SEKS ile başlayan kelimeler

Başında SEKS harfleri bulunan 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Sekseninci

9 Harfli Kelimeler

Seksenlik, Seksoloji

8 Harfli Kelimeler

Seksapel, Seksener, Seksiyon, Seksolog, Sekstant

7 Harfli Kelimeler

Seksüel

6 Harfli Kelimeler

Seksek, Seksen

5 Harfli Kelimeler

Seksi

4 Harfli Kelimeler

Seks

Bazı SEKS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


seks :

TDK:
1. isim, biyoloji Cinsiyet
2. Cinsel ilişkide bulunma

seksener :
TDK:
1. sıfat Seksen sayısının üleştirme sayı sıfatı
2. Her birine seksen, her defasında sekseni bir arada olan

seksiyon :
TDK:
1. isim Bölüm
2. Oturum

SEKS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Filozoflardan Seksi Şeyler - Yazar: Emine Supçin
Sekseninci Sayfa - Yazar: Erhan Doğan
Seksek Arkadaşım Hadriyanus - Yazar: Gözen Küçükerman

SEKS ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 4: Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu isbat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar.

Kelime Bulma Motoru