UĞ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 58 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Uğraşıolmamak

11 Harfli Kelimeler

Uğraştırıcı, Uğraştırmak

10 Harfli Kelimeler

Uğraşılmak, Uğraşılmış, Uğraşmadan, Uğraştırma, Uğrayanlar, Uğurböceği, Uğurlanmak, Uğurlayıcı, Uğursuzluk

9 Harfli Kelimeler

Uğralamak, Uğramamak, Uğraşılma, Uğraşmacı, Uğrulamak, Uğuldamak, Uğurlamak, Uğurlanış, Uğurlanma, Uğurlayış, Uğursamak

8 Harfli Kelimeler

Uğralama, Uğranmak, Uğraşısı, Uğraşmak, Uğraştaş, Uğraştık, Uğratmak, Uğrulama, Uğuldama, Uğultulu, Uğurlama, Uğursama

7 Harfli Kelimeler

Uğramak, Uğramış, Uğranma, Uğraşma, Uğratma, Uğruluk, Uğrunda, Uğunmak, Uğurluk, Uğursuz

6 Harfli Kelimeler

Uğrama, Uğraşı, Uğruna, Uğultu, Uğurlu

5 Harfli Kelimeler

Uğlan, Uğrak, Uğraş, Uğrun

4 Harfli Kelimeler

Uğra, Uğru, Uğur, Uğut

Bazı UĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


uğlan : oğlan
uğrak : yol uğrağı
uğramak : yakınından, yaklaşmak, karşılaşmak, cin, ayak basmak, duçar olmak, düşmek, geçirmek, giriftar olmak, kazanmak, maruz kalmak, sarkmak, tutmak
uğramamak : adım atmamak, ayağını kesmek, ayak atmamak
uğraş : meşguliyet, mücadele, hobi, çalışma, çaba, gayret, cenk, dolu, iştigal, meslek, meşgale, oğraş, toplumsal katman
uğraşı : meşgale, hobi, meşguliyet
uğraşıolmamak : boşoturmak
uğraşısı : doğa bilimcilik
uğraşma : iştigal, müsademe, savaş
uğraşmadan : gökten zembille mi indi
uğraştaş : meslektaş
uğraştık : davulu biz çaldık, parsayı başkası topla
uğraştırıcı : gaile, iş açmak
uğraştırma : işgal
uğraştırmak : baş ağrısı olmak, başağrısıolmak, başını ağrıtmak, başınıağrıtmak, işgal etmek

Bazı UĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


uğraşılma :

TDK:
isim Uğraşılmak işi

uğurluk :
TDK:
isim Uğur sayılan kimse, hayvan veya nesne, maskot

UĞ ile başlayan İlçe isimleri

Uğurludağ (Çorum)

UĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Uğultulu Tepeler - Yazar: Emily Bronte
Uğultulu Tepeler - 100 Ölümsüz Eser - Yazar: Emily Bronte
Uğultulu Tepeler - Yazar: Emily Bronte
Bir Ara Uğra Sevgin Kalmış Bende - Yazar: Zerrin Koç
Uğru ile Kadı Hikayesi - Yazar: Eyüp Akman
Uğultulu Tepeler - Yazar: Emily Bronte

Kelime Bulma Motoru