TMA ile biten kelimeler

Sonunda TMA harfleri bulunan 358 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Çimentolatma, İhtiyarlatma

11 Harfli Kelimeler

Badanalatma, Bandajlatma, Boynuzlatma, Cumbuldatma, Çarşaflatma, Çıngırdatma, Dımbırdatma, Harmanlatma, Kalburlatma, Kaşağılatma, Paspaslatma, Şangırdatma, Şişmanlatma, Tangırdatma, Tekrarlatma, Tıngıldatma, Tıngırdatma, Tırkazlatma, Tırnaklatma, Tırpanlatma, Tırtıklatma, Yaldızlatma, Yumurtlatma, Zıngırdatma

10 Harfli Kelimeler

Akortlatma, Astarlatma, Aşağılatma, Aydınlatma, Bağışlatma, Bayatlatma, Beyazlatma, Bıçaklatma, Boğazlatma, Bombalatma, Cayırdatma, Cazırdatma, Cıyaklatma, Cıyırdatma, Cızırdatma, Cumbalatma, Çakıldatma, Çalkalatma, Çamurlatma, Çatırdatma, Çayırlatma, Çıtırdatma, Çukurlatma, Çuvallatma, Damgalatma, Duraklatma, Duyumsatma, Ferahlatma, Fıkırdatma, Fırçalatma, Fırıldatma, Fırınlatma, Fışırdatma, Fokurdatma, Fosurdatma, Foşurdatma, Gacırdatma, Gıcırdatma, Hatırlatma, Hazırlatma, Hesaplatma, Hırpalatma, Hışıldatma, Hışırdatma, Hopurdatma, Ismarlatma, Kalaylatma, Kalınlatma, Kalıplatma, Kamçılatma, Kıkırdatma, Kımıldatma, Kıpırdatma, Kıtırdatma, Miyavlatma, Noktalatma, Parçalatma, Parıldatma, Patırdatma, Pıtırdatma, Pofurdatma, Rahatlatma, Sabahlatma, Sıvazlatma, Siyahlatma, Şakırdatma, Şapırdatma, Şıkırdatma, Takırdatma, Tamamlatma, Tıkırdatma, Tıpırdatma, Tokurdatma, Tornalatma, Tutuklatma, Yadırgatma, Yalpalatma, Yavaşlatma, Yayımlatma, Yuvarlatma

9 Harfli Kelimeler

Açıklatma, Açkılatma, Afallatma, Ağırlatma, Akaçlatma, Alçılatma, Algılatma, Algoritma, Anımsatma, Ayarlatma, Ayazlatma, Ayıklatma, Azarlatma, Bocalatma, Boğdurtma, Bozdurtma, Buldurtma, Cilalatma, Çapalatma, Çıkılatma, Çıldırtma, Daldırtma, Doğrultma, Doldurtma, Durdurtma, Fışkırtma, Hapşırtma, Haykırtma, Hıçkırtma, Hortlatma, Işıldatma, İmzalatma, Kaldırtma, Karafatma, Karalatma, Kaydırtma, Kaykıltma, Kıldırtma, Kırdırtma, Kışkırtma, Kolalatma, Kurdurtma, Logaritma, Onaylatma, Paralatma, Sıralatma, Şaşalatma, Ucuzlatma, Uyumsatma, Yakalatma, Yalvartma, Yaptırtma, Yassıltma, Yumuşatma

