TEN ile başlayan kelimeler

Başında TEN harfleri bulunan 69 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teneffüshane

11 Harfli Kelimeler

Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tentürdiyot

10 Harfli Kelimeler

Tenasüpsüz, Tenekeleme, Teneşirlik, Tenhalaşma, Tentenesiz

9 Harfli Kelimeler

Tendürüst, Tengirlek, Tenteneli

8 Harfli Kelimeler

Teneffüs, Tenekeci, Tenevvür, Tenezzüh, Tenezzül, Tenhalık, Tenkisat, Tenkitçi, Tenkitli, Tensikat, Tentesiz, Tenvirat

7 Harfli Kelimeler

Tenafür, Tenakus, Tenakuz, Tenasuh, Tenasüh, Tenasül, Tenasüp, Tenazur, Tencere, Teneşir, Tenevvü, Tenhaca, Tenisçi, Tenkıye, Tenkidi, Tenkiye, Tennure, Tenteli, Tentene

6 Harfli Kelimeler

Tender, Teneke, Tengiz, Tenkil, Tenkis, Tenkit, Tensik, Tensil, Tensip, Tensör, Tentür, Tenvir, Tenzih

5 Harfli Kelimeler

Tenbe, Tenge, Tenha, Tenik, Tenis, Tenke, Tenor, Tenşi, Tente, Tenya

3 Harfli Kelimeler

Ten

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tenafür : kakışma, kakofoni
tenakus : azalma, eksilme
tenakuz : çelişme, çelişki, tutmazlık
tenasuh : reenkarnasyon
tenasül : üreme
tenasüp : yakışma, oran, orantı
tenasüpsüz : uygunluk
teneffüs : solunum, koku
teneke : kesme, kutu, tenke
teneşir : salacak, ölü salı
tenevvü : çeşitlenme, çeşitlilik
tenezzül : alçalma, inme, aşağılama, kibirsizlik, düşme
tengirlek : yuvarlak
tenha : ıssız, yalnız, tek, boş, hali, kenar
tenhalık : ıssızlık, yalnızlık
tenik : azim, kararlılık
tenke : teneke
tenkıye : lavman
tenkidî : eleştirmeli, eleştirili, eleştirel
tenkil : uzaklaştırma
tenkis : azaltma, eksiltme
tenkisat : azaltmalar, eksiltmeler
tenkit : eleştirme, eleştiri

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tenakus :

TDK:
isim Azalma, eksilme

tenazur :
TDK:
isim, matematik Bakışım

tenkitçilik :
TDK:
isim Eleştirmenlik

TEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Suni Teneffüs - Yazar: Ricardo Piglia

Kelime Bulma Motoru