SÜRE ile başlayan kelimeler

Başında SÜRE harfleri bulunan 33 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Süreğenleşmek

12 Harfli Kelimeler

Süreğenleşme

11 Harfli Kelimeler

Süreksizlik

10 Harfli Kelimeler

Süregelmek, Süreğenlik, Süreklilik, Sürevbilim

9 Harfli Kelimeler

Süreaşımı, Süreduran, Süredurum, Süregelen, Süregelme, Süreklice, Süreölçer, Süresince, Süreyazar

8 Harfli Kelimeler

Süreksiz, Sürerlik, Süresini

7 Harfli Kelimeler

Süreğen, Sürekçi, Sürekli, Süresiz, Süreyya

6 Harfli Kelimeler

Süreli, Süresi

5 Harfli Kelimeler

Süreç, Sürek, Sürem, Süren, Süret, Sürev

4 Harfli Kelimeler

Süre

Bazı SÜRE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


süredurum :

TDK:
isim, fizik Bir cismin içinde bulunduğu düzgün hareket veya hareketsizlik durumunun sürüp gitmesi, hareketsizliğe veya hareketsizlikten harekete kendi başına geçememesi özelliği, atalet

süregelmek :
TDK:
nsz Başlangıcından beri aynı biçimde sürmek, devam etmek
"Her on yılda bir, geçmişten bu yana süregelen edebiyatı alaşağı ediyoruz." - T. Uyar

sürekçi :
TDK:
isim Davar alışverişiyle uğraşan kimse

SÜRE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sürekli Kayıp - Yazar: İbrahim Tenekeci
Şemsettin Sami Sürekli Yayınlarda Çıkmış Dil ve Edebiyat Yazıları - Yazar: Yüksel Topaloğlu
Sürekli Barış - Yazar: Metin Şahin
Baskı Sayısı Sürekli Artan - Yazar: Orhan Tez
Ankara'da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası 1923-2015 - Yazar: Nermin Avşar
Sürekli Portakal Kabukları - Yazar: Lokman Kurucu
Bir Sürekli Cehennem - Yazar: Hasan Bülent...
Sürekli Portakal Kabukları - Yazar: Lokman Kurucu

SÜRE ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FETİH - 23: Allah'ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
AHZAP - 49: Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp da, henüz zifafa girmeden onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde onları (bir bağışla) memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın.
MÜ'MİN - 85: Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında süregelen âdeti budur. İşte o zaman kâfirler hüsrana uğrayacaklardır.

Kelime Bulma Motoru