ST ile başlayan kelimeler

Başında ST harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Standartlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Standartlaştırma

15 Harfli Kelimeler

Standardizasyon

14 Harfli Kelimeler

Standartlaşmak, Structuralisme

13 Harfli Kelimeler

Stabilizasyon, Stabilization, Standartlaşma, Sterilizasyon, Strüktüralist, Strüktüralizm

12 Harfli Kelimeler

Stabilizatör, Stereografik, Stereoskopik, Sterilleşmek, Streptomisin

11 Harfli Kelimeler

Stagflasyon, Stereofonik, Stereografi, Sterilleşme, Stilizasyon, Stratigrafi, Streslenmek

10 Harfli Kelimeler

Stafilokok, Stajyerlik, Stenografi, Stereofoni, Stereoskop, Stereotipi, Stratosfer, Streptokok, Streslenme, Striptizci, Stroboskop, Stronsiyum, Strontiyum, Strüktürel

9 Harfli Kelimeler

Stabilize, Stand-bay, Statosist, Statükocu, Stenograf, Steradyan, Sterilize, Stetoskop, Stilistik, Stoacılık, Stokçuluk, Stoklamak, Stratejik

8 Harfli Kelimeler

Standart, Stand-by, Starking, Statolit, Stenotip, Stoklama, Strateji, Striknin, Striptiz, Strüktür

7 Harfli Kelimeler

Stadyum, Stajyer, Statüko, Stearik, Stearin, Sterlin, Steyşın, Stilist, Stratej, Stratus, Stresli

6 Harfli Kelimeler

Stabil, Stadya, Stajer, Statik, Stator, Statör, Stepne, Stereo, Steril, Sterol, Stipul, Stoacı, Stokaj, Stokçu, Stopaj, Storlu, Stüdyo

5 Harfli Kelimeler

Stand, Stant, Start, Statü, Steno, Stilo, Store, Streç, Stres

4 Harfli Kelimeler

Staj, Star, Stat, Sten, Step, Ster, Stil, Stok, Stop, Stor

Bazı ST ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


stadyum : stat, şeref tribünü
staj : yetişim
stajer : stajyer
stand-bay : stand-by
standardizasyon : standartlaşma
standart : ölçün, ölçünlü, yasaya, tek biçim
standartlaştırma : kaliteyi
start : çıkış
statolit : omurgalılarda
statü : tüzük, pozisyon, heykel
statüko : sürer durum
stenografi : steno
step : bozkır, hatalı yürüme
stepne : yedek lâstik
stereo : stereofoni
stereofoni : stereo
steril : verimsiz, kısır
stetoskop : kalbin
stil : üslûp, tarz, biçem, yoldam
stilizasyon : biçemleme
stoacılık : revakiye
stokçu : istifçi, yığımcı
store : saklantı
stratosfer : kat yuvarı
streç : esnek
stroboskop : yineligözler
stronsiyum : 63
strontiyum : sr
strüktürel : yapısal

Bazı ST ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


statosist :

TDK:
isim, anatomi Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik

stereografi :
TDK:
isim, fizik Katı nesneleri bir düzlem üzerinde gösterme sanatı

steril :
TDK:
1. sıfat, tıp (***) Arınık
2. biyoloji Kısır

ST ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Standart Sapma - Yazar: Mustafa İltüzer

Kelime Bulma Motoru