ST ile başlayan kelimeler

Başında ST harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Standartlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Standartlaştırma

15 Harfli Kelimeler

Standardizasyon

14 Harfli Kelimeler

Standartlaşmak, Structuralisme

13 Harfli Kelimeler

Stabilizasyon, Stabilization, Standartlaşma, Sterilizasyon, Strüktüralist, Strüktüralizm

12 Harfli Kelimeler

Stabilizatör, Stereografik, Stereoskopik, Sterilleşmek, Streptomisin

11 Harfli Kelimeler

Stagflasyon, Stereofonik, Stereografi, Sterilleşme, Stilizasyon, Stratigrafi, Streslenmek

10 Harfli Kelimeler

Stafilokok, Stajyerlik, Stenografi, Stereofoni, Stereoskop, Stereotipi, Stratosfer, Streptokok, Streslenme, Striptizci, Stroboskop, Stronsiyum, Strontiyum, Strüktürel

9 Harfli Kelimeler

Stabilize, Stand-bay, Statosist, Statükocu, Stenograf, Steradyan, Sterilize, Stetoskop, Stilistik, Stoacılık, Stokçuluk, Stoklamak, Stratejik

8 Harfli Kelimeler

Standart, Stand-by, Starking, Statolit, Stenotip, Stoklama, Strateji, Striknin, Striptiz, Strüktür

7 Harfli Kelimeler

Stadyum, Stajyer, Statüko, Stearik, Stearin, Sterlin, Steyşın, Stilist, Stratej, Stratus, Stresli

6 Harfli Kelimeler

Stabil, Stadya, Stajer, Statik, Stator, Statör, Stepne, Stereo, Steril, Sterol, Stipul, Stoacı, Stokaj, Stokçu, Stopaj, Storlu, Stüdyo

5 Harfli Kelimeler

Stand, Stant, Start, Statü, Steno, Stilo, Store, Streç, Stres

4 Harfli Kelimeler

Staj, Star, Stat, Sten, Step, Ster, Stil, Stok, Stop, Stor

Bazı ST ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


stabilizasyon : istikrar
stabilization : durultum
staj : yetişim
stand : stant, sergilik
stand-bay : stand-by
stand-by : stand-bay
standardizasyon : standartlaşma
standartlaşma : standardizasyon
start : çıkış
stat : stadyum
statik : duruk, statör, gelişme, dinimbilim
statolit : omurgalılarda
stator : duruk
statüko : sürer durum
sten : hafif
step : bozkır, hatalı yürüme
steril : verimsiz, kısır
sterilize : kısırlaştırılmış
sterol : hayvanlarda
stilist : giyimçizer
stokaj : yığımlama
stokçu : istifçi, yığımcı
stokçuluk : istifçilik, yığımcılık
stor : ağaç, istor
strateji : ordugüdüm, gengüdüm, yolgüdüm, ekonomik, athena, sevkulceyş, sevkülceyş
stratosfer : kat yuvarı
stratus : katman bulut
streptomisin : şarbon, difteri, veba, menenjit
stroboskop : yineligözler
strontiyum : sr
strüktür : yapı
strüktürel : yapısal

Bazı ST ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


stagflâsyon :

TDK:
stagflasyon

stilo :
TDK:
isim Dolma kalem

stor :
TDK:
isim Ağaç, kumaş vb.nden yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
"Pencerelere stor perdeleri çekilmişti." - S. F. Abasıyanık

Kelime Bulma Motoru