TEN ile başlayan kelimeler

Başında TEN harfleri bulunan 69 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teneffüshane

11 Harfli Kelimeler

Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tentürdiyot

10 Harfli Kelimeler

Tenasüpsüz, Tenekeleme, Teneşirlik, Tenhalaşma, Tentenesiz

9 Harfli Kelimeler

Tendürüst, Tengirlek, Tenteneli

8 Harfli Kelimeler

Teneffüs, Tenekeci, Tenevvür, Tenezzüh, Tenezzül, Tenhalık, Tenkisat, Tenkitçi, Tenkitli, Tensikat, Tentesiz, Tenvirat

7 Harfli Kelimeler

Tenafür, Tenakus, Tenakuz, Tenasuh, Tenasüh, Tenasül, Tenasüp, Tenazur, Tencere, Teneşir, Tenevvü, Tenhaca, Tenisçi, Tenkıye, Tenkidi, Tenkiye, Tennure, Tenteli, Tentene

6 Harfli Kelimeler

Tender, Teneke, Tengiz, Tenkil, Tenkis, Tenkit, Tensik, Tensil, Tensip, Tensör, Tentür, Tenvir, Tenzih

5 Harfli Kelimeler

Tenbe, Tenge, Tenha, Tenik, Tenis, Tenke, Tenor, Tenşi, Tente, Tenya

3 Harfli Kelimeler

Ten

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ten : vücut, cilt, deri, et, izik
tenakus : azalma, eksilme
tenakuz : çelişme, çelişki, tutmazlık
tenasuh : reenkarnasyon
tenasüh : reenkarnasyon, ruh göçü
tenasüpsüz : uygunluk
tenazur : bakışım, simetri
tenbe : at
tencere : kapaklı, kap kacak, tel
tendürüst : dinç, sağlam
teneffüs : solunum, koku
teneke : kesme, kutu, tenke
tenekeci : lehimleyen
teneşir : salacak, ölü salı
tenevvü : çeşitlenme, çeşitlilik
tenevvür : aydınlanma
tenezzüh : gezinti
tengiz : cengiz
tenha : ıssız, yalnız, tek, boş, hali, kenar
tenhalık : ıssızlık, yalnızlık
tenik : azim, kararlılık
tenis : alantopu, alan topu
tenkıye : lavman
tenkidî : eleştirmeli, eleştirili

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tenekelemek :

TDK:
-i Teneke kutuya doldurmak

tenkiye :
TDK:
1. isim Anüsten su vererek kalın bağırsağın içini temizleme
2. Bu iş için kullanılan araç

tensik :
TDK:
isim Düzenleme, düzeltme, yoluna koyma

TEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil - Yazar: Haldun Taner
Ten Kokusu - Yazar: Ercan Akbay
Ten ve Gölge - Yazar: Ercan Ata
Mehmet Akif' ten Seçmeler - Yazar: Kolektif
Ten Kırmızısı - Yazar: Yıldırım B. Doğan
Ten Telaşı - Yazar: Şenay Ekin
Kiralık Ten - Yazar: Bernice McFadden
İpek Ten (+18) - Yazar: Marquis De Sade

Kelime Bulma Motoru