T ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında T harfi bulunan 12 harfli 153 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tabiatüstücü, Tahaffuzhane, Taharetlenme, Tahirbuselik, Tahsildarlık, Tahteravalli, Tahterevalli, Tahtıravalli, Takdiriilahi, Takunyacılık, Talakıselase, Tangırdatmak, Tanımamazlık, Tanıtmacılık, Tanrıbilimci, Tanrıtanımaz, Tansiyometre, Tansiyometri, Tapınaklarda, Tarımbilimci, Tarikatçılık, Tarikatlarda, Tartaklanmak, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarçizimci, Tasarımlamak, Tasarımlanan, Tasarımlanma, Tasarlayarak, Taşlamacılık, Tatlandırmak, Tatminsizlik, Tatsızlaşmak, Tattaravalli, Tavlandırmak, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tavşanmemesi, Tavukpençesi, Tavuskuyruğu, Tayyarecilik, Tebeşirleşme, Tecahülüarif, Tecrübelilik, Tecrübesizce, Tectogenesis, Tedariklemek, Tedbirsizlik, Tedirginliği, Teferruatsız, Tekdüzeleşme, Tekerçalarcı, Tekerlekleri, Teklifsizlik, Tekrarlanmak, Tekrarlanmış, Tekrarlatmak, Tekrarlayıcı, Telefonculuk, Telefonlaşma, Teleobjektif, Telesekreter, Televizyoncu, Televizyonda, Telgrafçılık, Tellendirmek, Tembelleşmek, Tembellikten, Tembihlenmek, Temkinsizlik, Teneffüshane, Terbiyelemek, Terbiyelilik, Terbiyesizce, Termodinamik, Termonükleer, Tertiplenmek, Tertipleyici, Tertipsizlik, Tesisatçılık, Teslimiyetçi, Testerelemek, Tesviyecilik, Teşekkürname, Teşrikimesai, Teşrinievvel, Tezgahlanmak, Tezgahtarlık, Tezleştirmek, Tımarhanelik, Tıngıldatmak, Tıngırdatmak, Tırkazlanmak, Tırkazlatmak, Tırmanıcılar, Tırmıklanmak, Tırnaklanmak, Tırnaklatmak, Tırpanlanmak, Tırpanlatmak, Tırtıklanmak, Tırtıklatmak, Tırtıllanmak, Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirici, Tiksindirmek, Tilkikuyruğu, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Tiyatroculuk, Tombalacılık, Tombullaşmak, Tomruklanmak, Topluçalışım, Toplulukları, Toplumlaşmak, Topografyacı, Topraklaşmak, Tornacılıkta, Torpillenmek, Torsiyometre, Tortullaşmak, Totalitarizm, Tozlaştırmak, Trajikleşmek, Trampetçilik, Transformizm, Transseksüel, Travmatoloji, Trigonometri, Trilyonerlik, Tuğamirallik, Tulumbacılık, Tunçlaştırma, Turunculaşma, Tutuculaşmak, Tutulabilmek, Tüccarlaşmak, Tükürüklemek, Tükürüklenme, Tümamirallik, Tümsekleşmek, Türkçeleşmek, Türkleştirme, Türkmenistan, Tüylendirmek

Bazı T ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


tahteravalli : dıngıllıfistan
tanıtmacılık : takdimcilik
tanrıbilimci : ilahiyatçı, teolog
tanrıtanımaz : ateist
tansiyometre : gerilimölçer
tartaklanmak : hırpalanmak
tasalandıran : düşündürücü
tasalanmayan : geniş yürekli
tavlandırmak : üzgü, eziyet
tavşandudağı : dudak yarığı
tecrübesizce : sazan gibi
tedariklemek : sağlamak
teferruatsız : ayrıntısız
tekerlekleri : traktör
tekrarlatmak : yineletmek
tembelleşmek : kesel gelmek, tembelliği tutmak
tembellikten : paslanmak
terbiyelemek : eğitmek
terbiyesizce : terbiyesiz, edepsizce, lâubaliyane, terbiyesizcesine
teslimiyetçi : kabullenmiş
teşrikimesai : iş birliği
tıngırdatmak : tıngıldatmak
tiksindirici : menfur, bulandırıcı, iğrenç, kerih, mekruh
toplulukları : sömürgecilik
torsiyometre : buruölçer
tortullaşmak : tortulaşmak
transformizm : dönüşümcülük
tulumbacılık : külhanbeylik

Bazı T ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


teklifsizlik :

TDK:
1. isim Teklifsiz olma durumu
2. Teklifsizce davranış
"Bütün bu dostlukların, bu teklifsizliklerin içinde bir buz duvarı vardı ki aşılmıyordu." - H. C. Yalçın

tezgâhtarlık :
TDK:
isim Tezgâhtar olma durumu, tezgâhtarın işi
"Tezgâhtarlık, figüranlık derken kendini satmasını bilememiş, ucuza gitmişti." - N. Cumalı

tırtıklanmak :
TDK:
1. nsz Tırtıklama işine konu olmak
2. Seyrekleşmek
"Yer yer tırtıklanmış, ipince çapkın bıyıkları vardı." - R. N. Güntekin

T ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Tokat Merkez (Tokat)

T ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çerkes Adil Paşanın Tahsildarlık Günleri - Mahmudiye Üçlemesi 1 - Yazar: Mahmut Şenol

Kelime Bulma Motoru