T ile başlayan KA ile biten kelimeler

Başında T harfi bulunan ve KA ile biten 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Takatuka

7 Harfli Kelimeler

Tapyoka, Tefrika, Tırışka, Tropika

6 Harfli Kelimeler

Tabaka, Talika, Taraka, Toyaka, Troyka

5 Harfli Kelimeler

Tonka

4 Harfli Kelimeler

Taka, Toka

Bazı T ile başlayan KA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tabaka :

TDK:
1. isim, jeoloji Katman
"Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."
2. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt
3. Derece
4. toplum bilimi Katman
"Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır." - S. Birsel

toka :
TDK:
1. isim Kemer, kayış, ayakkabı vb.nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
2. Kadınların saçlarını bir arada tutmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanılan araç
"Bir de sahte taşlı bir toka takmış saçlarına." - Ç. Altan

tropika :
TDK:
1. isim, coğrafya, gök bilimi Dönence
2. coğrafya Tropikal kuşak

T ile başlayan KA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Son Talika - Yazar: Sabriye Cemboluk

T ile başlayan KA ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


SAD - 1, 2: Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

Kelime Bulma Motoru