TEFE ile başlayan kelimeler

Başında TEFE harfleri bulunan 17 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teferruatsız

11 Harfli Kelimeler

Teferruatlı

9 Harfli Kelimeler

Tefecilik, Teferruat

8 Harfli Kelimeler

Tefehhüm, Tefekkür, Teferrüç, Teferrüt, Tefessüh, Tefevvuk, Tefeyyüz

7 Harfli Kelimeler

Tefecik

6 Harfli Kelimeler

Tefeci, Tefeli, Tefeül

5 Harfli Kelimeler

Tefek

4 Harfli Kelimeler

Tefe

Bazı TEFE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tefekkür :

TDK:
isim Düşünme, düşünüş
"Her şeyden evvel kendisinde tefekkürle hissin yüksek bir imtizacı fark ediliyordu." - A. H. Çelebi

teferruatlı :
TDK:
sıfat Ayrıntılı

tefessüh :
TDK:
1. isim Çürüme, bozulma, kokuşma
2. Kişi, toplum vb. özelliğini, niteliğini yitirerek bozulma, kokuşma

TEFE ile başlayan İlçe isimleri

Tefenni (Burdur)

Kelime Bulma Motoru