TEK ile başlayan kelimeler

Başında TEK harfleri bulunan 148 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Tekbuyurganlık, Tekelleştirmek, Teknokratçılık

13 Harfli Kelimeler

Tekdüzeleşmek, Tekelleştirme, Tekerlekçilik, Tekrarlanarak, Tekrarlanması, Tektanrıcılık

12 Harfli Kelimeler

Tekdüzeleşme, Tekerçalarcı, Tekerlekleri, Teklifsizlik, Tekrarlanmak, Tekrarlanmış, Tekrarlatmak, Tekrarlayıcı

11 Harfli Kelimeler

Tekbencilik, Tekelleşmek, Tekerleksiz, Tekerlenmek, Teklifsizce, Tekmelenmek, Tekmeleyici, Tekmillemek, Tekrarlamak, Tekrarlanma, Tekrarlatma, Tekruhçuluk

10 Harfli Kelimeler

Tekdüzelik, Tekelcilik, Tekelleşme, Tekerçalar, Tekerlekçi, Tekerlekli, Tekerlemek, Tekerlenme, Tekesakalı, Tekhnetyum, Tekmelemek, Tekmelenme, Tekmeleyen, Tekmilleme, Teknecilik, Teknokrasi, Teknolojik, Tekrarlama

9 Harfli Kelimeler

Tekabetçi, Tekaüdiye, Tekaütlük, Tekerleme, Tekesemek, Tekfurluk, Tekleşmek, Teklifler, Teklifsiz, Tekmeleme, Tekneleri, Teknetyum, Teknisyen, Teknokrat, Teknoloji, Tekstilci

8 Harfli Kelimeler

Tekavvüs, Tekbenci, Tekçilik, Tekdizer, Tekdizim, Tekebbür, Tekeffül, Tekehhün, Tekeline, Tekellüf, Tekellüm, Tekemmül, Tekercik, Tekerlek, Tekerrür, Tekessür, Tekevvün, Tekeymüs, Tekgövde, Tekillik, Tekinsiz, Teklemek, Tekleşme, Teklifli, Tekniğin, Teknikçi, Tekniker, Tekraren, Tekrarlı, Tektenci, Tektonik, Tektürel, Tekvando, Tekyazım

7 Harfli Kelimeler

Tekabül, Tekamül, Tekasüf, Tekasül, Tekdüze, Tekelci, Tekerli, Tekiden, Tekinik, Tekkuma, Tekleme, Tekneci, Tekstil, Tekucay

6 Harfli Kelimeler

Tekapu, Tekaüt, Tekbir, Tekdir, Tekfin, Tekfir, Tekfur, Tekidi, Tekler, Teklif, Teklik, Tekmil, Teknik, Tekrar, Tekrir, Teksif, Teksir, Tekten, Tekvin, Tekzip

5 Harfli Kelimeler

Tekçe, Tekçi, Tekel, Teker, Tekid, Tekil, Tekin, Tekir, Tekit, Tekiz, Tekke, Tekli, Tekme, Tekne, Tekst

4 Harfli Kelimeler

Teke

3 Harfli Kelimeler

Tek

Bazı TEK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tekâsül : üşengeçlik, üşenme, gevşeklik, tembellik
tekaüt : emekli, emeklilik, oturmak, emekli olmak
tekbencilik : diyen, solipsizm
tekdir : azarlama, paylama
tekdizer : monotip
tekdizim : monotip
tekdüze : değişmeksizin, düzenli, değişmeyerek, muttarit, yeknesak, monoton, bitevi, biteviye, kuru, tek örnek
tekdüzelik : yeknesaklık, monotonluk, biteviyelik, sıkıntı
tekeffül : yükümlenme
tekelci : inhisarcı, benimseme
tekemmül : olgunlaşma, yetkinleşme
tekercik : disket
tekerçalar : disk-player, albüm
tekerçalarcı : diskjokey
tekerlekleri : traktör
tekerleksiz : kondisyon bisikleti
tekerleme : çoğunlukla
tekerlenmek : yuvarlanmak, dönmek, uğraşmak
tekeymüs : kimüs
tekidi : pekiştirmeli
tekin : boş, uğurlu
tekkuma : ağaçkakan
teklemek : kekelemek
tekler : yegân

Bazı TEK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tekillik :

TDK:
isim Tekil olma durumu
"Ne de olsa varsan onlarla birlikte varsın, desteği tekillikten değil çoğulluktan alıyorsun." - T. Uyar

tekinsiz :
TDK:
1. sıfat Tekin olmayan, uğursuz
"Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar." - F. N. Çamlıbel
2. Güvenilir olmayan, muammalı (kişi, yer)
3. isim, toplum bilimi Belli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

tekit :
TDK:
1. isim Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma
"Bu sözü, bir alay uydurma vakalarla, kazalarla tekide çalışıyordum." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. Üsteleme

TEK ile başlayan İlçe isimleri

Tekman (Erzurum)
Tekkeköy (Samsun)
Tekirdağ Merkez (Tekirdağ)

TEK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tekerleksiz Bisikletler - Yazar: Cem Akaş

Kelime Bulma Motoru