TEK ile başlayan kelimeler

Başında TEK harfleri bulunan 148 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Tekbuyurganlık, Tekelleştirmek, Teknokratçılık

13 Harfli Kelimeler

Tekdüzeleşmek, Tekelleştirme, Tekerlekçilik, Tekrarlanarak, Tekrarlanması, Tektanrıcılık

12 Harfli Kelimeler

Tekdüzeleşme, Tekerçalarcı, Tekerlekleri, Teklifsizlik, Tekrarlanmak, Tekrarlanmış, Tekrarlatmak, Tekrarlayıcı

11 Harfli Kelimeler

Tekbencilik, Tekelleşmek, Tekerleksiz, Tekerlenmek, Teklifsizce, Tekmelenmek, Tekmeleyici, Tekmillemek, Tekrarlamak, Tekrarlanma, Tekrarlatma, Tekruhçuluk

10 Harfli Kelimeler

Tekdüzelik, Tekelcilik, Tekelleşme, Tekerçalar, Tekerlekçi, Tekerlekli, Tekerlemek, Tekerlenme, Tekesakalı, Tekhnetyum, Tekmelemek, Tekmelenme, Tekmeleyen, Tekmilleme, Teknecilik, Teknokrasi, Teknolojik, Tekrarlama

9 Harfli Kelimeler

Tekabetçi, Tekaüdiye, Tekaütlük, Tekerleme, Tekesemek, Tekfurluk, Tekleşmek, Teklifler, Teklifsiz, Tekmeleme, Tekneleri, Teknetyum, Teknisyen, Teknokrat, Teknoloji, Tekstilci

8 Harfli Kelimeler

Tekavvüs, Tekbenci, Tekçilik, Tekdizer, Tekdizim, Tekebbür, Tekeffül, Tekehhün, Tekeline, Tekellüf, Tekellüm, Tekemmül, Tekercik, Tekerlek, Tekerrür, Tekessür, Tekevvün, Tekeymüs, Tekgövde, Tekillik, Tekinsiz, Teklemek, Tekleşme, Teklifli, Tekniğin, Teknikçi, Tekniker, Tekraren, Tekrarlı, Tektenci, Tektonik, Tektürel, Tekvando, Tekyazım

7 Harfli Kelimeler

Tekabül, Tekamül, Tekasüf, Tekasül, Tekdüze, Tekelci, Tekerli, Tekiden, Tekinik, Tekkuma, Tekleme, Tekneci, Tekstil, Tekucay

6 Harfli Kelimeler

Tekapu, Tekaüt, Tekbir, Tekdir, Tekfin, Tekfir, Tekfur, Tekidi, Tekler, Teklif, Teklik, Tekmil, Teknik, Tekrar, Tekrir, Teksif, Teksir, Tekten, Tekvin, Tekzip

5 Harfli Kelimeler

Tekçe, Tekçi, Tekel, Teker, Tekid, Tekil, Tekin, Tekir, Tekit, Tekiz, Tekke, Tekli, Tekme, Tekne, Tekst

4 Harfli Kelimeler

Teke

3 Harfli Kelimeler

Tek

Bazı TEK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tekâpu : dalkavukluk
tekâsül : üşengeçlik, üşenme, gevşeklik, tembellik
tekaütlük : emeklilik
tekavvüs : kavislenme
tekçilik : monizm, bircilik
tekdizer : monotip
tekdizim : monotip
tekebbür : kibirlenme, büyüklenme, çalım, kurum, azamet
tekehhün : kahinlik
tekelci : inhisarcı, benimseme
tekelcilik : inhisarcılık
tekellüf : gösteriş, özenme, özeniş
teker : tekerlek, değer, kıymet, çevre, yöre, daire, saldırgan, mütecaviz, disk
tekerlekli : tekerli, araba, karavan, lokomotif
tekerleksiz : kondisyon bisikleti
tekerleme : çoğunlukla
tekesakalı : birleşikgillerden, bileşikgillerden
tekessür : çoğalma, artma
tekevvün : oluş, oluşma, doğuş
tekgövde : yekpare, monoblok
tekiden : üsteleyerek
tekinik : güvenilir, iyi

Bazı TEK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tekaüdiye :

TDK:
isim Emekli aylığı
"Tiyatro artistlerinin tekaüdiyeleri olmalıdır." - N. Hikmet

tekbir :
TDK:
isim Müslümanlıkta Tanrı nın büyüklüğünü, yüceliğini anmak için söylenen ve "Allahuekber" sözü ile başlayan dua

tekir :
TDK:
1. isim, hayvan bilimi Barbunyaya (I) benzeyen bir balık (Mugil surmulletus)
2. sıfat Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
"Annem tekir kedinin bir yavrusunu bana ayırmıştı." - A. Gündüz

TEK ile başlayan İlçe isimleri

Tekman (Erzurum)
Tekkeköy (Samsun)
Tekirdağ Merkez (Tekirdağ)

TEK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ultima Teknokrat Savaşı 2.Kitap-Maskeli Balo - Yazar: Austen Andrews

Kelime Bulma Motoru