ST ile başlayan kelimeler

Başında ST harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Standartlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Standartlaştırma

15 Harfli Kelimeler

Standardizasyon

14 Harfli Kelimeler

Standartlaşmak, Structuralisme

13 Harfli Kelimeler

Stabilizasyon, Stabilization, Standartlaşma, Sterilizasyon, Strüktüralist, Strüktüralizm

12 Harfli Kelimeler

Stabilizatör, Stereografik, Stereoskopik, Sterilleşmek, Streptomisin

11 Harfli Kelimeler

Stagflasyon, Stereofonik, Stereografi, Sterilleşme, Stilizasyon, Stratigrafi, Streslenmek

10 Harfli Kelimeler

Stafilokok, Stajyerlik, Stenografi, Stereofoni, Stereoskop, Stereotipi, Stratosfer, Streptokok, Streslenme, Striptizci, Stroboskop, Stronsiyum, Strontiyum, Strüktürel

9 Harfli Kelimeler

Stabilize, Stand-bay, Statosist, Statükocu, Stenograf, Steradyan, Sterilize, Stetoskop, Stilistik, Stoacılık, Stokçuluk, Stoklamak, Stratejik

8 Harfli Kelimeler

Standart, Stand-by, Starking, Statolit, Stenotip, Stoklama, Strateji, Striknin, Striptiz, Strüktür

7 Harfli Kelimeler

Stadyum, Stajyer, Statüko, Stearik, Stearin, Sterlin, Steyşın, Stilist, Stratej, Stratus, Stresli

6 Harfli Kelimeler

Stabil, Stadya, Stajer, Statik, Stator, Statör, Stepne, Stereo, Steril, Sterol, Stipul, Stoacı, Stokaj, Stokçu, Stopaj, Storlu, Stüdyo

5 Harfli Kelimeler

Stand, Stant, Start, Statü, Steno, Stilo, Store, Streç, Stres

4 Harfli Kelimeler

Staj, Star, Stat, Sten, Step, Ster, Stil, Stok, Stop, Stor

Bazı ST ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


stabil : dayanıklı, sağlam, kararlı
stabilizatör : dengeleyici
stabilize : sağlamlaştırılmış, dengelenmiş, istikrarlı
stajer : stajyer
stand-bay : stand-by
standart : ölçün, ölçünlü, yasaya, tek biçim
standartlaştırma : kaliteyi
stant : sergilik, tezgâh, sergi, stand
star : sinema, yıldız, film yıldızı
start : çıkış
stat : stadyum
statör : statik
statüko : sürer durum
sten : hafif
stepne : yedek lâstik
stereotipi : basımcılıkta
stilistik : biçembilim, toplubiçem, anlatım bilimi
stilizasyon : biçemleme
stipul : dikensi, kulakçık
stok : istif, satılmamış, yığım, barkod
stokaj : yığımlama
stokçu : istifçi, yığımcı
stratejik : önemli
stratosfer : kat yuvarı
streç : esnek
streptomisin : şarbon, difteri, veba, menenjit
stres : üzüntü, travma

Bazı ST ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


stabilizasyon :

TDK:
isim, ekonomi İstikrar

stagflâsyon :
TDK:
stagflasyon

stokçu :
TDK:
isim Stok yapan kimse, istifçi

ST ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Standart Sapma - Yazar: Mustafa İltüzer

Kelime Bulma Motoru