TÖ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 71 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Töhmetlendirmek

14 Harfli Kelimeler

Töhmetlendirme, Töretanımazlık

11 Harfli Kelimeler

Tökezlenmek, Törensellik, Töretanımaz, Törpülenmek, Törpülenmiş

10 Harfli Kelimeler

Tökezlemek, Tökezlenme, Törelcilik, Törencilik, Törendüzen, Törenlerde, Törpülemek, Törpülenme, Töskürtmek

9 Harfli Kelimeler

Tökezleme, Tömbekici, Törecilik, Törpüleme, Töskürmek, Töskürtme

8 Harfli Kelimeler

Töhmetli, Tökezmek, Törellik, Törelsiz, Törensel, Törensiz, Törütgen, Töskürme, Tövbekar, Tözcülük

7 Harfli Kelimeler

Tölegen, Tömbeki, Töremen, Törenli, Töresel, Törpülü, Törtünç, Törülüg, Törümçü, Töskürü, Tövbeli

6 Harfli Kelimeler

Töhmet, Töreci, Töreli, Töreye, Törkin, Töştük, Tözlük

5 Harfli Kelimeler

Tögün, Töker, Töküş, Töleç, Tölis, Tölük, Törel, Tören, Törpü, Törüm, Törün, Tövbe, Tözel, Tözün

4 Harfli Kelimeler

Tögi, Tökü, Töre

3 Harfli Kelimeler

Tör, Tös, Töz

Bazı TÖ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tögi : cömert
tögün : çekici, yakışıklı
töhmet : suçlama, kabahatli, kabahat
töhmetlendirmek : suçlandırmak
töker : döker
tökezlemek : tökezmek
tökü : eli, cömert, müsrif
tölegen : olgun, kamil, yetişkin
tölis : bölük, bölünmüş
tömbekici : acem
tör : başköşe, türemek, çoğalmak, yaratılış, makam, mevki, usul, kural, teamül
törecilik : ahlâkçılık
törel : ahlaki, töreli, töresel
töremen : görgülü
törendüzen : protokol, teşrifat
törenlerde : havaî fişek
törensellik : teşrifat
törensiz : merasimsiz
töresel : törel, türel
töretanımaz : immoral
törkin : kök, menşe, dip, soy
törpü : ince, ağaç, kurşun, raspa
törpülemek : inceltmek
törpülenmiş : törpülü

Bazı TÖ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


törenli :

TDK:
sıfat Törenle yapılan, merasimli

törensel :
TDK:
sıfat Törenle ilgili

tövbe :
TDK:
isim İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme

TÖ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seni Bana Vermişler - Bir Töre Komedisi - Yazar: Elif Yağmur...
Töre ve Cinayet - Yazar: İsmail Malatya
Hülle ve Töre - Yazar: İsmail Polat
Töre - Biri Vicdan Kanaması - Yazar: Rüçhan Altuğ
Kutlu Töre - Yazar: Alper Aksoy

Kelime Bulma Motoru