UĞ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 58 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Uğraşıolmamak

11 Harfli Kelimeler

Uğraştırıcı, Uğraştırmak

10 Harfli Kelimeler

Uğraşılmak, Uğraşılmış, Uğraşmadan, Uğraştırma, Uğrayanlar, Uğurböceği, Uğurlanmak, Uğurlayıcı, Uğursuzluk

9 Harfli Kelimeler

Uğralamak, Uğramamak, Uğraşılma, Uğraşmacı, Uğrulamak, Uğuldamak, Uğurlamak, Uğurlanış, Uğurlanma, Uğurlayış, Uğursamak

8 Harfli Kelimeler

Uğralama, Uğranmak, Uğraşısı, Uğraşmak, Uğraştaş, Uğraştık, Uğratmak, Uğrulama, Uğuldama, Uğultulu, Uğurlama, Uğursama

7 Harfli Kelimeler

Uğramak, Uğramış, Uğranma, Uğraşma, Uğratma, Uğruluk, Uğrunda, Uğunmak, Uğurluk, Uğursuz

6 Harfli Kelimeler

Uğrama, Uğraşı, Uğruna, Uğultu, Uğurlu

5 Harfli Kelimeler

Uğlan, Uğrak, Uğraş, Uğrun

4 Harfli Kelimeler

Uğra, Uğru, Uğur, Uğut

Bazı UĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


uğlan : oğlan
uğrak : yol uğrağı
uğramak : yakınından, yaklaşmak, karşılaşmak, cin, ayak basmak, duçar olmak, düşmek, geçirmek, giriftar olmak, kazanmak, maruz kalmak, sarkmak, tutmak
uğramamak : adım atmamak, ayağını kesmek, ayak atmamak
uğramış : duçar, düçar, musap
uğraş : meşguliyet, mücadele, hobi, çalışma, çaba, gayret, cenk, dolu, iştigal, meslek, meşgale, oğraş, toplumsal katman
uğraşı : meşgale, hobi, meşguliyet
uğraşıolmamak : boşoturmak
uğraşma : iştigal, müsademe, savaş
uğraşmacı : mücadeleci
uğraşmak : savaşmak, cebelleşmek, çaba göstermek, didişmek, gayret etmek, geçirmek, ilgilenmek, iştigal etmek

Bazı UĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


uğranma :

TDK:
isim Uğranmak işi

uğratma :
TDK:
isim Uğratmak işi
"Onu, ondan kendine kattıklarıyla köklü bir değişime uğratmayı amaçlıyor." - A. Ağaoğlu

uğrulama :
TDK:
isim Uğrulamak işi

UĞ ile başlayan İlçe isimleri

Uğurludağ (Çorum)

UĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 279: Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından (faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.
HAC - 39: Kendileriyle savaşılanlara (müminlere), zulme uğramış olmaları sebebiyle, (savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardıma mutlak surette kadirdir.

Kelime Bulma Motoru