T ile başlayan İT ile biten kelimeler

Başında T harfi bulunan ve İT ile biten 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Tremolit

7 Harfli Kelimeler

Tamanit, Transit

6 Harfli Kelimeler

Tahdit, Tahnit, Taklit, Taksit, Takyit, Tecdit, Tecrit, Tecvit, Tefrit, Tehdit, Temcit, Temdit, Tenkit, Termit, Tespit, Tesvit, Teşdit, Tevhit, Tevlit, Tezyit, Tiroit, Tirpit, Trakit

5 Harfli Kelimeler

Tekit, Tesit, Teyit, Tirit, Tüvit

Bazı T ile başlayan İT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


takyit :

TDK:
isim Bağlı kılma, kısıtlama, kayıtlama

tehdit :
TDK:
isim Gözdağı
"Bütün memurlar bu tehditlere gülüp geçiyorlardı." - T. Halman

termit :
TDK:
isim, hayvan bilimi Akkarınca

T ile başlayan İT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Sade Suya - Tirit Meseleler - Yazar: Halit Çelik
Edebiyat Tarihi ve Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Sade Suya - Tirit Meseleler - Yazar: Halit Çelik
Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori - Yazar: Mehmet F. Köksal
Türk Tenkit Tarihi - Yazar: Alim Gür
Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun

T ile başlayan İT ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


AHKAF - 17: Ana ve babasına: Öf be size! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken, beni mi tekrar dirilmekle tehdit ediyorsunuz? diyen kimseye, ana ve babası Allah'ın yardımına sığınarak: Yazıklar olsun sana! İman et. Allah'ın vâdi gerçektir, dedikleri halde o: Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir, der.
ŞUARA - 205, 206: Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları (azap) başlarına gelse!.
AHKAF - 22: «Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Hadi, doğru söyleyenlerden isen, bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir» dediler.

Kelime Bulma Motoru