T ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında T harfi bulunan 12 harfli 153 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tabiatüstücü, Tahaffuzhane, Taharetlenme, Tahirbuselik, Tahsildarlık, Tahteravalli, Tahterevalli, Tahtıravalli, Takdiriilahi, Takunyacılık, Talakıselase, Tangırdatmak, Tanımamazlık, Tanıtmacılık, Tanrıbilimci, Tanrıtanımaz, Tansiyometre, Tansiyometri, Tapınaklarda, Tarımbilimci, Tarikatçılık, Tarikatlarda, Tartaklanmak, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarçizimci, Tasarımlamak, Tasarımlanan, Tasarımlanma, Tasarlayarak, Taşlamacılık, Tatlandırmak, Tatminsizlik, Tatsızlaşmak, Tattaravalli, Tavlandırmak, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tavşanmemesi, Tavukpençesi, Tavuskuyruğu, Tayyarecilik, Tebeşirleşme, Tecahülüarif, Tecrübelilik, Tecrübesizce, Tectogenesis, Tedariklemek, Tedbirsizlik, Tedirginliği, Teferruatsız, Tekdüzeleşme, Tekerçalarcı, Tekerlekleri, Teklifsizlik, Tekrarlanmak, Tekrarlanmış, Tekrarlatmak, Tekrarlayıcı, Telefonculuk, Telefonlaşma, Teleobjektif, Telesekreter, Televizyoncu, Televizyonda, Telgrafçılık, Tellendirmek, Tembelleşmek, Tembellikten, Tembihlenmek, Temkinsizlik, Teneffüshane, Terbiyelemek, Terbiyelilik, Terbiyesizce, Termodinamik, Termonükleer, Tertiplenmek, Tertipleyici, Tertipsizlik, Tesisatçılık, Teslimiyetçi, Testerelemek, Tesviyecilik, Teşekkürname, Teşrikimesai, Teşrinievvel, Tezgahlanmak, Tezgahtarlık, Tezleştirmek, Tımarhanelik, Tıngıldatmak, Tıngırdatmak, Tırkazlanmak, Tırkazlatmak, Tırmanıcılar, Tırmıklanmak, Tırnaklanmak, Tırnaklatmak, Tırpanlanmak, Tırpanlatmak, Tırtıklanmak, Tırtıklatmak, Tırtıllanmak, Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirici, Tiksindirmek, Tilkikuyruğu, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Tiyatroculuk, Tombalacılık, Tombullaşmak, Tomruklanmak, Topluçalışım, Toplulukları, Toplumlaşmak, Topografyacı, Topraklaşmak, Tornacılıkta, Torpillenmek, Torsiyometre, Tortullaşmak, Totalitarizm, Tozlaştırmak, Trajikleşmek, Trampetçilik, Transformizm, Transseksüel, Travmatoloji, Trigonometri, Trilyonerlik, Tuğamirallik, Tulumbacılık, Tunçlaştırma, Turunculaşma, Tutuculaşmak, Tutulabilmek, Tüccarlaşmak, Tükürüklemek, Tükürüklenme, Tümamirallik, Tümsekleşmek, Türkçeleşmek, Türkleştirme, Türkmenistan, Tüylendirmek

Bazı T ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


tahtıravalli : tahterevalli
takdiriilâhî : yazgı, kader
tanrıbilimci : ilahiyatçı, teolog
tanrıtanımaz : ateist
tansiyometre : gerilimölçer
tapınaklarda : sunak
tasarçizimci : dizayncı
tasarımlanan : gerçek
tattaravalli : tahterevalli
tavlandırmak : üzgü, eziyet
tavşandudağı : dudak yarığı
tecahülüarif : tecahülüarifane
tectogenesis : yapıoluş
tedariklemek : sağlamak
tekrarlanmak : yinelenmek, tekerrür etmek, yenilenmek
tembellikten : paslanmak
termodinamik : ısıldevimbilim
tertipleyici : düzenleyen
teşrinievvel : ekim
tıngırdatmak : tıngıldatmak
tırkazlatmak : sürgületmek
tırmanıcılar : tırmananlar
tombullaşmak : şişmanlamak
transformizm : dönüşümcülük
trigonometri : müsellesat
tulumbacılık : külhanbeylik
tutulabilmek : ele gelmek

Bazı T ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


tasarımlamak :

TDK:
-i Bir şeyin biçimini zihinde canlandırmak

taşlamacılık :
TDK:
isim Taşlama ustasının yaptığı iş

tellendirmek :
TDK:
-i Sigara, nargile, çubuk vb.ni keyifle tüttürerek içmek
"Köprü üstündeki gazinolardan birine gidip bir nargile tellendirmek istedim." - A. Rasim

T ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Tokat Merkez (Tokat)

Kelime Bulma Motoru