TME ile biten kelimeler

Sonunda TME harfleri bulunan 288 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Mevzuubahsetme

13 Harfli Kelimeler

Galvanizletme

12 Harfli Kelimeler

Çerçeveletme

11 Harfli Kelimeler

Çemberletme, Değiştirtme, Düşündürtme, Gönendirtme, Gümbürdetme, Keskinletme, Parselletme, Sersemletme

10 Harfli Kelimeler

Benimsetme, Bütünletme, Demetletme, Derinletme, Ezberletme, Geçerletme, Genişletme, Görümsetme, Gözetletme, Gümüşletme, Güneşletme, Hafifletme, Höpürdetme, Kilitletme, Kütürdetme, Lehimletme, Mühürletme, Paketletme, Parkeletme, Pençeletme, Serinletme, Sürükletme, Temizletme

9 Harfli Kelimeler

Ateşletme, Ciltletme, Çiviletme, Diktirtme, Dövdürtme, Geceletme, Geriletme, Göndertme, Göstertme, Heceletme, İlerletme, İnceletme, İnildetme, Kaseletme, Kaşeletme, Keseletme, Püskürtme, Seyreltme, Sildirtme, Sivriltme, Tepeletme, Töskürtme, Yeğniltme, Yeniletme, Yineletme, Yükseltme

8 Harfli Kelimeler

Bahsetme, Bahşetme, Bekletme, Belertme, Belirtme, Belletme, Benzetme, Berkitme, Besletme, Böğürtme, Büyültme, Cebretme, Cehdetme, Cevretme, Cezbetme, Çevirtme, Çiğnetme, Çökeltme, Çökertme, Çömeltme, Dahletme, Dedirtme, Defnetme, Delirtme, Devretme, Dinletme, Diriltme, Düşürtme, Düzeltme, Düzletme, Eğriltme, Eksiltme, Emdirtme, Emzirtme, Ezdirtme, Fasletme, Feshetme, Fethetme, Gadretme, Gasletme, Gaspetme, Gebertme, Geçirtme, Getirtme, Gevretme, Gevşetme, Gidertme, Göçertme, Göçürtme, Götürtme, Gözletme, Gusletme, Gümletme, Haccetme, Haczetme, Hakketme, Halletme, Hamdetme, Hamletme, Hapsetme, Haptetme, Hasretme, Hatmetme, Hazfetme, Hazzetme, Hicvetme, Hissetme, Hükmetme, İkiletme, İnceltme, İndirtme, İrkiltme, Kahretme, Kastetme, Katletme, Kavletme, Kaybetme, Kaydetme, Keşfetme, Keyfetme, Kirletme, Kökertme, Köpürtme, Köreltme, Körletme, Küçültme, Küfletme, Küfretme, Kütletme, Lağvetme, Leffetme, Lüpletme, Lütfetme, Mahvetme, Massetme, Meshetme, Methetme, Meyletme, Mezcetme, Nakletme, Nakşetme, Nakzetme, Nasbetme, Nazmetme, Nefyetme, Nemletme, Neşretme, Nezretme, Nüksetme, Öksürtme, Öldürtme, Pisletme, Pişirtme, Raksetme, Raptetme, Recmetme, Reddetme, Rekzetme, Resmetme, Sabretme, Seğirtme, Semirtme, Serdetme, Setretme, Seyirtme, Seyretme, Sırretme, Söyletme, Süpürtme, Süsletme, Şakketme, Şeneltme, Şişirtme, Şükretme, Tayyetme, Terletme, Titretme, Ürpertme, Vakfetme, Vehmetme, Yeşertme, Yöneltme, Yüceltme, Yükletme, Zemmetme

7 Harfli Kelimeler

Addetme, Affetme, Ahdetme, Ahzetme, Akdetme, Aksetme, Atfetme, Azletme, Azmetme, Bekitme, Beletme, Bezetme, Biletme, Büyütme, Cemetme, Çürütme, Devitme, Diretme, Döşetme, Eğirtme, Eğritme, Ekletme, Ekşitme, Emretme, Ergitme, Eskitme, Esnetme, Esritme, Gözetme, İçirtme, İncitme, İnletme, İstetme, İşletme, İzletme, Katetme, Menetme, Öğretme, Öğürtme, Özletme, Pekitme, Refetme, Sürütme, Tabetme, Tüketme, Türetme, Ünletme, Ürkütme, Vadetme, Vazetme, Yönetme, Yürütme

6 Harfli Kelimeler

Bertme, Börtme, Çentme, Dürtme, Eğitme, Eritme, Işitme, İçitme, İletme, İşetme, İşitme, Kertme, Ödetme, Öğütme, Sürtme, Tiftme, Üretme, Üşütme

5 Harfli Kelimeler

Bitme, Çitme, Ditme, Gitme, Gütme, Örtme, Tütme, Yetme, Yitme

4 Harfli Kelimeler

Etme, İtme, Ötme, Ütme

Bazı TME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bahsetme : temas
feshetme : fek, lâğıv
gözetme : himaye, kayıt, nezaret, vikaye
içitme : zerk
işletme : tarım, sanayi, ticaret, işyeri, ticarethane, şirket, istismar, kârhane, pres, telekomünikasyon mühendisi
massetme : emme, soğurma
meyletme : temayül
reddetme : iade
yükseltme : terfi, yüceltme

Bazı TME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


biletme :

TDK:
isim Biletmek işi

gasletme :
TDK:
isim Gasletmek işi

götürtme :
TDK:
isim Götürtmek işi

Kelime Bulma Motoru