SOY ile başlayan kelimeler

Başında SOY harfleri bulunan 61 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Soysuzlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Soysuzlaştırma, Soyutlaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Soyutlamalara

12 Harfli Kelimeler

Soysuzlaşmak, Soysuzlaşmış

11 Harfli Kelimeler

Soygunculuk, Soysuzlaşma, Soyutlanmak, Soyutlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Soyaktaran, Soyluluğun, Soytarılık, Soyutçuluk, Soyutlamak, Soyutlanma

9 Harfli Kelimeler

Soyaçekim, Soydaşlık, Soydurmak, Soykırımı, Soysuzlar, Soysuzluk, Soyutlama, Soyutlara

8 Harfli Kelimeler

Soyağacı, Soybilim, Soydurma, Soyguncu, Soykırım, Soylamak, Soylular, Soyluluk, Soyserim, Soysuzca, Soyulmak, Soyulmuş, Soyunmak, Soyutluk

7 Harfli Kelimeler

Soylama, Soytarı, Soyulma, Soyunma, Soyuntu, Soyunuş, Soyyapı

6 Harfli Kelimeler

Soyadı, Soydaş, Soygun, Soymak, Soymuk, Soysal, Soysuz

5 Harfli Kelimeler

Soyca, Soyda, Soyka, Soylu, Soyma, Soyuş, Soyut

4 Harfli Kelimeler

Soya

3 Harfli Kelimeler

Soy

Bazı SOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


soy : cins, tür, çeşit, sulâle, ahfat, asıl, damar, döl, etnik, ev, evlât, ırk, kan, kök, köken, nesep, ocak, sülale, tor, törkin, uruk, yavga, zürriyet
soyadı : soy ismi, aile adı, aile ismi, künye
soyaktaran : kromozom, kromozon
soybilim : genealoji
soyca : cetbecet
soyda : pederşahî
soydaş : türdeş, hemcins
soydaşlık : türdeşlik
soykırım : genosit, jenosit, pogrom
soykırımı : genosit
soylu : asil, necip, kişizade, aristokrat, asilzade, aykan, bitev, boyluğ, çanga, çıntay, çöklü

Bazı SOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


soygunculuk :

TDK:
isim Soygun yapma, çapul
"Belki de büsbütün başka bir şey, bir soygunculuk mu yoksa?" - R. H. Karay

soylu :
TDK:
1. sıfat Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil, kerim
"Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir." - N. Cumalı
2. İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
"İzmir in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu." - T. Buğra
3. Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
"Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi." - F. R. Atay
4. Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.)

soyma :
TDK:
isim Soymak işi
"Hariçten ortak hırsızlar bulup evimizi soymaya kalkar." - Ö. Seyfettin

SOY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Soykırım - Ender Serisi 3.Kitap - Yazar: Orson Scott Card
Soygun ve Cinayet - Yazar: İsmail Malatya

Kelime Bulma Motoru