TOK ile başlayan kelimeler

Başında TOK harfleri bulunan 52 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Tokaçlanmak, Tokatlanmak, Tokmaklamak, Toksikoloji, Toksikomani, Tokurdatmak, Tokuşturmak

10 Harfli Kelimeler

Tokaçlamak, Tokaçlanma, Tokalaşmak, Tokatçılık, Tokatlamak, Tokatlanma, Tokmaklama, Toksikolog, Toksikoman, Tokurdamak, Tokurdatma, Tokuşturma

9 Harfli Kelimeler

Tokaçlama, Tokalaşma, Tokatlama, Tokmakbaş, Tokurdama

8 Harfli Kelimeler

Tokgözlü, Tokmakçı, Tokurcun, Tokurgak, Tokuşmak

7 Harfli Kelimeler

Tokalıg, Tokatçı, Tokurtu, Tokuşma

6 Harfli Kelimeler

Tokalı, Tokluk, Tokmak, Toksin, Toktak

5 Harfli Kelimeler

Tokaç, Tokal, Tokat, Toklu, Tokol, Tokuç, Tokum, Tokur, Tokuş, Tokuz, Tokyo

4 Harfli Kelimeler

Toka, Toku

3 Harfli Kelimeler

Tok

Bazı TOK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tok : doymuş, sevgi, sevecenlik, canfes, dik, toka
toka : kemer, tok, sert, katı, usul, yol, yordam, teamül, dövüş, vuruş, vuruşma, huy, hilkat, yaratılış, tutturmalık
tokaç : tahtadan, topuz, taktak, vuraç
tokal : olgun
tokalıg : tokluk, katılık, sertlik
tokat : tarla, şamar, beşkardeş, atmak, beş kardeş, dövüş
tokatçı : dolandırıcı
tokatçılık : dolandırıcılık
tokgözlü : kanaatkâr
tokluk : tokalıg
tokmak : dibek kolu, döveç, düğeç, elçek, eldeç, dibelcek, soğu, soku, solku, salgı, salkı

Bazı TOK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tokaçlamak :

TDK:
-i Çamaşırı tokaçla dövmek

tokmak :
TDK:
1. isim Ağaçtan yapılmış iri çekiç
"Hallaç geniş, kocaman tırnaklı elleriyle hâlâ tokmak sallıyordu." - S. F. Abasıyanık
2. Kapıya asılı duran ve kapıyı çalmaya yarayan, türlü biçimlerde metal parça
3. Kapı kolu yerinde bulunan ve kapıyı açmaya yarayan topuz
"Kapının tokmağını çevirdi, kapı kilitli değildi, açılıverdi." - Ç. Altan
4. Dibekte dövme işi için kullanılan ağaçtan araç
5. Davul vb. vurmalı çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç
"Alın tokmağı vurun davula, sabahın ilk saatlerinde sesi başka çıkar." - H. Taner

toksikoloji :
TDK:
isim, tıp (***) Zehirle, onların organizmaya olan etkileriyle ve zehirlerin belirlenmesiyle uğraşan bilim dalı

TOK ile başlayan İlçe isimleri

Tokat Merkez (Tokat)

Kelime Bulma Motoru