TANI ile başlayan kelimeler

Başında TANI harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tanıştırılmak, Tanıtlanmamış

12 Harfli Kelimeler

Tanımamazlık, Tanıtmacılık

11 Harfli Kelimeler

Tanımayarak, Tanımlamaya, Tanımlanmak, Tanınabilen, Tanınmışlık, Tanıştırmak, Tanıtıcılık, Tanıtlanmak, Tanıtlanmış

10 Harfli Kelimeler

Tanıdıklar, Tanıklamak, Tanımazlık, Tanımlamak, Tanımlanma, Tanımlayış, Tanınmayan, Tanısızlık, Tanışıklık, Tanışmadan, Tanıştırma, Tanıtılmak, Tanıtımcık, Tanıtımlık, Tanıtlamak, Tanıtlanış, Tanıtlanma, Tanıtlayış, Tanıtmalık

9 Harfli Kelimeler

Tanıklama, Tanıklığı, Tanılamak, Tanımamak, Tanımlama, Tanınacak, Tanıtılış, Tanıtılma, Tanıtlama, Tanıtmacı

8 Harfli Kelimeler

Tanıklar, Tanıklık, Tanılama, Tanılmak, Tanımlık, Tanınmak, Tanınmış, Tanışlar, Tanışmak, Tanıtıcı, Tanıtmak, Tanıtsız

7 Harfli Kelimeler

Tanıdık, Tanımak, Tanınan, Tanınış, Tanınma, Tanışık, Tanışış, Tanışma, Tanıtan, Tanıtım, Tanıtış, Tanıtlı, Tanıtma, Tanıyış

6 Harfli Kelimeler

Tanıma

5 Harfli Kelimeler

Tanık, Tanıl, Tanım, Tanın, Tanıp, Tanır, Tanış, Tanıt

4 Harfli Kelimeler

Tanı

Bazı TANI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tanı : teşhis
tanıdıklar : eş dost, kavim kardaş
tanıklar : şevahit
tanıklığı : görgü tanığı
tanım : tarif
tanıma : aşinalık, teşhis
tanımak : bilmek, seçmek, saymak, biliş çıkmak, bilişçıkmak, gezgin, teşhis etmek, yabancı gelmemek
tanımamak : reddetmek
tanımazlık : tanımamazlık
tanımlama : açıklama
tanımlamak : tarif etmek
tanımlamaya : ad, isim
tanın : şansal
tanınan : bildik, maruf, popüler, tanısızlık, tanuğ
tanınma : iştihar
tanınmak : adalet dağıtmak, adı duyulmak, adıduyulmak, inhisar etmek, meşhur olmak, nam almak, tanılmak, yaftalanmak
tanınmış : ünlü, abdan, adalır, adanır, adıktı, adın, adıvar, adlı, admış, angış, anlı, ataklı, atala

Bazı TANI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tanımlamak :

TDK:
-i Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamak, tarif etmek

tanışmak :
TDK:
nsz, -le Daha önce birbirini tanımayan kimseler birbirini tanır duruma gelmek
"Çağır hele arkadaşını, onunla da tanışalım, dedi." - A. Kulin

tanıtmalık :
TDK:
isim İlaçların bileşimi, yan etkileri vb. ile nasıl kullanılacağını anlatan bilgileri içeren tanıtma yazısı, tarife, prospektüs

TANI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tarihe Tanıklık Edenler - Yazar: Arı İnan
Düne Tanıklık ve Devrimbaz Dangalaklar - Yazar: Adnan Gündüz

Kelime Bulma Motoru