TEN ile başlayan kelimeler

Başında TEN harfleri bulunan 69 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teneffüshane

11 Harfli Kelimeler

Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tentürdiyot

10 Harfli Kelimeler

Tenasüpsüz, Tenekeleme, Teneşirlik, Tenhalaşma, Tentenesiz

9 Harfli Kelimeler

Tendürüst, Tengirlek, Tenteneli

8 Harfli Kelimeler

Teneffüs, Tenekeci, Tenevvür, Tenezzüh, Tenezzül, Tenhalık, Tenkisat, Tenkitçi, Tenkitli, Tensikat, Tentesiz, Tenvirat

7 Harfli Kelimeler

Tenafür, Tenakus, Tenakuz, Tenasuh, Tenasüh, Tenasül, Tenasüp, Tenazur, Tencere, Teneşir, Tenevvü, Tenhaca, Tenisçi, Tenkıye, Tenkidi, Tenkiye, Tennure, Tenteli, Tentene

6 Harfli Kelimeler

Tender, Teneke, Tengiz, Tenkil, Tenkis, Tenkit, Tensik, Tensil, Tensip, Tensör, Tentür, Tenvir, Tenzih

5 Harfli Kelimeler

Tenbe, Tenge, Tenha, Tenik, Tenis, Tenke, Tenor, Tenşi, Tente, Tenya

3 Harfli Kelimeler

Ten

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ten : vücut, cilt, deri, et, izik
tenafür : kakışma, kakofoni
tenakuz : çelişme, çelişki, tutmazlık
tenasüh : reenkarnasyon, ruh göçü
tenasül : üreme
tenasüp : yakışma, oran, orantı
tenasüpsüz : uygunluk
tenazur : bakışım, simetri
tenbe : at
tendürüst : dinç, sağlam
tenekeci : lehimleyen
teneşir : salacak, ölü salı
tenevvü : çeşitlenme, çeşitlilik
tenezzüh : gezinti
tengiz : cengiz
tenha : ıssız, yalnız, tek, boş, hali, kenar
tenhalaşmak : boşalmak, ıssızlaşmak, ıssız kalmak, ıssızlık çökmek, itsiz köye dönmek, yalnızlaşmak
tenhalık : ıssızlık, yalnızlık
tenik : azim, kararlılık
tenke : teneke
tenkidî : eleştirmeli, eleştirili, eleştirel
tenkil : uzaklaştırma

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tenevvür :

TDK:
isim Aydınlanma

tenhalık :
TDK:
1. isim Tenha olma durumu
"Kopup gelen akınlar ve göçler yarımadayı bu tenhalık içinde bulmuşlardır." - F. R. Atay
2. sıfat Boş ve ıssız (yer)
"Tenhalık bir yer."

tennure :
TDK:
isim Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun ve geniş giysi
"O tennurelerin elvan elvan renkleri ve bu renklerin göz alıcı, baş döndürücü kasırgası..." - Y. K. Karaosmanoğlu

TEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Arzuda Tenhâ - Yazar: V.B. Bayrıl
Tenha Şiirler - Yazar: Şaban Kurt
Tenha Düşler - Yazar: Özgen Topçu
Tenha Sözler - Yazar: Dilek Altun Dede

Kelime Bulma Motoru