TÜR ile başlayan kelimeler

Başında TÜR harfleri bulunan 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Türkçeleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Türkçeleştirme, Türküleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Türkleştirmek, Türküleştirme

12 Harfli Kelimeler

Türkçeleşmek, Türkleştirme, Türkmenistan

11 Harfli Kelimeler

Türkçecilik, Türkçeleşme, Türkistanlı, Türkkıyması, Türküleşmek

10 Harfli Kelimeler

Türbeeriği, Türkkupası, Türkleşmek, Türkücülük, Türkülemek, Türküleşme, Türümcülük

9 Harfli Kelimeler

Türbülans, Türdeşlik, Türkçülük, Türkmence, Türkoloji, Türküleme

8 Harfli Kelimeler

Türbedar, Türelice, Türetgen, Türetici, Türetmek, Türkçeci, Türkçede, Türkçesi, Türkiyat, Türkkari, Türkolog, Türkvari, Türünden

7 Harfli Kelimeler

Türemek, Türemen, Türemiş, Türener, Türenin, Türenti, Türeten, Türetik, Türetim, Türetme, Türeyiş, Türkiye, Türklük, Türkmen, Türkuaz, Türkücü, Türküsü, Türülik

6 Harfli Kelimeler

Türban, Türbin, Türdeş, Türedi, Türeli, Türeme, Türkan, Türkçe, Türkçü, Türüne, Türüng

5 Harfli Kelimeler

Türap, Türbe, Türel, Türev, Türki, Türkü, Türlü, Türüm

4 Harfli Kelimeler

Türe, Türk, Türş, Türü

3 Harfli Kelimeler

Tür

Bazı TÜR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


türap : toprak, toz
türbeeriği : gülgillerden, kırmızı, tatlı
türbülâns : karmaşa
türdeş : mütecanis, hemcins, soydaş
türdeşlik : soydaşlık, hemcinslik, tecanüs
türe : adalet, doğruluk, ülev
türedi : çıtırbom, yerden bitme, zıpçıktı
türel : hukukî, türeli, töresel, hukuk
türeli : türel
türeme : iştikak, tor
türemek : oluşmak, gelmek, hâsıl olmak, iştikak etmek, mantar gibi bitmek, ortaya çıkmak, tör
türemen : töreye
türemiş : oluşmuş
türenti : neolojizm
türeten : türetici
türetici : türeten
türetme : söyle-n-ti, ihtira, iştikak
türetmek : oluşturmak, yaratmak, icat etmek
türeyiş : iştikak, törüm
türk : inanan, türü, dair, altayca, at yiğidin yoldaşıdır

Bazı TÜR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


Türkçesi :

TDK:
zarf Açıkçası
"Türkçesi, sen bu işi beceremedin."

Türkleştirme :
TDK:
isim Türkleştirmek işi

Türklük :
TDK:
1. özel, isim Türk olma durumu
2. özel Türklere özgü nitelik
"Sende galiba Türklük var."
3. özel Türklerin meydana getirdiği topluluk
"Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır." - Atatürk

TÜR ile başlayan İlçe isimleri

Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Türkeli (Sinop)

TÜR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaratılış ve Türeyiş - Yazar: Mustafa Necati...
Yalnızlığın 17 Türü - Yazar: Ertuğ Uçar
Çağdaş Türkmenistan Öyküsü - Yazar: Hüseyin Su
Aşık Tarzı Şiir Geleneğinde Divani Türü - Yazar: Adem Balkaya

Kelime Bulma Motoru