T ile başlayan İT ile biten kelimeler

Başında T harfi bulunan ve İT ile biten 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Tremolit

7 Harfli Kelimeler

Tamanit, Transit

6 Harfli Kelimeler

Tahdit, Tahnit, Taklit, Taksit, Takyit, Tecdit, Tecrit, Tecvit, Tefrit, Tehdit, Temcit, Temdit, Tenkit, Termit, Tespit, Tesvit, Teşdit, Tevhit, Tevlit, Tezyit, Tiroit, Tirpit, Trakit

5 Harfli Kelimeler

Tekit, Tesit, Teyit, Tirit, Tüvit

Bazı T ile başlayan İT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tahdit :

TDK:
isim Sınırlama, çevreleme, çevresini daraltma

tecvit :
TDK:
1. isim Kelimelerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması
"Okurken tecvide riayetten kelimeler ağzında yassılanarak, yayvanlaşarak, incelerek çıkıyordu." - M. Ş. Esendal
2. din b. (***) Kur an ın doğru okunmasını sağlayan bilim
3. din b. (***) Bu bilim üzerine yazılmış kitap

tevlit :
TDK:
1. isim Doğurma, doğurtma
2. Sebep olma, oluşturma

T ile başlayan İT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tehdit Vektörü - Yazar: Mark Greaney
Tehdit Mektupları - Yazar: Aslı Biçen
Sade Suya - Tirit Meseleler - Yazar: Halit Çelik
Vampir Alacakaranlığı - Tehdit - Yazar: Sebastian Rook
Sade Suya - Tirit Meseleler - Yazar: Halit Çelik
Vampir Alacakaranlığı - Tehdit - Yazar: Sebastian Rook
Tehdit Altında - Yazar: Wilbur Smith
Transit Yolcular - Yazar: Müge İplikçi

T ile başlayan İT ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


AHKAF - 17: Ana ve babasına: Öf be size! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken, beni mi tekrar dirilmekle tehdit ediyorsunuz? diyen kimseye, ana ve babası Allah'ın yardımına sığınarak: Yazıklar olsun sana! İman et. Allah'ın vâdi gerçektir, dedikleri halde o: Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir, der.
NİSA - 171: Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Allah'ın resûlüdür, (o) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı «kün: Ol» kelimesi(nin eseri)dir, O'ndan bir ruhtur. (O'nun tarafından gönderilmiş, yahut teyit edilmiş, yahut da Cebrail tarafından üfürülmüş bir ruhtur). Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. «(Tanrı) üçtür» demeyin, sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
ŞUARA - 205, 206: Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları (azap) başlarına gelse!.

Kelime Bulma Motoru