TER ile başlayan kelimeler

Başında TER harfleri bulunan 171 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Terbiyesizcesine, Terbiyesizleşmek

15 Harfli Kelimeler

Terbiyesizleşme, Termikleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Termikleştirme

13 Harfli Kelimeler

Terakkiperver, Terbiyesizlik, Termoelektrik, Tersbakışımlı

12 Harfli Kelimeler

Terbiyelemek, Terbiyelilik, Terbiyesizce, Termodinamik, Termonükleer, Tertiplenmek, Tertipleyici, Tertipsizlik

11 Harfli Kelimeler

Teraslanmak, Terazilemek, Terbiyeleme, Tercümanlık, Tereddütsüz, Terkibibent, Terlikçilik, Terminoloji, Tersinirlik, Tertiplemek, Tertiplenme, Tertiplilik

10 Harfli Kelimeler

Teraslamak, Teraslanma, Teratofobi, Terazileme, Terbiyesiz, Terciibent, Terebentin, Tereddütle, Tereddütlü, Teritoryal, Terkiphane, Termokimya, Termometre, Termometri, Termoplast, Termosifon, Terörcülük, Terslenmek, Tersleşmek, Tersleşmiş, Tertipleme

9 Harfli Kelimeler

Teraslama, Terbiyeci, Terbiyeli, Terbiyesi, Terbiyeye, Tercihane, Terelelli, Terementi, Terketmek, Terletici, Terletmek, Termitler, Termograf, Termosfer, Termostat, Tersaneli, Tersinmek, Terslemek, Terslenme, Tersleşme, Tertipsiz, Terzihane

8 Harfli Kelimeler

Terbiyum, Tercihan, Tercihli, Tercüman, Tereddüt, Terekeme, Terekküp, Terennüm, Teressüp, Terettüp, Tereyağı, Tergemek, Terilgen, Terlemek, Terleten, Terletme, Terleyiş, Terlikçi, Terliksi, Terminal, Termofor, Termopil, Terorist, Terorizm, Terörist, Terörizm, Tersinir, Tersinme, Tersiyer, Tersleme, Tertemiz, Tertibat, Tertipçi, Tertipli, Terütaze, Terzilik

7 Harfli Kelimeler

Teradüf, Terakki, Teraküm, Teravih, Terbiye, Tercüme, Terecci, Tereddi, Tereotu, Terfian, Terilen, Terkibi, Terleme, Termiye, Terörcü, Tersane, Tersine, Terslik

6 Harfli Kelimeler

Terane, Terapi, Terasa, Teravi, Terazi, Tercih, Terden, Tereci, Tereçe, Tereke, Terfih, Terfik, Tergal, Terhin, Terhis, Terkin, Terkip, Terlik, Termal, Termik, Termin, Termit, Termos, Ternek, Tersim, Tertib, Tertip, Terviç, Terzil

5 Harfli Kelimeler

Teras, Terek, Teres, Terfi, Terim, Teriş, Terki, Terli, Terme, Terör, Tersi, Terzi

4 Harfli Kelimeler

Tere, Terk, Ters

3 Harfli Kelimeler

Ter

Bazı TER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ter : yapışkan, renksiz, arak, bıçılgan
teraslama : sekileme
teravi : teravi namazı, teravih
teravih : teravi
terazi : zodyakta, mizan, vücudun, burçlar kuşağı, tarta, vezne, zodyak
terbiyeci : eğitimci, pedagog, müeddib, rab
terbiyelemek : eğitmek
terbiyeye : kaba
terbiyum : tb
tercihli : raciha
tercümanlık : çeviricilik, dilmaçlık
tercüme : çeviri, çevirme
terecci : dilekleme
tereddütlü : duraksamalı, bîkarar
terekküp : birleşme, bileşme
tereotu : dereotu
tergal : terilen
terim : sanat, ıstılah, bilim, emek, zahmet, soyluluk, şeref, onur, nurlu, toplantı, dernek, had, fehva, tabîr
terleten : terletici
termik : ısıl

Bazı TER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


teras :

TDK:
1. isim Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça
"Ayrıca denize bakan bir de büyük terası vardı." - Ç. Altan
2. Damın, genellikle çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, tahtaboş
3. coğrafya Seki

termitler :
TDK:
isim, hayvan bilimi Akkarıncalar

termonükleer :
TDK:
sıfat, fizik Ancak çok yüksek sıcaklıklarda, hafif elementler arasında doğan (çekirdeksel tepkime)

TER ile başlayan İlçe isimleri

Tercan (Erzincan)
Terme (Samsun)
Termal (Yalova)

TER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tersi ve Yüzü - Yazar: Albert Camus
Tereddüt ve Tefekkür - Yazar: Hilmi Uçan
Rüzgarın Tersi Hero ile Leandros'un Öyküsü - Yazar: Milorad Pavic

Kelime Bulma Motoru