T ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında T harfi bulunan ve ME ile biten 159 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Terbiyesizleşme

14 Harfli Kelimeler

Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tembelleştirme, Termikleştirme, Töhmetlendirme, Türkçeleştirme

13 Harfli Kelimeler

Tariflendirme, Tarihlendirme, Tedirginleşme, Tekelleştirme, Temellendirme, Temelleştirme, Türküleştirme

12 Harfli Kelimeler

Taharetlenme, Tebeşirleşme, Tekdüzeleşme, Teşekkürname, Tükürüklenme, Türkleştirme

11 Harfli Kelimeler

Taahhütname, Talimatname, Tavsiyename, Taziyetname, Tedarikleme, Tellendirme, Tembelleşme, Tembihlenme, Terbiyeleme, Tertiplenme, Testereleme, Tezleştirme, Ticarileşme, Tiftiklenme, Tiksindirme, Tipleştirme, Tirfillenme, Titrekleşme, Titreştirme, Torpillenme, Trajikleşme, Tükürükleme, Tümsekleşme, Türkçeleşme, Tüylendirme

10 Harfli Kelimeler

Tabiileşme, Takdirname, Tandırname, Tasdikname, Tasnifleme, Tekelleşme, Tekerlenme, Tekmelenme, Tekmilleme, Tembihleme, Temellenme, Temelleşme, Temizlenme, Temizletme, Temlikname, Tenekeleme, Terazileme, Tertipleme, Tetikleşme, Teyellenme, Tiksinilme, Tilkileşme, Tiritlenme, Tiritleşme, Tirşeleşme, Titizlenme, Titizleşme, Titremleme, Torpilleme, Tökezlenme, Törpülenme, Tümörlenme, Tümörleşme, Türküleşme, Tütsülenme

9 Harfli Kelimeler

Tabırname, Tabirname, Talepname, Talimname, Tarifname, Tazelenme, Tazeleşme, Tekerleme, Tekmeleme, Temizleme, Tepelenme, Tepeletme, Tepikleme, Tepirleme, Terslenme, Tersleşme, Tevekleme, Teyelleme, Tirildeme, Tökezleme, Törpüleme, Töskürtme, Tünekleme, Türküleme, Tütsüleme

8 Harfli Kelimeler

Taneleme, Tayyetme, Tazeleme, Tekleşme, Telesime, Tellenme, Tepeleme, Tepserme, Terekeme, Terletme, Tersinme, Tersleme, Tezleşme, Tiksinme, Tipileme, Tipleşme, Titreşme, Titretme, Tizleşme, Töskürme, Tüllenme, Tümlenme, Tümselme, Tüttürme, Tüydürme, Tüylenme

7 Harfli Kelimeler

Tabetme, Tekleme, Telleme, Tepilme, Tepinme, Tepişme, Tepkime, Tercüme, Terleme, Tezleme, Tipleme, Titreme, Tükenme, Tüketme, Tükürme, Tümleme, Tüpleme, Türetme

6 Harfli Kelimeler

Teleme, Tiftme, Tüneme, Türeme

5 Harfli Kelimeler

Teğme, Tekme, Tepme, Terme, Tütme, Tüyme

Bazı T ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tarifelendirme : kullanım
temizleme : deterjan, tanzifat, tasfiye, tecimevi
terekeme : karapapak
tertipleme : yaratu
teşekkürname : teşekkür
tezleşme : tezlik
tezleştirme : tacil
tiksinme : ikrah, istikrah, nefret, kerahet, kerh, tiksinti
türetme : söyle-n-ti, ihtira, iştikak

Bazı T ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tepserme :

TDK:
isim Tepsermek işi

testereleme :
TDK:
isim Testerelemek işi

tökezleme :
TDK:
isim Tökezlemek işi

T ile başlayan ME ile biten İlçe isimleri

Terme (Samsun)

T ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Atam Anam Ay Terekeme - Yazar: Rahim Taş

Kelime Bulma Motoru