TİTR ile başlayan kelimeler

Başında TİTR harfleri bulunan 25 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Titrekleşmek, Titreştirmek

11 Harfli Kelimeler

Titrekleşme, Titremlemek, Titreşimsiz, Titreştirme

10 Harfli Kelimeler

Titremleme, Titreşimli, Titreterek, Titreyerek

9 Harfli Kelimeler

Titreklik, Titreşmek, Titretmek

8 Harfli Kelimeler

Titremek, Titreşim, Titreşir, Titreşme, Titretiş, Titretme, Titreyen, Titreyiş

7 Harfli Kelimeler

Titreme

6 Harfli Kelimeler

Titrek, Titrem

4 Harfli Kelimeler

Titr

Bazı TİTR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


titremlemek :

TDK:
nsz Konuşmada, düşünce veya duyuştan gelen yumuşaklık ve sertlik özelliklerini belirtmek için tonları düzenlemek

titreşimli :
TDK:
1. sıfat Titreşim yapan veya titreşim oluşturan
2. dil bilgisi Yumuşak

titreşmek :
TDK:
1. nsz Her yanı titremek
"Koca bir nahiye titreştik, odunsuz yattık / O büyük mektebi gördün ya, kışın biz çattık" - M. A. Ersoy
2. Titreşim durumunda olmak, ihtizaz etmek

TİTR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Titrek Hamsi Örgütü - Yazar: Ömer Faruk...

Kelime Bulma Motoru