SAN ile başlayan kelimeler

Başında SAN harfleri bulunan 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Sanısıuyandırmak

15 Harfli Kelimeler

Sanayileştirmek

14 Harfli Kelimeler

Sanayileşmemiş, Sanayileştirme, Santimantalite, Santimantalizm

13 Harfli Kelimeler

Sanayiinefise, Sandalyecilik, Santimetrelik, Santrifüjleme

12 Harfli Kelimeler

Sanayileşmek, Sandıklanmak, Sanısıvermek, Sansürlenmek

11 Harfli Kelimeler

Sanatkarane, Sanatkarlık, Sanayicilik, Sanayileşme, Sancılanmak, Sandalcılık, Sandalyelik, Sandalyesiz, Sandıkçılık, Sandıklamak, Sandıklanma, Sansasyonel, Sanskeritçe, Sansürcülük, Sansürlemek, Sansürlenme, Santimantal, Santrifüjör

10 Harfli Kelimeler

Sanatçılık, Sanatçının, Sanatkarca, Sanatoryum, Sanatsever, Sancılanma, Sandalyeci, Sandalyeli, Sandıklama, Sangılamak, Sanitasyon, Sanrılamak, Sanskritçe, Sansüalizm, Sansürleme, Santilitre, Santimetre

9 Harfli Kelimeler

Sanatlıca, Sancaktar, Sandırmak, Sandviççi, Sangılama, Saniyelik, Sanrılama, Sansasyon, Santigram, Santigrat, Santralci, Santrifüj, Santrozom

8 Harfli Kelimeler

Sanatkar, Sanatsal, Sanayici, Sancımak, Sandalcı, Sandalet, Sandalye, Sandıkçı, Sandıklı, Sandırma, Sangılık, Sanıklık, Sanılmak, Sanrısal, Sanskrit, Sansürcü, Sansürlü, Santrfor, Santrfüj, Santrhaf, Santurcu

7 Harfli Kelimeler

Sanarak, Sanatçı, Sanatlı, Sanatta, Sanayii, Sancağı, Sancılı, Sancıma, Sançmak, Sandalı, Sanduka, Sandviç, Sanılma, Sanidin, Sanssız, Santiar, Santral, Santuri

6 Harfli Kelimeler

Sanatı, Sanayi, Sancak, Sançma, Sandal, Sandık, Sanığı, Saniye, Sanlık, Sanmak, Sanrıl, Sansar, Sansız, Sansür, Santim, Santra, Santur

5 Harfli Kelimeler

Sanal, Sanar, Sanat, Sancı, Sanem, Sangı, Sanık, Sania, Sanki, Sanlı, Sanma, Sanrı, Santi

4 Harfli Kelimeler

Sanı

3 Harfli Kelimeler

San

Bazı SAN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sanatçı : sanatkâr, sinema, tiyatro, yorumlayan, artist, imza, klâsikleşmek, sanat adamı, sanat eri, tenor
sanatkârane : sanatkârca
sanatkârca : sanatkârane
sanatlı : musanna, artistik, lügat parçalamak
sanatsal : toskana
sanayi : endüstri, iş, işletme, işleyim, maket, sanayii, uran
sanayicilik : endüstriyalizm
sanayileşme : endüstrileşme
sancağı : ariya
sancak : bayrak, liva, mutasarrıflık
sancımak : ağrımak, balkımak, burulmak, tutmak
sanem : put
sangılamak : sersemleşmek, şaşkınlaşmak
sanılmak : düşünülmek, zannedilmek, gelmek
sanki : sözde, âdeta, güya, sözüm ona
sanlı : ünlü, maruf
sanrılamak : görüldüğünü
sansasyon : dalgalanım
sansasyonel : çarpınçlı, dalgalanımlı, dalgalandırıcı

Bazı SAN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sanatoryum :

TDK:
isim Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu

sanlı :
TDK:
şanlı

SAN ile başlayan İlçe isimleri

Sandıklı (Afyonkarahisar)
Sancaktepe (İstanbul)

SAN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beyaz Prenses - Sancaktar - Yazar: R.Maria Rilke

Kelime Bulma Motoru