TARA ile başlayan kelimeler

Başında TARA harfleri bulunan 61 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Tarafsızlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Tarafsızlaştırma

11 Harfli Kelimeler

Tarafgirlik, Tarafsızlık, Taraftarlık, Tarazlanmak

10 Harfli Kelimeler

Tarafımdan, Tarafından, Taraflılık, Tarakçılık, Taraklamak, Taraklılar, Taranmamış, Taraşlamak, Tarazlamak, Tarazlanma

9 Harfli Kelimeler

Taracanak, Taraklama, Taraşlama, Taravetli, Tarazlama

8 Harfli Kelimeler

Tarafeyn, Tarafgir, Tarafıma, Tarafına, Taraflar, Tarafsız, Taraftar, Taraksız, Taranaşı, Taranmak, Taranmış, Tarassut, Taratmak

7 Harfli Kelimeler

Tarafar, Taraflı, Tarakçı, Taraklı, Taraksı, Taramak, Tarançı, Taranga, Taranış, Taranma, Tarantı, Taratış, Taratma, Tarator, Taravet, Tarayış

6 Harfli Kelimeler

Taraba, Taraça, Taraka, Taralı, Tarama, Tarang

5 Harfli Kelimeler

Taraf, Tarak, Taraş, Taraz

4 Harfli Kelimeler

Tara

Bazı TARA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


taraf : yön, yan, yöre, ön, arka, sağ, sol, üst, doğrultu, yer, istekleri, kısmı, cihet, memleket, nezd, huzur, kısım, bölüm, bordür, bulung, canip, cenah, cephe, gayır, kanat, semt, su, yaka, yüz
tarafgir : yantutar, yantutucu
tarafıma : bana
tarafımdan : benden
tarafından : eliyle, aracılığıyla, türünden, çeşidinden
taraflar : etraf
tarafsız : tutmayan, yansız, bîtaraf, nötr, yantutmaz
tarafsızlık : yansızlık, hak deyince akan sular durur
taraftarlık : yandaşlık
tarak : saçların, sakalın, ayak tarağı
taraka : saygı

Bazı TARA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


taramak :

TDK:
1. -i Bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek
"Anası sabaha kadar saçlarını tarıyor, düşünüyor, ürküyordu." - Y. Kemal
2. Bir şey veya kimseyi bulmak, denetlemek için türlü yöntemlerden yararlanarak bir yeri sıkı bir biçimde aramak
"Birdenbire uzun bir ışık sol tarafımızdaki sırtları taradı." - H. E. Adıvar
3. Bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri tarak, tırmık vb. ile ayıklamak, taraklamak
4. Taşın yüzünü dişli çelik kalemle işlemek
5. Makineli tüfek vb. ateşli silahlarla sürekli olarak bir yere ateş etmek
6. -de Kafasından geçirmek, belli belirsiz düşünmek
"Belleğimde taradığım yazarların yarısına yakını hastalıklı idiler." - H. Taner
7. Derleme ve araştırma yapmak için bir yayını dikkatle gözden geçirmek veya gerekli kelime, cümle ve yazıları tespit etmek
"Dergileri taramak."
8. Dikkatle bakmak, süzmek
9. bilişim Tarayıcı aracılığıyla kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri bilgisayar ortamına aktarmak
10. tıp (***) Hastalıkların kişiler arasındaki seyrini takip edebilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan inceleme

taranmak :
TDK:
1. nsz Tarama işi yapılmak
"Saçlar, sımsıkı taranmış, fırçalanmış, ensesinde bir topuz yapılmıştı." - H. E. Adıvar
2. Kendi başını taramak
"Bugün bu tarağımla taranmıştım." - S. F. Abasıyanık
3. Dikkatlice bir şey aramak

taratma :
TDK:
isim Taratmak işi

TARA ile başlayan İlçe isimleri

Taraklı (Sakarya)

Kelime Bulma Motoru