UL ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında UL harfleri bulunan 7 harfli 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Ulanmak, Ulanmış, Ulaşmak, Ulaşmış, Ulayıcı, Ulufeci, Ululama, Uluslar, Ulusluk, Ulutmak, Ulviyet

Bazı UL ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ulanmak :

TDK:
nsz Ulama işi yapılmak
"Birbirine ulanan koridorlar boyunca yürüyorum." - İ. Aral

ulûfeci :
TDK:
ulufeci

ulutmak :
TDK:
-i Ulumasını sağlamak
"Şimdi ezanın sustuğu bu öksüz yurtlara çanlarını ulutmak için Selanik e vapur vapur gelen Kafkasya Rumları yerleşiyorlardı." - Ö. Seyfettin

UL ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Uludere (Şırnak)

UL ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaradana Ulaşmak - Yazar: Malil Ergun

UL ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ENBİYA - 28: Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar, Allah korkusundan titrerler!.
NUR - 34: Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvâya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.
İSRA - 42: De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilâhlar da bulunsaydı, o takdirde bu ilâhlar, Arş'ın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler arayacaklardı.

Kelime Bulma Motoru