TI ile biten kelimeler

Sonunda TI harfleri bulunan 257 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Kalburabastı

11 Harfli Kelimeler

Toprakbastı

10 Harfli Kelimeler

Balıksırtı, Bardakaltı, Bayrakaltı, Bilinçaltı, Kaptıkaçtı, Kaymakaltı, Minderaltı, Normalaltı, Papazkaçtı

9 Harfli Kelimeler

Ayakbastı, Denizaltı, Eşeksırtı, Güneybatı, Hasıraltı, Kasımpatı, Kedibastı, Kızılaltı, Kimeçıktı, Kubbealtı, Kuzeybatı, Rastlantı, Saraypatı, Silahaltı, Sürgüaltı, Yemekaltı, Zamankatı

8 Harfli Kelimeler

Aşırıntı, Ayakaltı, Bağlantı, Başlantı, Baygıntı, Bıkkıntı, Çalkantı, Çangırtı, Çarpıntı, Çıngırtı, Çırpıntı, Dalbastı, Denizatı, Fışkırtı, Gayfaltı, Hakikatı, Haykırtı, Kahvaltı, Kaşbastı, Kepbastı, Kırkıntı, Kırpıntı, Kışkırtı, Kıvrantı, Kıvrıntı, Kolbastı, Külbastı, Mıhsıçtı, Mıymıntı, Oyalantı, Özaldatı, Raslantı, Saklantı, Sallantı, Saplantı, Sarkıntı, Sarsıntı, Sıyrıntı, Şangırtı, Şıngırtı, Şırfıntı, Şırpıntı, Şuuraltı, Tangırtı, Tıngırtı, Toplantı, Zangırtı, Zımbırtı, Zıngırtı, Zıpçıktı

7 Harfli Kelimeler

Ağlantı, Albastı, Alçaltı, Askıntı, Ayrıntı, Bağıntı, Bağırtı, Başaltı, Boşaltı, Bulantı, Bunaltı, Cayırtı, Cazırtı, Cırıltı, Cıvıltı, Cıyırtı, Cızıltı, Cızırtı, Çağıltı, Çağırtı, Çakıltı, Çakıntı, Çalıntı, Çanıltı, Çatırtı, Çığıltı, Çığırtı, Çıkartı, Çıkıntı, Çıtırtı, Çoğaltı, Dağıntı, Daraltı, Dayantı, Dırıltı, Dilaltı, Dolantı, Fıkırtı, Fısıltı, Fısırtı, Fışıltı, Fışırtı, Gacırtı, Gıcırtı, Gözaltı, Harıltı, Haşırtı, Hırıltı, Hışıltı, Hışırtı, Hidratı, Kabartı, Kaçıntı, Kakıntı, Kakırtı, Kalıntı, Kapantı, Karaltı, Karartı, Karıntı, Karşıtı, Kasıntı, Kaskatı, Kaşıntı, Katıntı, Kayıntı, Kazıntı, Kıkırtı, Kımıltı, Kıpırtı, Kırıntı, Kısıntı, Kıtırtı, Kıyıntı, Kızartı, Kızıltı, Koşaltı, Kuşantı, Lakırtı, Mırıltı, Morartı, Münkatı, Okşantı, Parıltı, Patırtı, Penaltı, Pırıltı, Pıtırtı, Saçıntı, Sakıntı, Sakırtı, Salıntı, Sarartı, Sayıltı, Sığıntı, Sıkıntı, Sızıltı, Sızıntı, Şakırtı, Şapırtı, Şarıltı, Şaşırtı, Şıkırtı, Şıpırtı, Şırıltı, Takıntı, Takırtı, Tapırtı, Tarantı, Taşıntı, Tıkırtı, Tıpırtı, Vınıltı, Vırıltı, Vızıltı, Yağıltı, Yakıntı, Yanıltı, Yapıntı, Yarıntı, Yaşantı, Yayıntı, Yeraltı, Yığıntı, Yıkıntı, Zırıltı

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Adıktı, Ağartı, Ağlatı, Akıntı, Aldatı, Alıntı, Anırtı, Anlatı, Arantı, Asıltı, Asıntı, Aşıntı, Aşırtı, Ayartı, Ayıltı, Ayırtı, Bayatı, Donatı, Fiyatı, Ikıntı, Işıltı, Işıntı, Kanıtı, Obartı, Orantı, Rahatı, Sanatı, Ulantı, Usantı, Uyartı, Uzantı, Yaratı

5 Harfli Kelimeler

Baktı, Bastı, Cartı, Çaltı, Çıktı, Mantı, Martı, Mastı, Pıhtı, Pırtı, Tartı, Yastı, Zıttı

4 Harfli Kelimeler

Altı, Artı, Batı, Çatı, Katı, Satı, Yatı

Bazı TI ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akıntı : akım, cereyan, eğiklik, eğim, meyil, seyelân, seyyâle, sızıntı
ayakbastı : toprakbastı
ayrıntı : detay, teferruat, tafsilât, ilim, incelik
bağırtı : çığlık, aygay, baradan
bağlantı : ilişki, irtibat, angajman, bağlanak, birlik, dirsek teması, el, kontak, liyazon, manşon, temas
bastı : bastırma
başlantı : uvertür
bayrakaltı : askerlik
cartı : şık, alımlı
cayırtı : gürültü
çıktı : artık, output
dolantı : alan, sarmal
donatı : teçhizat, betonarmede, armatür
fiyatı : f, götürü tur
hakikatı : münkir-i hakikat
hırıltı : geçimsizlik, kavga, harhara
kanıtı : belgesiz
kapantı : kat
karartı : karaltı

Bazı TI ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


cıvıltı :

TDK:
1. isim Kuşların ötüşürken çıkardıkları sesin adı
"Her tarafından kuşların hoş cıvıltıları taşardı." - H. C. Yalçın
2. Canlılık, ateşlilik
"Sesin cıvıltısı gitmiş, yerine hüzün konmuştu." - T. Buğra

cızıltı :
TDK:
isim Cızırtı

fısırtı :
TDK:
fışırtı

TI ile biten İlçe isimleri

Pozantı (Adana)
Döşemealtı (Antalya)
Konyaaltı (Antalya)
Aybastı (Ordu)

TI ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 115: Doğu da Allah'ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) oradadır. Şüphesiz Allah'(ın rahmeti ve nimeti) geniştir, O her şeyi bilendir.
ARAF - 137: Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi (yahudileri) de, içini bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helâk ettik.
BAKARA - 142: İnsanlardan bir kısım beyinsizler: Yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir? diyecekler. De ki: Doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.

Kelime Bulma Motoru