TAP ile başlayan kelimeler

Başında TAP harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tapıncakçılık

12 Harfli Kelimeler

Tapınaklarda

11 Harfli Kelimeler

Tapınılacak, Tapışlanmak

10 Harfli Kelimeler

Tapalanmak, Tapanlamak, Tapıklamak, Tapıncakçı, Tapırdamak, Tapışlamak, Tapışlanma

9 Harfli Kelimeler

Tapalamak, Tapalanma, Tapanlama, Tapıklama, Tapınacak, Tapırdama, Tapışlama, Taptırmak, Tapulamak

8 Harfli Kelimeler

Tapalama, Tapanlar, Tapıncak, Tapınmak, Tapşırma, Taptırma, Tapulama, Tapunmuş

7 Harfli Kelimeler

Tapacak, Tapasız, Tapınak, Tapınan, Tapıngu, Tapınış, Tapınma, Tapırtı, Taplama, Taponcu, Taptaze, Tapukçı, Tapusuz, Tapyoka

6 Harfli Kelimeler

Tapalı, Tapduk, Tapınç, Tapkır, Tapkur, Taplak, Tapmak, Tapucu, Tapulu

5 Harfli Kelimeler

Tapağ, Tapan, Tapın, Tapır, Tapış, Tapir, Tapkı, Tapma, Tapon, Tapuk, Tapun

4 Harfli Kelimeler

Tapa, Tapı, Tapi, Tapu

3 Harfli Kelimeler

Tap

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tapa : cam, tıpa
tapacak : mabut
tapağ : saygı
tapalama : tıpalama
tapalamak : tıpalamak
tapalanmak : tıpalanmak
tapalı : tıpalı
tapan : sürgü, tabar
tapanlamak : düzeltmek, tapan çekmek
tapanlar : abede
tapasız : tıpasız
tapı : mabut, tanrı
tapıklamak : tapışlamak, tıpışlamak
tapın : beklenti
tapınacak : fetiş
tapınan : perestişkâr, tabar
tapıncak : fetiş, put
tapıncakçı : fetişist
tapınç : tapınma
tapıngu : tapınılacak
tapınılacak : tapıngu
tapınış : ibadet
tapınma : ibadet, kült, perestiş, tapınç
tapır : icat
tapışlamak : tapıklamak
tapir : tapirgillerden
tapkır : ayak
tapkur : topluluk, kafile
taplak : teyit
tapmak : bağlanmak, perestiş etmek
tapon : eski, kalık
tapşırma : mahlas
taptaze : bozulmadan, diri diri
tapuk : dilek, istek
tapukçı : saray

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tapırdama :

TDK:
isim Tapırdamak işi

tapırtı :
TDK:
isim Yürürken çıkan ayak sesini andırır sesin adı
"Arkalarında at ayakları tapırtıları duydular." - Y. Kemal

tapi :
TDK:
tapı

TAP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 56: De ki: Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki: Ben sizin arzularınıza uymam, aksi halde sapıtırım da hidayete erenlerden olmam.

Kelime Bulma Motoru