TAK ile başlayan kelimeler

Başında TAK harfleri bulunan 150 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Taklitçilik,-ği, Taksitlendirmek

14 Harfli Kelimeler

Taksitlendirme

12 Harfli Kelimeler

Takdiriilahi, Takunyacılık

11 Harfli Kelimeler

Takatsizlik, Takdimcilik, Takılganlık, Takımyıldız, Takırdatmak, Takıştırmak, Takipsizlik, Takmamazlık

10 Harfli Kelimeler

Takdirname, Takeometre, Takınaksız, Takıntısız, Takırdamak, Takırdatma, Takıştırma, Takipçilik, Taklip,-bi, Takozlamak, Taksicilik, Taksimetre, Taktiliğen, Takunyasız

9 Harfli Kelimeler

Takacılık, Takdirkar, Takı-fiil, Takımerki, Takınaklı, Takıntılı, Takırdama, Takibinde, Takimetre, Takmazlık, Takometre, Takozlama, Taksonomi, Taktırmak, Takunyacı, Takunyalı

8 Harfli Kelimeler

Takaddüm, Takallus, Takallüs, Takarrüp, Takarrür, Takatlar, Takatsiz, Takatuka, Takayyüt, Takçagöz, Takdimci, Takılgan, Takılmak, Takılmış, Takımada, Takınmak, Takışmak, Takigraf, Takipsiz, Takkadak, Takkesiz, Taklavat, Taklitçi, Takograf, Takriben, Taksimat, Taksirat, Taksirli, Taksitle, Taktırma, Takti,-i, Taktikçi

7 Harfli Kelimeler

Takacan, Takagan, Takanak, Takatli, Takdiri, Takılış, Takılma, Takımda, Takınak, Takınma, Takıntı, Takırtı, Takışma, Takıyye, Takibat, Takiben, Takipçi, Takkeli, Taklacı, Takribi, Taksalı, Taksici, Taksire, Taktakı, Takunya, Takviye

6 Harfli Kelimeler

Takacı, Takaza, Takbih, Takdim, Takdir, Takdis, Takılı, Takiye, Taklak, Taklim, Taklit, Takmak, Takrip, Takrir, Takriz, Taksim, Taksit, Takson, Taksuk, Taktak, Taktik, Taktir, Takvim, Takvin, Takvis, Takyit

5 Harfli Kelimeler

Takaç, Takas, Takat, Takay, Takıç, Takığ, Takık, Takım, Takış, Takim, Takip, Takke, Takla, Takma, Takoz, Taksa, Taksi, Takti

4 Harfli Kelimeler

Taka, Takı, Taki, Takt

3 Harfli Kelimeler

Tak

Bazı TAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


takaddüm : öncelik
takagan : ağaçkakan
takallus : kasılma
takallüs : büzüşme, kasılma
takanak : alacak, borç, ilişki
takatsiz : yorgun, argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz, bi't-tab, hâlsiz
takdim : sunma, tanıtma, tanıştırma
takdiriilâhî : yazgı, kader
takılgan : muzip, insanı, ınsanı
takılı : takılmış, tutturulmuş, asılmış
takıntı : küçük
takış : aksesuar
takışmak : itiraz etmek
takıştırmak : küpe, bilezik
takibat : kovuşturma
takibinde : peşinde
takip : izleme, kovuşturma, yetişmek, kovuşturulma, uyma, gütme, izlem, kovalama
takipçilik : izlemcilik
takkadak : birden, anında, hemen
takke : başlık
taklak : takla
taklim : takvim
taklit : benzet, öykünme

Bazı TAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


takallüs :

TDK:
isim Kasılma
"Onun gözlerinde toplanan sarı ışıkları, ellerindeki takallüsü ve titreyişi tanırdım." - K. Bilbaşar

takatsiz :
TDK:
1. sıfat Takati kalmamış, yorgun argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz
2. zarf Takati kalmamış, yorgun argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz bir biçimde
"Bir ağacın altında hasta, takatsiz, ölü gibi yatıyorum." - S. F. Abasıyanık

takunya :
TDK:
isim Genellikle hamam vb. ıslak tabanlı yerlerde kullanılan, yüksek ökçeli, ağaçtan yapılmış bir tür ayak giysisi, nalın
"Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin." - R. N. Güntekin

Kelime Bulma Motoru