TERK ile başlayan kelimeler

Başında TERK harfleri bulunan 8 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Terkibibent

10 Harfli Kelimeler

Terkiphane

9 Harfli Kelimeler

Terketmek

7 Harfli Kelimeler

Terkibi

6 Harfli Kelimeler

Terkin, Terkip

5 Harfli Kelimeler

Terki

4 Harfli Kelimeler

Terk

Bazı TERK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


terki :

TDK:
1. isim Eyerin arka bölümü
"Avluda terkiden yere atladığında öfkeden kudurmuştu." - Y. Kemal
2. Binek hayvanının sağrısı

terkibibent :
TDK:
isim, edebiyat Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda kafiyeleri aynı birer beyti bulunan manzume biçimi

terkip :
TDK:
1. isim Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
2. dil bilgisi Tamlama
"Farsça manasız terkipler yapılıyor."
3. kimya Bileşim

Kelime Bulma Motoru