SAL ile biten kelimeler

Sonunda SAL harfleri bulunan 118 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kaymaoluşumsal

13 Harfli Kelimeler

Dirimkurgusal

12 Harfli Kelimeler

Abecesayisal, Güzelduyusal, Rastlantısal, Uygulayımsal

11 Harfli Kelimeler

Alfasayisal, Buyrultusal, Çağrışımsal, Mıknatıssal, Varsayımsal

10 Harfli Kelimeler

Arsıulusal, Çağaşımsal, Kalıtımsal, Paradoksal

9 Harfli Kelimeler

Bağlamsal, Destansal, Hayvansal, Kaplamsal, Karamasal, Karamusal, Kavramsal, Mantıksal, Sağlıksal, Toplumsal, Üniversal, Varlıksal, Yardımsal, Yoğrumsal

8 Harfli Kelimeler

Anayasal, Anlamsal, Budunsal, Bulgusal, Dışınsal, Dışkısal, Doğrusal, Doğumsal, Dokunsal, Duygusal, Duyumsal, Finansal, Hukuksal, İstihsal, Kadınsal, Kalıtsal, Kılgısal, Kimyasal, Kuramsal, Kurgusal, Kurumsal, Kutupsal, Magmasal, Mufassal, Sanatsal, Sanrısal, Sayımsal, Sığamsal, Sınıfsal, Sorunsal, Tanrısal, Tarımsal, Tasımsal, Yalımsal, Yargısal, Yaşamsal, Yazgısal, Yazınsal

7 Harfli Kelimeler

Akçasal, Akılsal, Anıtsal, Doğusal, Duyusal, Işınsal, İmtisal, İnaksal, İttisal, Kamusal, Karasal, Kıgısal, Olumsal, Onursal, Parasal, Sayısal, Siyasal, Tamusal, Yapısal, Yurtsal, Zekasal

6 Harfli Kelimeler

Açısal, Baysal, Dışsal, Duysal, Erosal, Faysal, Gassal, Irksal, Kırsal, Kumsal, Kutsal, Mafsal, Ruhsal, Sonsal, Soysal, Şansal, Tatsal, Timsal, Ulusal

5 Harfli Kelimeler

Emsal, İrsal, Masal, Misal, Ussal, Uysal, Visal, Yasal

4 Harfli Kelimeler

Asal, İsal

3 Harfli Kelimeler

Sal

Bazı SAL ile biten kelimelerin eş anlamlıları


açısal : zaviyevî
anıtsal : abidevî, büyüklüğü, görkemli
anlamsal : semantik
baysal : bolluk, rahatlık, asayiş, sükunet
budunsal : kavmî, etnik
buyrultusal : keyfi
dışınsal : ekstrensek
dışsal : haricî, dışla, ilgili
dirimkurgusal : biyonik
doğumsal : doğumdan
emsal : benzerler, yaşıt, eş, denk, örnek, benzer
faysal : hüküm, hakim
güzelduyusal : estetik
ırksal : ırkî
ışınsal : aktinomorf
imtisal : uyma
inaksal : dogmatik
isal : ulaştırma
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
karamasal : yıltırık
kıgısal : pratik
kimyasal : kimyevî, arıtma tesisi, toprak bilimi
kuramsal : nazarî, teorik
mafsal : eklem
masal : değersiz, öyküce, öykücük, epizot, varyant
mıknatıssal : manyetik
onursal : üyelik

Bazı SAL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


akılsal :

TDK:
sıfat, felsefe Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan, hakikati içine alan

üniversal :
TDK:
sıfat Evrensel

SAL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Asal Sayıların Yalnızlığı - Yazar: Paolo Giordano
Kırsal Göç, Tarım ve Toplum Üzerine Köşede Kalan Yazılar - Yazar: Ertuğrul Güreşci

Kelime Bulma Motoru