TİF ile biten kelimeler

Sonunda TİF harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Elektronegatif, Elektropozitif

12 Harfli Kelimeler

Konfederatif, Nonfigüratif, Teleobjektif

11 Harfli Kelimeler

Diyapozitif, Prezervatif

10 Harfli Kelimeler

Alternatif, Deskriptif, İnisiyatif, İnteraktif, Kompetitif, Kooperatif, Korporatif, Perspektif, Radyoaktif

9 Harfli Kelimeler

Akreditif, Dekoratif, Federatif, Figüratif, İnsiyatif, Kümülatif, Lokomotif, Nominatif, Pandantif, Pejoratif, Péjoratif, Prodüktif, Subjektif, Sübjektif

8 Harfli Kelimeler

Akuzatif, Aperitif, Dedektif, Detektif, Direktif, Faktitif, Kognitif, Kolektif, Normatif, Objektif, Palyatif, Portatif, Primitif, Selektif

7 Harfli Kelimeler

Ablatif, Efektif, Genitif, Kreatif, Lokatif, Negatif, Pozitif, Reaktif, Relatif, Rotatif, Sedatif, Sikatif, Sportif

6 Harfli Kelimeler

Fiktif, Taltif

5 Harfli Kelimeler

Aktif, Datif, Hatif, İstif, Motif

Bazı TİF ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akreditif : kredi mektubu
aktif : etkin, canlı, etkili, etken, hareketli, çalışkan, çımrın, ecevit, faal, türüng, yabır, yeprem
akuzatif : belirtme durumu
alternatif : seçenek, almaşık, eşil, şık
aperitif : açar, ön içki
dekoratif : bezemsel, süsleyici, tezyinî, göstermelik, bezemeli
deskriptif : tasvirî
detektif : dedektif, hafiye, polis hafiyesi
diyapozitif : slâyt
figüratif : figürlü, figürcü, betili
fiktif : kurmaca, itibarî
inisiyatif : girişim, girişimgücü, ilkgirişim, öncecilik, üstünlük, öngüdü, insiyatif
insiyatif : inisiyatif, öncecilik
istif : kereste, stok, dizme, yığma
kognitif : bilişsel
kolektif : ortaklaşa

Bazı TİF ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


elektropozitif :

TDK:
sıfat, fizik Elektrolizde eksi kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

konfederatif :
TDK:
sıfat Konfederasyonla ilgili olan

kümülâtif :
TDK:
kümülatif

Kelime Bulma Motoru