8 Harfli Kelimeler

Aksırtma, Aktartma, Alçaltma, Aldırtma, Aralatma, Aşılatma, Bağırtma, Bağlatma, Başlatma, Bayıltma, Bollatma, Boşaltma, Bunaltma, Camlatma, Cırlatma, Coplatma, Çağırtma, Çalkatma, Çarpıtma, Çatlatma, Çığırtma, Çıkartma, Çınlatma, Çıtlatma, Çoğaltma, Çurlatma, Dağlatma, Damlatma, Daraltma, Darıltma, Doğratma, Doğurtma, Domaltma, Durultma, Fırlatma, Foslatma, Harlatma, Haşlatma, Havlatma, Hırlatma, Hoplatma, Işılatma, Kabartma, Kaçırtma, Kanırtma, Kaplatma, Karartma, Katıltma, Katlatma, Kavlatma, Kavratma, Kavurtma, Kayırtma, Kaynatma, Kısaıtma, Kısaltma, Kışlatma, Kıvırtma, Kıvratma, Kızartma, Kocaltma, Koklatma, Kopartma, Korkutma, Koyultma, Kudurtma, Morartma, Ovdurtma, Parlatma, Paslatma, Patlatma, Paylatma, Sağaltma, Saklatma, Sarartma, Sarkıtma, Savurtma, Sıçratma, Sıyırtma, Sızlatma, Somurtma, Şaklatma, Şaplatma, Şaşırtma, Şımartma, Taşlatma, Tavsatma, Tıklatma, Tırlatma, Toplatma, Yağlatma, Yamultma, Yanıltma, Yansıtma, Yaşartma, Yıllatma, Yıpratma, Yoğaltma, Yoğurtma, Yoklatma, Zıplatma, Zırlatma

7 Harfli Kelimeler

Ağartma, Ağlatma, Ağrıtma, Aksatma, Aktutma, Aldatma, Anırtma, Anlatma, Aşırtma, Atlatma, Avlatma, Ayartma, Ayıltma, Ayırtma, Azaltma, Boşatma, Boyatma, Budatma, Cıvıtma, Dağıtma, Damıtma, Dayatma, Dokutma, Donatma, Isırtma, Islatma, Kanatma, Kapatma, Kayıtma, Kazıtma, Kırıtma, Kocatma, Kokutma, Kurutma, Kuşatma, Obartma, Okşatma, Onartma, Ornatma, Otlatma, Oturtma, Oynatma, Sapıtma, Sınatma, Sırıtma, Sıvatma, Soğutma, Solutma, Sorutma, Susatma, Tanıtma, Taratma, Taşıtma, Tıkatma, Tozutma, Uçurtma, Ufaltma, Uğratma, Yalatma, Yalıtma, Yamatma, Yaratma, Yaşatma, Yıkatma

6 Harfli Kelimeler

Adatma, Akıtma, Aratma, Arıtma, Avutma, Azıtma, Elatma, Ilıtma, Isıtma, Işıtma, Okutma, Tartma, Ulutma, Unutma, Uyutma, Uzatma, Yırtma, Yontma, Yortma

5 Harfli Kelimeler

Artma, Batma, Çatma, Fatma, Katma, Satma, Sıtma, Tatma, Tutma, Yatma, Yutma

4 Harfli Kelimeler

Atma, Utma

Bazı TMA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ağartma : beyazlatma
akıtma : hayvanların, un, süt, yağ, yumurta, isale
aldatma : al, desise, hıyanet, hile, iğfal, madik, şike
avutma : teselli
aydınlatma : belediye, ışıklandırma, konjektür, şehremaneti, takım, tavzih, tenvir, tenvirat
daraltma : tahdit
doğurtma : tevlit
katma : ilhak, katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam, sicim, ilâve, izafe, zam
kırıtma : cilve, işve
kışkırtma : tahrik, tahrikât, gruba, provokasyon, ajitasyon
logaritma : bölmeleri
obartma : abartma
oturtma : patlıcan
yamultma : distorsiyon

Bazı TMA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kayıtma :

TDK:
isim Kayıtmak işi

morartma :
TDK:
isim Morartmak işi

uçurtma :
TDK:
1. isim Uçurtmak işi
2. Üzeri renkli kâğıtlarla kaplanmış, genellikle çokgen biçimindeki bir gövde ve süslü bir kuyruktan oluşan, iple bağlanarak rüzgâr yardımıyla uçurulan bir çeşit oyuncak
"Uçurtmalar biraz gök, açık hava ve rüzgâr ister." - A. Ş. Hisar

TMA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kuşatma ve Fırtına - Yazar: Leigh Bardugo
Kuşatma 1453 - Yazar: Okay Tiryakioğlu
Umut Kuşatma Altında - Yazar: Deniz Satır
Kuşatma Altında - Yazar: Alaattin Topçu

Kelime Bulma Motoru