TANI ile başlayan kelimeler

Başında TANI harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tanıştırılmak, Tanıtlanmamış

12 Harfli Kelimeler

Tanımamazlık, Tanıtmacılık

11 Harfli Kelimeler

Tanımayarak, Tanımlamaya, Tanımlanmak, Tanınabilen, Tanınmışlık, Tanıştırmak, Tanıtıcılık, Tanıtlanmak, Tanıtlanmış

10 Harfli Kelimeler

Tanıdıklar, Tanıklamak, Tanımazlık, Tanımlamak, Tanımlanma, Tanımlayış, Tanınmayan, Tanısızlık, Tanışıklık, Tanışmadan, Tanıştırma, Tanıtılmak, Tanıtımcık, Tanıtımlık, Tanıtlamak, Tanıtlanış, Tanıtlanma, Tanıtlayış, Tanıtmalık

9 Harfli Kelimeler

Tanıklama, Tanıklığı, Tanılamak, Tanımamak, Tanımlama, Tanınacak, Tanıtılış, Tanıtılma, Tanıtlama, Tanıtmacı

8 Harfli Kelimeler

Tanıklar, Tanıklık, Tanılama, Tanılmak, Tanımlık, Tanınmak, Tanınmış, Tanışlar, Tanışmak, Tanıtıcı, Tanıtmak, Tanıtsız

7 Harfli Kelimeler

Tanıdık, Tanımak, Tanınan, Tanınış, Tanınma, Tanışık, Tanışış, Tanışma, Tanıtan, Tanıtım, Tanıtış, Tanıtlı, Tanıtma, Tanıyış

6 Harfli Kelimeler

Tanıma

5 Harfli Kelimeler

Tanık, Tanıl, Tanım, Tanın, Tanıp, Tanır, Tanış, Tanıt

4 Harfli Kelimeler

Tanı

Bazı TANI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tanıdıklar : eş dost, kavim kardaş
tanıklar : şevahit
tanıklığı : görgü tanığı
tanıklık : şahitlik, şahadet, şehadet
tanımamak : reddetmek
tanımayarak : yanılmak
tanımazlık : tanımamazlık
tanımlamak : tarif etmek
tanımlamaya : ad, isim
tanımlık : harfitarif, harf-i tarif
tanınan : bildik, maruf, popüler, tanısızlık, tanuğ
tanınma : iştihar
tanınmak : adalet dağıtmak, adı duyulmak, adıduyulmak, inhisar etmek, meşhur olmak, nam almak, tanılmak, yaftalanmak
tanınmayan : adı belirsiz, yabancı, yeni
tanınmış : ünlü, abdan, adalır, adanır, adıktı, adın, adıvar, adlı, admış, angış, anlı, ataklı, atala, atay, atıgay, atıl, atsak, balgay

Bazı TANI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tanımazlık :

TDK:
isim Tanımama durumu

tanımlık :
TDK:
isim, dil bilgisi Arapçada addan önce gelerek onun belirli olduğunu gösteren elif ve lam harfleri, harfitarif

tanınmak :
TDK:
1. nsz Kim veya ne olduğu bilinmek
"İçeride bir süre, tanınan bu sesin verdiği bir korku ile her şey sustu." - R. H. Karay
2. Herhangi bir özelliği ile bilinmek
"Tanınmak daha çok kendini tanıtmakla olabilir." - M. And
3. Hukuki yönden varlığı kabul edilmek

TANI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ne Kendi Tanır Ne de Söz Edeni Vardır - Yazar: Beki L. Bahar
Vefa Tanır - Yazar: Mehmet Ercan

TANI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 58: Senin, bağışı bol olan Rabbin merhamet sahibidir; şayet yaptıkları yüzünden onları (hemen) muaheze edecek olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır.

Kelime Bulma Motoru