TEMA ile başlayan kelimeler

Başında TEMA harfleri bulunan 8 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Temaruz, Tematik, Temayül, Temayüz

6 Harfli Kelimeler

Temadi, Temaşa

5 Harfli Kelimeler

Temas

4 Harfli Kelimeler

Tema

Bazı TEMA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


temadi :

TDK:
isim Sürme, sürüp gitme, uzama

temaşa :
TDK:
1. isim Hoşlanarak bakma, seyretme
"Benden evvel çoluk çocuk bütün ev halkı hayvanı temaşaya çıkmışlar." - M. Ş. Esendal
2. Seyredilecek görüntü, görülmeye değer şey
3. Gezme, seyir
4. Oyun, temsil, piyes, tiyatro
"Bazı meddahlar da Karagöz oynatmış, şahbaz, hayalbaz veya hayalî isimleriyle yaşadıktan sonra temaşa hayatımızdan el etek çekmişlerdir." - S. Ayverdi

tematik :
TDK:
sıfat Bir tema etrafında oluşan

Kelime Bulma Motoru