TAY ile başlayan kelimeler

Başında TAY harfleri bulunan 40 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Tayyarecilik

11 Harfli Kelimeler

Taylorculuk

10 Harfli Kelimeler

Tayfölçümü

9 Harfli Kelimeler

Tayfalmak, Tayfölçer, Tayyareci, Tayyetmek

8 Harfli Kelimeler

Taygeldi, Tayinsiz, Taylamak, Tayyetme

7 Harfli Kelimeler

Tayalık, Taygana, Tayinli, Taylama, Tayland, Tayming, Tayyare, Tayyibe

6 Harfli Kelimeler

Tayang, Taydaş, Tayeçe, Tayfun, Taygan, Taygur, Taylak, Tayvan, Tayyar, Tayyib, Tayyör

5 Harfli Kelimeler

Taycu, Tayfa, Tayga, Tayın, Tayin, Tayip

4 Harfli Kelimeler

Taya, Tayf, Tayt

3 Harfli Kelimeler

Tay

Bazı TAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tayfa :

TDK:
1. isim, denizcilik Gemide türlü işlerde çalıştırılan sefer işçisi
"Kayıkta hem ben hem de tayfam uyandık." - Halikarnas Balıkçısı
2. Bu sefer işçilerinin topluluğu
"Esrarkeş, serseri tayfası hava almak için çıkar, balık tutar, getirir kasabaya, satarlar." - S. F. Abasıyanık
3. Zeytin toplayan işçi
4. Bir adamın yanında bulunan yardakçılar, koşuntu

tayga :
TDK:
isim, bitki bilimi Orman kuşağı, kozalaklı orman bitki örtüsü

tayyetmek :
TDK:
1. -i Çıkarmak
2. Aradan çıkarmak, yok etmek

Kelime Bulma Motoru