TME ile biten kelimeler

Sonunda TME harfleri bulunan 288 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Mevzuubahsetme

13 Harfli Kelimeler

Galvanizletme

12 Harfli Kelimeler

Çerçeveletme

11 Harfli Kelimeler

Çemberletme, Değiştirtme, Düşündürtme, Gönendirtme, Gümbürdetme, Keskinletme, Parselletme, Sersemletme

10 Harfli Kelimeler

Benimsetme, Bütünletme, Demetletme, Derinletme, Ezberletme, Geçerletme, Genişletme, Görümsetme, Gözetletme, Gümüşletme, Güneşletme, Hafifletme, Höpürdetme, Kilitletme, Kütürdetme, Lehimletme, Mühürletme, Paketletme, Parkeletme, Pençeletme, Serinletme, Sürükletme, Temizletme

9 Harfli Kelimeler

Ateşletme, Ciltletme, Çiviletme, Diktirtme, Dövdürtme, Geceletme, Geriletme, Göndertme, Göstertme, Heceletme, İlerletme, İnceletme, İnildetme, Kaseletme, Kaşeletme, Keseletme, Püskürtme, Seyreltme, Sildirtme, Sivriltme, Tepeletme, Töskürtme, Yeğniltme, Yeniletme, Yineletme, Yükseltme

8 Harfli Kelimeler

Bahsetme, Bahşetme, Bekletme, Belertme, Belirtme, Belletme, Benzetme, Berkitme, Besletme, Böğürtme, Büyültme, Cebretme, Cehdetme, Cevretme, Cezbetme, Çevirtme, Çiğnetme, Çökeltme, Çökertme, Çömeltme, Dahletme, Dedirtme, Defnetme, Delirtme, Devretme, Dinletme, Diriltme, Düşürtme, Düzeltme, Düzletme, Eğriltme, Eksiltme, Emdirtme, Emzirtme, Ezdirtme, Fasletme, Feshetme, Fethetme, Gadretme, Gasletme, Gaspetme, Gebertme, Geçirtme, Getirtme, Gevretme, Gevşetme, Gidertme, Göçertme, Göçürtme, Götürtme, Gözletme, Gusletme, Gümletme, Haccetme, Haczetme, Hakketme, Halletme, Hamdetme, Hamletme, Hapsetme, Haptetme, Hasretme, Hatmetme, Hazfetme, Hazzetme, Hicvetme, Hissetme, Hükmetme, İkiletme, İnceltme, İndirtme, İrkiltme, Kahretme, Kastetme, Katletme, Kavletme, Kaybetme, Kaydetme, Keşfetme, Keyfetme, Kirletme, Kökertme, Köpürtme, Köreltme, Körletme, Küçültme, Küfletme, Küfretme, Kütletme, Lağvetme, Leffetme, Lüpletme, Lütfetme, Mahvetme, Massetme, Meshetme, Methetme, Meyletme, Mezcetme, Nakletme, Nakşetme, Nakzetme, Nasbetme, Nazmetme, Nefyetme, Nemletme, Neşretme, Nezretme, Nüksetme, Öksürtme, Öldürtme, Pisletme, Pişirtme, Raksetme, Raptetme, Recmetme, Reddetme, Rekzetme, Resmetme, Sabretme, Seğirtme, Semirtme, Serdetme, Setretme, Seyirtme, Seyretme, Sırretme, Söyletme, Süpürtme, Süsletme, Şakketme, Şeneltme, Şişirtme, Şükretme, Tayyetme, Terletme, Titretme, Ürpertme, Vakfetme, Vehmetme, Yeşertme, Yöneltme, Yüceltme, Yükletme, Zemmetme

7 Harfli Kelimeler

Addetme, Affetme, Ahdetme, Ahzetme, Akdetme, Aksetme, Atfetme, Azletme, Azmetme, Bekitme, Beletme, Bezetme, Biletme, Büyütme, Cemetme, Çürütme, Devitme, Diretme, Döşetme, Eğirtme, Eğritme, Ekletme, Ekşitme, Emretme, Ergitme, Eskitme, Esnetme, Esritme, Gözetme, İçirtme, İncitme, İnletme, İstetme, İşletme, İzletme, Katetme, Menetme, Öğretme, Öğürtme, Özletme, Pekitme, Refetme, Sürütme, Tabetme, Tüketme, Türetme, Ünletme, Ürkütme, Vadetme, Vazetme, Yönetme, Yürütme

6 Harfli Kelimeler

Bertme, Börtme, Çentme, Dürtme, Eğitme, Eritme, Işitme, İçitme, İletme, İşetme, İşitme, Kertme, Ödetme, Öğütme, Sürtme, Tiftme, Üretme, Üşütme

5 Harfli Kelimeler

Bitme, Çitme, Ditme, Gitme, Gütme, Örtme, Tütme, Yetme, Yitme

4 Harfli Kelimeler

Etme, İtme, Ötme, Ütme

Bazı TME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


atfetme : isnat
büyültme : agrandisman
defnetme : gömme
gitme : rahîl, zehap
görümsetme : klip
gütme : takip
hazzetme : hoşlanma
ışitme : semi
itme : sevk, yıltırık
kaybetme : yitirme, izae, ütülme, yenilgi
küçültme : tasgir
menetme : nehiy
meyletme : temayül
sabretme : musabere
yönetme : icra, idare, merkezî ülke, merkezî yönetim, rejim, şef garson, tedvir
yüceltme : yükseltme, algış, alkış, tebcil

Bazı TME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


çökeltme :

TDK:
isim Çökeltmek işi

fasletme :
TDK:
isim Fasletmek işi

köreltme :
TDK:
isim Köreltmek işi

TME ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 114: Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de.
KEHF - 86: Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında (orada) bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz: Ey Zülkarneyn! Onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin, dedik.

Kelime Bulma Motoru