleştirme, Sivrileştirme, Sürüklendirme, Şekillendirme, Şereflendirme, Şümullendirme, Şüphelendirme, Tariflendirme, Tarihlendirme, Tekelleştirme, Temellendirme, Temelleştirme, Türküleştirme, Ücretlendirme, Vergilendirme, Yerelleştirme, Yetkilendirme, Yiğitlendirme, Yükümlendirme, Yüreklendirme

12 Harfli Kelimeler

Alevlendirme, Asrileştirme, Ateşlendirme, Cemilendirme, Çeteleştirme, Çiftleştirme, Denkleştirme, Dişileştirme, Dizeleştirme, Ehlileştirme, Esenleştirme, Eşitleştirme, Eterleştirme, Faizlendirme, Gençleştirme, İlgilendirme, Kavileştirme, Keçeleştirme, Kişileştirme, Köleleştirme, Kötüleştirme, Laikleştirme, Nazileştirme, Neşelendirme, Nitelendirme, Nötrleştirme, Ödevlendirme, Ödüllendirme, Öfkelendirme, Ölçülendirme, Özelleştirme, Payelendirme, Pirelendirme, Renklendirme, Sadeleştirme, Sahileştirme, Sertleştirme, Şiirleştirme, Türkleştirme, Ülküleştirme, Ümitlendirme, Yenileştirme

11 Harfli Kelimeler

Adileştirme, Birleştirme, Çimlendirme, Çölleştirme, Demlendirme, Depreştirme, Devleştirme, Dikleştirme, Dillendirme, Dinlendirme, Dürtüştürme, Genleştirme, Güçlendirme, Güçleştirme, Hapsettirme, Hiçleştirme, Hissettirme, Iyileştirme, Kaydettirme, Keşfettirme, Köklendirme, Kökleştirme, Körleştirme, Küflendirme, Kütleştirme, Lifleştirme, Mitleştirme, Naklettirme, Nemlendirme, Netleştirme, Pekleştirme, Serpiştirme, Seslendirme, Silkindirme, Sislendirme, Sözlendirme, Sürtüştürme, Süslendirme, Sütlendirme, Şenlendirme, Tellendirme, Tezleştirme, Tiksindirme, Tipleştirme, Titreştirme, Tüylendirme, Yerleştirme, Yönlendirme, Yüzleştirme

10 Harfli Kelimeler

Affettirme, Aksettirme, Azmettirme, Beğendirme, Bileştirme, Biriktirme, Bitiştirme, Bölüştürme, Çekiştirme, Çiziktirme, Çözündürme, Değiştirme, Deneştirme, Devindirme, Dönüştürme, Dövüştürme, Düşündürme, Eğlendirme, Ekleştirme, Eşleştirme, Evlendirme, Geciktirme, Geçindirme, Geçiştirme, Geliştirme, Gerektirme, Gönendirme, Görüştürme, Gözettirme, Gücendirme, Güreştirme, İçlendirme, İğrendirme, İmrendirme, Ölçüştürme, Özdeştirme, Özleştirme, Pekiştirme, Sevindirme, Sezindirme, Sövüştürme, Süründürme, Vazgeçirme, Veriştirme, Yetiştirme

9 Harfli Kelimeler

Betonarme, Börttürme, Eleştirme, Emiştirme, Eriştirme, Esindirme, İliştirme, İşittirme, İtiştirme, Koyuverme, Özendirme, Salıverme, Serptirme, Silktirme, Sürçtürme, Üleştirme

8 Harfli Kelimeler

Bezdirme, Biçtirme, Bildirme, Bindirme, Böldürme, Büktürme, Büzdürme, Çektirme, Çemkirme, Çimdirme, Çizdirme, Çöğdürme, Çöktürme, Çözdürme, Değdirme, Deldirme, Denşirme, Devşirme, Diktirme, Dindirme, Dizdirme, Döktürme, Döndürme, Dövdürme, Gerdirme, Gezdirme, Giydirme, Gönderme, Gördürme, Gösterme, Güldürme, Hoşgörme, Höykürme, Kestirme, Koyverme, Küstürme, Ölçtürme, Örttürme, Püfkürme, Püskürme, Seçtirme, Sektirme, Serdirme, Sevdirme, Sezdirme, Sildirme, Sindirme, Söğdürme, Söktürme, Söndürme, Sövdürme, Sümkürme, Sündürme, Sürdürme, Süzdürme, Tepserme, Töskürme, Tüttürme, Tüydürme, Verdirme, Yeldirme, Yüzdürme

7 Harfli Kelimeler

Becerme, Belerme, Belirme, Bitirme, Böğürme, Çevirme, Dedirme, Deforme, Değirme, Delirme, Devirme, Düşürme, Eğdirme, Ektirme, Elverme, Emdirme, Empirme, Emzirme, Erdirme, Estirme, Eştirme, Ettirme, Ezdirme, Geberme, Geçirme, Geğirme, Getirme, Giderme, Göçerme, Göçürme, Gölerme, Götürme, Göverme, İndirme, İttirme, İvdirme, Köpürme, Öksürme, Ölçerme, Öldürme, Öngörme, Öptürme, Ördürme, Öttürme, Pişirme, Seğirme, Semirme, Söğürme, Sömürme, Süpürme, Şişirme, Tükürme, Ürperme, Üsterme, Yedirme, Yeşerme, Yetirme, Yitirme, Yüzerme

6 Harfli Kelimeler

Eğirme, Eserme, Esirme, Everme, Evirme, İçerme, İçirme, Öğürme, Önerme, Ötürme, Üfürme, Üşürme

5 Harfli Kelimeler

Derme, Dürme, Germe, Girme, Görme, Görme, Gurme, Serme, Sürme, Terme, Verme, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Erme, Örme

Bazı RME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


biçimlendirme : şekillendirme
birleştirme : düşünme, kombinasyon, teriş, terkip, tevhit
bölüştürme : taksim, üleştirme
çetinleştirme : işkâl
ehlîleştirme : evcilleştirme
kişileştirme : teşhis, canlandırma
küreselleştirme : globalleştirme
sömürme : istismar
sürdürme : idame, temdit

Bazı RME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


köpürme :

TDK:
isim Köpürmek işi
"Dün bize öğretirken aslanca köpürmeyi / Bugün o da huy etmiş yerlere yüz sürmeyi" - F. N. Çamlıbel

öksürme :
TDK:
isim Öksürmek işi
"Güldükten sonra hemen öksürmesinin de ilk önce sandığım gibi hastalık değil, bir nevi tik olduğu anlaşılıyordu." - R. N. Güntekin

perçinleştirme :
TDK:
isim Perçinleştirmek işi

RME ile biten İlçe isimleri

Terme (Samsun)

RME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zenginler İçin Evlendirme Bürosu - Yazar: Farahad Zama

Kelime Bulma Motoru