TU ile biten kelimeler

Sonunda TU harfleri bulunan 98 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Beşparmakotu, Hüsnükuruntu, Kırlangıçotu

11 Harfli Kelimeler

Dulavratotu, Muhabbetotu, Taşkıranotu

10 Harfli Kelimeler

Barsamaotu, Kanaryaotu, Marsamaotu, Tarhanaotu

9 Harfli Kelimeler

Bostanotu, Evliyaotu, Kağıtdutu, Loğusaotu, Nevruzotu, Nosferatu, Sıracaotu, Şevketotu, Yoğurtotu, Zembilotu

8 Harfli Kelimeler

Basurotu, Buyrultu, Cumburtu, Dalakotu, Darakotu, Doğrultu, Durakotu, Fıtıkotu, Gelinotu, Geyikotu, Hasırotu, Kasıkotu, Kelekotu, Korkuntu, Koyunotu, Paspartu, Savruntu, Sıçanotu, Sinirotu, Turakotu

7 Harfli Kelimeler

Adamotu, Ademotu, Ağızotu, Boğuntu, Bozuntu, Buluntu, Buruntu, Coşuntu, Dereotu, Dokuntu, Duyultu, Eğirotu, Fokurtu, Fosurtu, Gurultu, Homurtu, Horultu, Kopuntu, Koşuntu, Kovuntu, Koyuntu, Kuruntu, Kusuntu, Ökseotu, Sonurtu, Soyuntu, Susuntu, Tereotu, Tokurtu, Tozuntu, Uyuzotu, Vuruntu

6 Harfli Kelimeler

Albatu, Avuntu, Banotu, Okuntu, Oyuntu, Uğultu, Uyuntu, Yaratu, Yelotu

5 Harfli Kelimeler

Bartu, Çaktu, Kuytu, Maktu, Muştu, Peştu, Postu, Tortu, Yaktu, Yontu, Yortu

4 Harfli Kelimeler

Altu, Batu, Kotu, Kutu, Tatu, Tutu

Bazı TU ile biten kelimelerin eş anlamlıları


âdemotu : adamotu
banotu : patlıcangillerden
barsamaotu : civanperçemi
bartu : varlık, servet, menzil, hedef
basurotu : düğünçiçeğigillerden
beşparmakotu : gülgillerden
boğuntu : sıkıntı, vurgunculuk, ihtikar
bozuntu : döküntü
buruntu : buru, sancı
dalakotu : duvar sedefi
darakotu : dereotu
doğrultu : istikamet, yön, tutulan, taraf, veçhe
dulavratotu : bileşikgillerden
durakotu : dereotu
duyultu : şayia
eğirotu : azakeğiri, hintkamışı, yelotu
geyikotu : sedefotugillerden
hasırotu : hasırotugillerden, düz, kofa
kâğıtdutu : dutgillerden
kırlangıçotu : gelincikgillerden
korkuntu : fobi
kovuntu : matrut
kuruntu : evham, işkil, vesvese, vehim, fikir, hulya, ikircik, kuşku, malihulya, şüphe
kutu : tahta, mukavva, teneke, buat

Bazı TU ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fokurtu :

TDK:
isim Sıvıların fokurdama sırasında çıkardığı sesin adı

uyuntu :
TDK:
sıfat Uyuşuk, tembel, miskin

TU ile biten İlçe isimleri

Oltu (Erzurum)

TU ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Uykulu Kuytu Söylencesi - Yazar: Washington Irving
Kuytu Sularda Zaman - Yazar: Eray Canberk

Kelime Bulma Motoru