RP ile biten kelimeler

Sonunda RP harfleri bulunan 15 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Kırmızıturp

10 Harfli Kelimeler

Divanıharp, Erkanıharp

8 Harfli Kelimeler

Karaturp, Şizokarp

5 Harfli Kelimeler

Eşarp

4 Harfli Kelimeler

Darp, Garp, Harp, Larp, Sarp, Sırp, Turp, Zarp

3 Harfli Kelimeler

Arp

Bazı RP ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


garp :

TDK:
1. isim Batı, günindi

kırmızıturp :
TDK:
isim, bitki bilimi Turpgillerden, kökü kırmızı olan bir tür turp (Raphanus sativus var.radicula)

sarp :
TDK:
1. sıfat Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman
"İki gündür sarp dağ yollarından aşıyoruz." - F. R. Atay
2. Güç, zor

RP ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri - Yazar: Ali Suat Ürgüplü
Bolvadinli Mehmet Sinan Bey'in Harp Hatıraları - Yazar: Mehmet Sinan Özgen
Harp Hatıralarım - Yazar: İbrahim Arıkan
Bu Defa Niçin Harp Edeceğimi Biliyorum - Yazar: İbrahim Sorguç
Türkiye'de Şark - Garp ve Amerikan Tesirleri - Yazar: Halide Edib Adıvar
Sarp Yokuşu Tırmanmak - Yazar: İlhan Kutluer
Harp Pilotu ve Silivri - Yazar: Yalçın Ergül

RP ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BELED - 11, 12, 13, 14, 15, 16: Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır.
MÜDDESSİR - 17: Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım!.
NİSA - 78: Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa «Bu Allah'tan» derler; başlarına bir kötülük gelince de «Bu senden» derler. «Hepsi Allah'tandır» de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar!.

Kelime Bulma Motoru