SE ile biten kelimeler

Sonunda SE harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Sanayiinefise

12 Harfli Kelimeler

Talakıselase

11 Harfli Kelimeler

Seneikebise

9 Harfli Kelimeler

Başkilise, Gerekirse, Müstehase, Neredeyse

8 Harfli Kelimeler

Apophase, Ciharıse, Handiyse, Kaşkorse, Lesepase, Mukayese, Mübahase, Müessese, Mülabese, Nerdeyse

7 Harfli Kelimeler

Bécasse, Finanse, Hendese, İsterse, Kretase, Medrese, Meğerse, Nedense, Öyleyse, Pencüse, Rakkase, Velense, Vesvese

6 Harfli Kelimeler

Desise, Devise, Elbise, Espase, Kilise, Lamise, Perese, Salise, Şeşüse, Verese

5 Harfli Kelimeler

Adese, Celse, Cüsse, Dikse, Ekose, Fulse, Gelse, Glase, Hamse, Hasse, Hisse, Jarse, Kimse, Korse, Lanse, Nemse, Neyse, Pense, Plase, Prese, Sükse, Şemse

4 Harfli Kelimeler

Akse, Apse, Buse, Çise, Düse, Ense, Erse, Kase, Kese, Köse, Lise, Ökse, Şase, Şose

3 Harfli Kelimeler

Ese, İse

Bazı SE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akse : kriz
apse : çıban, irinlenme
başkilise : katedral
buse : öpücük, öpme, öpüş
celse : oturum
çise : çisenti
devise : ülkülük
düse : oyunda
erse : ermesi
ese : mutluluk, sağlık, yel, esinti
espase : aralıklı
fulse : akça, pul
gerekirse : icabında, lüzumu halinde
handiyse : neredeyse
hisse : pay, behre, düşelge, haz, lot, sehim, tutam
isterse : velev
lise : mülkiye idadîsi
medrese : fakülte, külliye
meğerse : meğer, hâlbuki, oysa
mukayese : karşılaştırma, kıyaslama
müessese : kuruluş, kurum
mülabese : münasebet, ilişki
müstehase : fosil, taşıl
nedense : bilinmeyen, neden ise
nerdeyse : neredeyse
neredeyse : akşama sabaha, az daha, ha

Bazı SE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


müstehase :

TDK:
isim Fosil
"Hayalsiz adam bir müstehase bile sayılmaz, o kadar hiçtir." - O. S. Orhon

salise :
TDK:
isim Saniyenin altmışta biri olan zaman birimi

şase :
TDK:
isim İçine mendil, gecelik vb. şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak

SE ile biten İlçe isimleri

Köse (Gümüşhane)

SE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MUFATTİFİN - 1, 2, 3: İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!.
A'LA - 10, 11, 12, 13: (Allah'tan) korkan öğütten yararlanacak. En büyük ateşe girecek olan kötü kimse ise öğütten kaçınır. Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.
AHKAF - 10: De ki: Hiç düşündünüz mü; şayet bu, Allah katından ise ve siz onu inkâr etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız)? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Kelime Bulma Motoru