TAP ile başlayan kelimeler

Başında TAP harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tapıncakçılık

12 Harfli Kelimeler

Tapınaklarda

11 Harfli Kelimeler

Tapınılacak, Tapışlanmak

10 Harfli Kelimeler

Tapalanmak, Tapanlamak, Tapıklamak, Tapıncakçı, Tapırdamak, Tapışlamak, Tapışlanma

9 Harfli Kelimeler

Tapalamak, Tapalanma, Tapanlama, Tapıklama, Tapınacak, Tapırdama, Tapışlama, Taptırmak, Tapulamak

8 Harfli Kelimeler

Tapalama, Tapanlar, Tapıncak, Tapınmak, Tapşırma, Taptırma, Tapulama, Tapunmuş

7 Harfli Kelimeler

Tapacak, Tapasız, Tapınak, Tapınan, Tapıngu, Tapınış, Tapınma, Tapırtı, Taplama, Taponcu, Taptaze, Tapukçı, Tapusuz, Tapyoka

6 Harfli Kelimeler

Tapalı, Tapduk, Tapınç, Tapkır, Tapkur, Taplak, Tapmak, Tapucu, Tapulu

5 Harfli Kelimeler

Tapağ, Tapan, Tapın, Tapır, Tapış, Tapir, Tapkı, Tapma, Tapon, Tapuk, Tapun

4 Harfli Kelimeler

Tapa, Tapı, Tapi, Tapu

3 Harfli Kelimeler

Tap

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tap : umut
tapa : cam, tıpa
tapacak : mabut
tapağ : saygı
tapalamak : tıpalamak
tapalanma : tıpalanma
tapan : sürgü, tabar
tapanlamak : düzeltmek, tapan çekmek
tapanlar : abede
tapduk : çocuğu, saygı, saygıdeğer
tapıklamak : tapışlamak, tıpışlamak
tapın : beklenti
tapınak : mabet, ibadethane
tapınan : perestişkâr, tabar
tapıncak : fetiş, put
tapıncakçı : fetişist
tapıncakçılık : fetişizm
tapınç : tapınma
tapıngu : tapınılacak
tapınılacak : tapıngu
tapınma : ibadet, kült, perestiş, tapınç
tapınmak : ibadet etmek, perestiş etmek
tapışlamak : tapıklamak
tapir : tapirgillerden
tapkı : vicdan
tapkır : ayak
tapkur : topluluk, kafile
taplak : teyit
taplama : bazlamaç
tapma : kült
tapmak : bağlanmak, perestiş etmek
tapon : eski, kalık
tapşırma : mahlas
taptaze : bozulmadan

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tapalı :

TDK:
sıfat Tapa konmuş olan, tıpalı

tapan :
TDK:
isim Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen, ağaçtan geniş araç, sürgü

tapir :
TDK:
isim, hayvan bilimi Tapirgillerden, bir çeşidi Asya ve Afrika nın tropikal bölgelerinde yaşayan, 2 metre uzunluğunda, kısa hortumlu bir tür hayvan (Tapirus)

TAP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KAFİRUN - 4: Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
ENBİYA - 66: İbrahim: Öyleyse, dedi, Allah'ı bırakıp da, size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hâla tapacak mısınız?.

Kelime Bulma Motoru