T ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında T harfi bulunan ve ME ile biten 159 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Terbiyesizleşme

14 Harfli Kelimeler

Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tembelleştirme, Termikleştirme, Töhmetlendirme, Türkçeleştirme

13 Harfli Kelimeler

Tariflendirme, Tarihlendirme, Tedirginleşme, Tekelleştirme, Temellendirme, Temelleştirme, Türküleştirme

12 Harfli Kelimeler

Taharetlenme, Tebeşirleşme, Tekdüzeleşme, Teşekkürname, Tükürüklenme, Türkleştirme

11 Harfli Kelimeler

Taahhütname, Talimatname, Tavsiyename, Taziyetname, Tedarikleme, Tellendirme, Tembelleşme, Tembihlenme, Terbiyeleme, Tertiplenme, Testereleme, Tezleştirme, Ticarileşme, Tiftiklenme, Tiksindirme, Tipleştirme, Tirfillenme, Titrekleşme, Titreştirme, Torpillenme, Trajikleşme, Tükürükleme, Tümsekleşme, Türkçeleşme, Tüylendirme

10 Harfli Kelimeler

Tabiileşme, Takdirname, Tandırname, Tasdikname, Tasnifleme, Tekelleşme, Tekerlenme, Tekmelenme, Tekmilleme, Tembihleme, Temellenme, Temelleşme, Temizlenme, Temizletme, Temlikname, Tenekeleme, Terazileme, Tertipleme, Tetikleşme, Teyellenme, Tiksinilme, Tilkileşme, Tiritlenme, Tiritleşme, Tirşeleşme, Titizlenme, Titizleşme, Titremleme, Torpilleme, Tökezlenme, Törpülenme, Tümörlenme, Tümörleşme, Türküleşme, Tütsülenme

9 Harfli Kelimeler

Tabırname, Tabirname, Talepname, Talimname, Tarifname, Tazelenme, Tazeleşme, Tekerleme, Tekmeleme, Temizleme, Tepelenme, Tepeletme, Tepikleme, Tepirleme, Terslenme, Tersleşme, Tevekleme, Teyelleme, Tirildeme, Tökezleme, Törpüleme, Töskürtme, Tünekleme, Türküleme, Tütsüleme

8 Harfli Kelimeler

Taneleme, Tayyetme, Tazeleme, Tekleşme, Telesime, Tellenme, Tepeleme, Tepserme, Terekeme, Terletme, Tersinme, Tersleme, Tezleşme, Tiksinme, Tipileme, Tipleşme, Titreşme, Titretme, Tizleşme, Töskürme, Tüllenme, Tümlenme, Tümselme, Tüttürme, Tüydürme, Tüylenme

7 Harfli Kelimeler

Tabetme, Tekleme, Telleme, Tepilme, Tepinme, Tepişme, Tepkime, Tercüme, Terleme, Tezleme, Tipleme, Titreme, Tükenme, Tüketme, Tükürme, Tümleme, Tüpleme, Türetme

6 Harfli Kelimeler

Teleme, Tiftme, Tüneme, Türeme

5 Harfli Kelimeler

Teğme, Tekme, Tepme, Terme, Tütme, Tüyme

Bazı T ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tazeleme : tecdit
teleme : peynir, teleme peyniri
temizleme : deterjan, tanzifat, tasfiye, tecimevi
tepeleme : doruklama
tepme : tekme
terekeme : karapapak
tertipleme : yaratu
tezleştirme : tacil
türetme : söyle-n-ti, ihtira, iştikak

Bazı T ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


temizlenme :

TDK:
isim Temizlenmek işi
"Odasına gitti ve aynanın karşısına geçip temizlenmeye başladı." - T. Buğra

tilkileşme :
TDK:
isim Tilkileşmek işi

tüpleme :
TDK:
isim Tüplemek işi

T ile başlayan ME ile biten İlçe isimleri

Terme (Samsun)

Kelime Bulma Motoru